บล็อค Facebook ในหน่วยงานราชการ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้


ตอนนี้มีข่าวที่กำลังได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เรื่อง “การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ Facebook และเว็บไซต์ดาวน์โหลดอื่นๆ ของหน่วยงานราชการ” วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพร้อมความคิดเห็นส่วนตัวครับ

ประกาศที่ออกมามีรูปร่างนหน้าตาดังนี้ครับ

ส่วนเนื้อหาในประกาศ มีดังนี้ครับ

เรื่อง มาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

“ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555 พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศและมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์ เช่น www.facebook.com เป็นต้น ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์ เช่น www.facebook.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายประชา เตรัตน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ”

ในความคิดเห็นของผมก็เห็นว่า เหมาะสมดีแล้วครับ เพราะเวลาไปเห็นข้าราชการนั่งเล่น Facebook ในสถานที่ราชการแล้วรู้สึกว่า มันดูไม่ดีจริงๆ ครับ ถ้าต้องใช้เพื่อการติดต่อจริงๆ แล้ว ส่งทางอีเมล์หรือโทรศัพท์จะทำให้ดูดีขึ้นกว่านะครับ

อีกอย่างไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรอกครับ ผมเปรียบเทียบจากตัวผมเอง เวลาผมเล่น Facebook ทีไร งานไม่เดินทุกที มัวแต่คอยเม้นท์ คอยอัพสถานะ คอยรอดูว่าใครจะมาถูกใจหรือเม้นท์เราบ้าง 5555

ต้องรอคอยดูกันว่าจะมีเสียงตอบรับกันเป็นอย่างไร แต่ผมว่า มีการคัดค้านกันแน่นอนครับ เพราะผมเชื่อว่า เจ้าหน้าที่หลายท่านติดเฟสกันงอมแงมแล้วครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.