ดาวน์โหลดสูตรคำนวณ Excel ต่างๆ ที่น่าสนใจฟรี


วันนี้ท่องเน็ตไปเรื่อยๆ ไปเจอไฟล์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับ เป็นไฟล์ Excel ที่เป็นตัวอย่างการคำนวณสูตรหรือหาค่าของตัวเลขต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทางมานาคอมพิวเตอร์เห็นว่าน่าสนใจจึงขอนำมาแบ่งปันไว้นะครับ

โดยไฟล์ชุดนี้จะมีขนาดไฟล์ประมาณ 3.8 MB โดยมีรายระเอียดเป็นตัวอย่างสูตรคำนวณหาค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Excel เช่น สูตรการคำนวณภาษีเงินได้, คำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร, คำนวณคอมมิชชั่นหรือโอที, คำนวณค่าใช้จ่ายส่วนตัว, คำนวณงบดุล, คำนวณกำไรขาดทุน ฯลฯ และมีสูตรการคำนวณที่มีมากมายหลากหลายสูตรครับ

ซึ่งไฟล์ตัวนี้ผมว่ามีประโยชน์กับคนที่ทำงานบริษัท หรือทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อช่วยคำนวณค่าบางอย่างที่เราอาจจะไม่มีความรู้ในการเขียนสูตรคำนวณนั้นๆ ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้ง่ายๆ ครับ

ดาวน์โหลดสูตรคำนวณหาค่าต่างๆ ของ Excel ที่นี่ (ใช้โปรแกรม Winrar ในการแตกไฟล์นะครับ)

รายชื่อสูตรคำนวณหาค่าต่างๆ ของ Excel

Excel Training.xls
pivot.ppt
Workshop 1 สรุปยอดขายสินค้า.xls
Workshop 2 แปลงค่าเงินสกุลต่างๆ.xls
Workshop 3 คำนวณหาประกันสังคม.xls
Workshop 4 ค่าคอมมิสชั่น.xls
Workshop 5 ค่าล่วงเวลา (OT).xls
Workshop 6 คำนวณภาษีเงินได้.xls
Workshop 7 คำนวณโบนัสพนักงาน.xls
Workshop 8 สร้างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน.xls
การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร1.xls
การตัดเกรด_ผ่าน_ไม่ผ่าน.xls
การทัวร์หลายประเทศทั่วโลก1.xls
การลงทะเบียนสมุดเช็ค1.xls
การวางแผนอาบน้ำเด็กอ่อน1.xls
กำหนดการจัดการ Office1.xls
กำหนดการเดินทางทางธุรกิจ1.xls
กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้1.xls
กำหนดเวลาสำหรับกะของพนักงาน1.xls
กำหนดเวลาสำหรับการจัดงาน 5 วัน1.xls
ข้อมูลผู้สมัครงานและตารางเปรียบเทียบ1.xls
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว1.xls
เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องน้ำอีกครั้ง1.xls
เครื่องคิดเลขสำหรับการลงทุนรายปี1.xls
เครื่องมือติดตามความดันโลหิต1.xls
เคล็ดการใช้ Pivot Table.doc
งบประมาณการแต่งงาน1.xls
งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล1.xls
ตัวติดตามของขวัญวันแต่งงาน1.xls
ตัวติดตามเครดิตทางการศึกษา1.xls
ตัวติดตามผลการเรียน1.xls
ตารางการคิดคะแนน.xls
ตารางการคิดคะแนนตัวอย่าง.xls
ตารางการตัดเกรด.xls
ตารางการตัดเกรดแบบตัวเลข.xls
ตารางการทำงานรายสัปดาห์1.xls
ตารางการลดราคาสินค้า.xls
ตารางของชั้นเรียนประจำสัปดาห์1.xls
ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว.xls
ตารางคำนวณการแลกเงิน.xls
ตารางคำนวณงบกำไรขาดทุน.xls
ตารางคำนวณงบดุล.xls
ตารางเปรียบเทียบน้ำมันกับยอดขายสินค้า.xls
ตารางผลคูณ1.xls
ตารางเวลาการซ่อมบำรุงบ้าน1.xls
ตารางเวลารายสัปดาห์1.xls
ตารางเวลารายสัปดาห์จำแนกตามลูกค้าและโครงการ1.xls
ตารางเวลารายสัปดาห์พร้อมงานและการล่วงเวลา1.xls
ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ1.xls
บัตรประจำตัวนักเรียน1.xls
บัตรลงเวลาของพนักงาน1.xls
บันทึกการเข้ารับบริการของรถยนต์1.xls
บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนปี 2546-25471.xls
บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์1.xls
บันทึกการค้นหางาน1.xls
บันทึกการบริจาคเงิน1.xls
บันทึกสุขภาพเลี้ยง1.xls
บิลเงินสด ใบกำกับภาษี.doc
ใบกำกับภาษี.xls
ใบแจ้งหนี้การขายที่มีหมายเลขสินค้า1.xls
ใบแจ้งหนี้การขายพร้อมภาษี และการคำนวณการขนส่งและการจัดการ1.xls
ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่มีส่วนลดเงินมัดจำ1.xls
ใบแจ้งหนี้ที่คำนวณยอดรวม1.xls
ใบแจ้งหนี้บริการพร้อมคำนวณภาษี1.xls
ใบแจ้งหนี้พร้อมการคำนวณภาษี1.xls
ใบแจ้งหนี้พร้อมภาษีขายบางส่วนที่นำมาใช้1.xls
ใบบันทึกเงินสดของเพ็ตตี้1.xls
ใบบันทึกโรคภูมิแพ้1.xls
ใบสลิป1.xls
ใบสั่งซื้อที่มีภาษีขาย1.xls
ใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษี1.xls
ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี1.xls
ปฏิทินปี 2549 พร้อมแผ่นงานหลายๆ แผ่น1.xls
ประวัติสุขภาพ1.xls
ผลประกอบการจากการลงทุนในหลักทรัพย์1.xls
แผนการสอนประจำสัปดาห์ของผู้สอน1.xls
แผ่นงานวิเคราะห์เงินกู้1.xls
แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ1.xls
แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี1.xls
แผนภูมิแสดงการเติบโตของทารก1.xls
แผ่นแสดงเวลารายสัปดาห์1.xls
รายการการแข่งขัน1.xls
รายการช้อปปิ้งของขวัญ1.xls
รายการตรวจสอบการเดินทางสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน1.xls
รายการตรวจสอบบันทึกย่อคำขอบคุณ1.xls
รายการโทรศัพท์ขององค์กร1.xls
รายการระยะเวลาของแต่ละชั้นเรียน1.xls
รายการราคาค่าบริการ1.xls
รายการราคาผลิตภัณฑ์1.xls
รายการสิ่งของในบ้าน1.xls
รายการสิ่งที่จะทำสำหรับโครงการ1.xls
รายการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ1.xls
รายการสินค้าที่ต้องซื้อ1.xls
รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทาง1.xls
รายชื่อการแลกเปลี่ยนของขวัญกับลุงซานต้า1.xls
รายชื่อนักกีฬาเยาวชน1.xls
รายชื่อสมาชิก1.xls
รายชื่อหนังสือที่อ่าน1.xls
สมุดรายวันปาร์ตี้อาหารมื้อค่ำ1.xls
สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า.xls
สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า_อ้างอิงรหัสสินค้า.xls
สูตรการคำนวณภาษีบุคคล.xls
สูตรการคำนวณเวลาในการผ่อนชำระ.xls
สูตรการคิดค่าโอที.xls
สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ.xls
สูตรการตั้งราคาสินค้า.xls
สูตรการตั้งราคาสินค้า_เพิ่มราคาเพื่อรับกับราคาที่จะลด.xls
สูตรการตัดเกรดเฉลี่ยสะสม.xls
สูตรการแปลงค่าเงิน_สกุลเงินต่างๆ.xls
สูตรการลดราคาสินค้า_ซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเคดิต.xls
สูตรการสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ.xls
สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน.xls
สูตรการสร้างโปรแกรมคำนวณราคาเช่าอุปกรณ์.xls
สูตรการหาความคุ้มค่าในการลงทุน.xls
สูตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที.xls
สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต.xls
สูตรคำนวนโบนัส.xls
สูตรลดราคาสินค้าโดยใช้เงินซื้อสินค้าเป็นเงือนไขในการลด.xls
สูตรหาค่าคอมมิชชั่น.xls
สูตรหาค่าใช้จ่ายเซลล์.xls
สูตรหาค่าเสื่อมราคา.xls
สูตรหาค่าเสื่อมราคาแบบร้อยละเท่ากัน.xls
เส้นแบ่งเวลา1.xls
หน่วยวัด-เครื่องชั่งน้ำหนัก1.xls
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย.doc
ฮีสโตแกรมแสดงผลการผลิต1.xls

One thought on “ดาวน์โหลดสูตรคำนวณ Excel ต่างๆ ที่น่าสนใจฟรี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.