ดาวน์โหลดโปรแกรม Process Explorer 15.11


หลังจากที่ทางมานาคอมพิวเตอร์เคยนำเสนอโปรแกรมนี้คือ โปรแกรม Process Explorer 15.10 วันนี้เจ้าโปรแกรมนี้ได้ออกเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 15.11 มาแล้วครับ

ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยแสดงเกี่ยวกับข้อมูล processes ของ handles และ DLLs เมื่อทำการเปิดหรือโหลดครับ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างนี้ครับ

Process Explorer shows you information about which handles and DLLs processes have opened or loaded.

The Process Explorer display consists of two sub-windows. The top window always shows a list of the currently active processes, including the names of their owning accounts, whereas the information displayed in the bottom window depends on the mode that Process Explorer is in: if it is in handle mode you’ll see the handles that the process selected in the top window has opened; if Process Explorer is in DLL mode you’ll see the DLLs and memory-mapped files that the process has loaded. Process Explorer also has a powerful search capability that will quickly show you which processes have particular handles opened or DLLs loaded.

The unique capabilities of Process Explorer make it useful for tracking down DLL-version problems or handle leaks, and provide insight into the way Windows and applications work.

 

รายละเอียดของโปรแกรม Process Explorer 15.11

ชื่อโปรแกรม: Process Explorer 15.11
ชื่อไฟล์: ProcessExplorer.zip
ขนาดไฟล์: 1.77 MB
ความต้องการของระบบ: Windows (All Versions)
ภาษา: รองรับหลายภาษา
ประเภทของโปรแกรม: ฟรีแวร์
ผู้ผลิต: Microsoft SysInternals

หากใครสนใจทดลองใช้โปรแกรม Process Explorer 15.11 ตัวนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Process Explorer 15.11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.