วันเด็กแห่งชาติ 2556 ไปเที่ยวไหนดี?

children-day-2556-2013
สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2556 นะครับ วันนี้ก็นับว่าเป็นวันที่เด็กๆ หลายคนเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อทีเดียวกับ “วันเด็กแห่งชาติ” โดยปี 2556 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ครับ ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันเด็กมาเล่าให้ฟังกันนะครับ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2556

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่่งชาติครั้งแรกนั้น ถูกจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2498 โดยเป็นการเชิญชวนจาก นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก โดยเชื่อว่ากิจกรรมงานวันเด็กจะกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยวันเด็กแห่งชาติจะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นกำลังของชาติ

ในขณะนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อให้เป็นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยคณะนี้จะมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้แต่ละส่วนของประเทศมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

 • ให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน,นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม
 • มีความรักเทิดทูนในสถานบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในสมัยก่อน งานวันเด็กแห่งชาติ ได้ถูกกำหนดให้จัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมมาจนถึงปีพ.ศ. 2506 (แต่ไม่สามารถจัดงานวันเด็กในปีพ.ศ.2507 ได้ทัน)

และได้ทำการเปลี่ยนช่วงการจัดงานมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปีพ.ศ. 2508 เนื่องจากทางรัฐบาลเห็นว่า ช่วงการจัดงานใหม่นี้หมดช่วงฤดูฝน และมีวันหยุดราชการพอดี ทุกปีเราจึงได้เห็นการจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมครับ

 

วันเด็กแห่งชาติปี 2556 ไปเที่ยวที่ไหนดี?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้จะพาลูกๆ หลานๆ ไปเที่ยวที่ไหน ทางมานาขอแนะนำสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2556 ที่น่าสนใจดังนี้ครับ

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

เวลา :  08.00-15.00 น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

มีการเปิดทำเนียบรัฐบาล พร้อมชมกิจกรรมวันเด็ก 5 โซน คือ

 1. โซนเรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า จัดแสดงประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
 2. โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน เป็นโซนที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
 3. โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต เป็นโซนที่จัดนิทรรศการจำลองการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย รวมทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ การบริการทันตกรรม  ด้านจักษุแก่เด็กเยาวชนที่มาเข้าร่วมงานฟรี!!
 4. โซนเรียนรู้ กว้างไกล ใส่ใจเทคโนโลยี โซนนี้มีกิจกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 5. โซนอนาคตก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ

และ ที่กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ได้มอบบัตรของขวัญวันเด็ก Major Kids Day Pass ฟรี จำนวน 25,556 ชุด ให้กับเด็ก ๆ ที่มาเที่ยวงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเด็กนี้ด้วย โดยบัตรสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ สามารถรับบัตรได้ที่ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์

เวลา : ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • การให้ความรู้เรื่องหลักการกาชาดกับการเป็นอาสาสมัครที่จะนำน้อง ๆ เข้าสู่เกมต่าง ๆ มากมาย โดยอาสายุวกาชาดเช่น เก็บเล็กผสมสี ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่รู้เรื่องพิพิธภัณฑ์
 • ร่วมแบ่งปันของเล่นให้เพื่อน ๆ ที่ด้อยโอกาส ในซุ้มเพื่อนให้เพื่อน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสภากาชาดไทยที่ทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
 • ชมการแสดงบนเวทีจากอาสายุวกาชาด
 • ชมการแสดงการรีดพิษงู
 • ชมการสาธิตจับงูหลากหลายชนิด

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เวลา : ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • การฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องยักษ์
 • หุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์
 • หุ่นกระบอกไทย
 • ชมนิทรรศการต่าง ๆ
 • การเพ้นท์เสื้อ
 • สาธิตการละเล่นพื้นบ้าน
 • และมีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : ลานหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลา :  08.00-12.00 น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ประกวดสุขภาพเด็กดี รับสมัครเด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี

มิวเซียม สยาม กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : มิวเซียมสยาม

เวลา :  10.00-17.00 น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • กิจกรรมการเรียนรู้สุดสนุกมากมาย
 • เกมเขาวงกต!
 • เกมลับสมองประลองความรู้
 • ประดิษฐ์ของเล่น
 • นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย”

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

สถานที่จัดงาน : ด้านหน้าอาคารท้องฟ้าจำลอง อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา :  09.00-15.00 น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • เกมชวนคิด
 • แรลลี่รู้จักศูนย์วิทย์
 • หรรษาอาเซียน
 • กิจกรรมการแสดงบนเวที
 • ตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

อาคารรัฐสภา

สถานที่จัดงาน : อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา :  09.00-15.00 น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • แจกรถ (จักรยาน) คันแรก แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมที่รัฐสภา จำนวน 1,000 คัน
 • เป็นปีแรกที่เปิดห้องประชุมสภาฯ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าไปนั่งจริง
 • กิจกรรม “บทบาทสมมุติ” จำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • กิจกรรมเสริมความรู้ จัด ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 • กิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเมือง การปกครอง
 • กิจกรรมห้องส่งจำลองวิทยุกระจายเสียง
 • กิจกรรมดนตรีการแสดง
 • กิจกรรมนำชมรัฐสภา ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1

ศาลปกครอง

สถานที่จัดงาน : ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เวลา :  08.30-14.00 น.

 • กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน
 • กิจกรรม “ต้นกล้าศาลปกครอง”
 • การแสดงบนเวที
 • การนำชมห้องพิจารณาคดีและการถ่ายภาพที่ระลึก
 • การจัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนศาลปกครอง
 • การปลูกต้นกล้ารักษ์โลก
 • การละเล่น และการแข่งขันเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย

อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

Winner Online ขอเชิญน้อง ๆ เที่ยวงานวันเด็ก Winner Childrens Day Party ในวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง ชั้น B (ชั้นใต้ดิน) ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับไอเทมเจ๋ง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังจะได้ชมการแข่งขันเกมดังกันแบบชิดติดขอบสนามกับสุดยอดเกมดัง Xshot, Bubble Diamond, Seal Online และ MU Online และที่สำคัญจะมีการเปิดเวทีสำหรับน้อง ๆ คอสเพลย์ประกวดชิงเงินรางวัลกันอีกด้วย

สวนสยาม กรุงเทพมหานคร

เปิดเวทีใหญ่ถึง 2 แห่งให้เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้แสดงความสามารถตลอดวัน นอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้วยังได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานไปกับซุ้มเกมสร้างสรรค์ รับของรางวัลต่าง ๆ มากมายจากบริษัทที่ร่วมสนับสนุนตลอดงาน

เฉพาะวันเด็กปีนี้!  บัตร Si-Am Kids Pass สำหรับเด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 100 – 130 เซนติเมตร ลด 50% เหลือเพียง 60 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติ 120 บาท) ใช้เป็นบัตรผ่านประตู เพลิดเพลินกับสวนน้ำทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก และเล่นเครื่องเล่นเด็กทุกชนิดไม่จำกัดรอบตลอดวัน บัตรผู้ใหญ่เริ่มต้นเพียง 320 บาท เล่นสวนน้ำฟรี หรือบัตร Si-Am Fantasy Pass เพียง 400 บาท เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นโซนแฟนตาซีเวิลด์และแฟมิลี่เวิลด์ได้ 15 ชนิด ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่านประตูฟรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 3 ที่คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนโยธี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อพวช. คลองห้า และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่ จามจุรีสแควร์

เวลา : ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

ภาพยนตร์ 3 มิติ ท่องสุริยจักวาล 3D Movie The Solar System Journey ชมภาพยนตร์ 3D ในห้องภาพยนตร์ที่จัดเตรียมไว้, I Believe I Can Fly ใช้ Interactive VDO Wall , สวนไดโนเสาร์ Dinosaur Park จะเห็น Dinosaur เคลื่อนไหวอย่างสมจริงในจอภาพ Tablet , สนุกกับหุ่นยนต์ดินสอ และหุ่นยนต์ทศกัณฑ์ Fun with Dinsaw & Tossagan Robot  มีหุ่นยนต์ 2 แบบ หุ่นยนต์ดินสอจะเล่นกับเด็ก รวมถึงร่วมเป็นพิธีกรในงาน และระบบของหุ่นยนต์ทศกัณฐ์ จะแสดงการเปลี่ยนหน้าของหุ่นยนต์ เป็นหน้าเด็กทีละหน้าจนครบ 10 หน้า แล้วจะ Show Effect แสงเสียงต่าง ๆ ,ซินโครตรอนแสงแห่งอนาคต Synchrotron The Light of Future นิทรรศการแสงซินโครตรอนและเกมมหาสนุก ,UAV เครื่องบินไร้คนขับ มีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณกระทรวงวิทย์ฯ และเครื่องบิน UAV มาแสดง,ชิ้นส่วนจากต่างดาว(Campo del Cielo)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้นำชิ้นส่วนอุกกาบาตแคมโป เชียโล ของจริงจากประเทศอาร์เจนตินา มาจัดแสดงในงานด้วย

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)

สถานที่จัดงาน : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ถนนวิภาวดีรังสิต

เวลา : ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • กิจกรรมการตอบปัญหาส่งเสริมความรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • การแสดง การละเล่นอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เพื่อให้เด็กรับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน : ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เวลา : ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • กิจกรรมสักการะพระพุทธนวราชบพิตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานคร
 • การแจกทุนการศึกษา จำนวน 300 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
 • การเยี่ยมชมห้องต่าง ๆ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานค
 • ชมภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” โดยนักแสดงนำจากแกรมมี่ จำนวน 15 เรื่อง
 • เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ
 • สนุกไร้ขีดจำกัดกับเครื่องเล่นมหาสนุก
 • กิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเวที

สำนักงาน กสทช.

สถานที่จัดงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)

เวลา : ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • นิทรรศการกว่าจะมาเป็น กสทช. ที่จะจัดแสดงเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุปกรณ์การสื่อสารสมัยโบราณที่หาชมได้ยาก
 • การประกวดจัดบอร์ดงานวันเด็กแห่งชาติระดับประถมศึกษา
 • เต้น cover dance
 • โชว์มายากล
 • การแสดงของสุนัขแสนรู้
 • Ball Castle
 • Water Ball
 • จุดถ่ายภาพที่ระลึก
 • เครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย
 • พร้อมเล่นเกมชิงของรางวัลสุดพิเศษทั้ง iPad mini, เครื่องเล่น PSP และของรางวัลอีกจำนวนมาก

สวนสัตว์ดุสิต

สถานที่จัดงาน : สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

 • เข้าชมฟรีตลอดเดือนมกราคม ให้เด็ก ๆ ได้ชมนกแร้งหิมาลัย และสัตว์ป่าหายาก
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย
 • ชมการแสดงดนตรี พบกับ ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง “ปีเตอร์ โฟดิฟายด์”
 • กายกรรมคณะ “กู๊ดดี้”
 • ชมการแสดงช้าง, การแสดงแมวน้ำ หรือ การแสดงสุนัข
 • ถ่ายภาพ 3 มิติในรูปแบบต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่จัดงาน :  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑลสาย 4

เวลา : ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00น

กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน

กิจกรรมพิเศษ มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน และมีซุ้มกิจกรรมการแสดงมากมายจากคณะต่าง ๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.