โหลดฟรี E-Book “ฐานข้อมูลเบื้องต้น” จาก IBM


วันนี้มีสมาชิกแฟนเพจมานาคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่ง ได้แนะนำ E-book เล่มหนึ่งที่น่าสนใจครับ นั่นคือ “ฐานข้อมูลเบื้องต้น” (Database Fundamentals) ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลได้ทราบกันนะครับ

โดยทาง IBM ได้ทำการเปิดให้บริการดาวน์โหลด E-Book  ‘ฐานข้อมูลเบื้องต้น’ เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ หรือกำลังศึกษาหาความรู้ทางด้านนี้ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

  • ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน ทฤษฏีและแนวคิดทางด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และโมเดลในด้านการจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ
  • ศึกษาการวิเคราะห์ ออกแบบ รวมถึงการพัฒนาคำสั่งและภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
  • พัฒนาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษา SQL และ XML

รายละเอียดหนังสือ ฐานข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง Database Fundamentals:
Neeraj Sharma, Liviu Perniu, Raul F. Chong, Abhishek Iyer, Adi-Cristina Mitea, Chaitali Nandan, Mallarswami Nonvinkere, Mirela Danubianu

ผู้แปล:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด E-book 

(ไฟล์สกุล PDF) คลิ้กที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ

ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยครับ

ที่มา : https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/wikis/home?lang=en#/wiki/Big Data University/page/Thai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.