ส่ง SMS ได้กี่ตัวอักษรต่อครั้ง?

ส่ง SMS กี่ตัวอักษร
วันนี้อยากเอาเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วมาแปะไว้สักนึดหนึ่งครับ เนื่องจากข้อมูลที่ผมได้รับไม่เหมือนกับที่ผมเข้าใจมาตลอด กับคำถามที่ว่า “จริงๆ แล้ว เวลาเราส่ง SMS ครั้งหนึ่ง เราสามารถส่งได้สูงสุดกี่ตัวอักษร” ซึ่งที่ผมเข้าใจก็คือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เกิน 160 ตัวอักษร ส่วนภาษาไทยนั้นจำไม่ค่อยได้ แต่รู้สึกว่าน้อยกว่าภาษาอังกฤษครึ่งนึงเลยครับ วันนี้เลยอยากจะเอาข้อมูลที่เชื่อถือได้มาแจ้งให้ทราบครับ

ส่ง SMS ได้กี่ตัวอักษรต่อครั้ง?

โดยปกติแล้วถ้าส่งแบบข้อความเดียว จะได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษรตามที่หลายคนเข้าใจครับ

แต่ถ้าคุณส่ง SMS ที่มีลักษณะข้อความยาว มากกว่า 1 ข้อความขึ้นไป เนื่องจากระบบจะมีตัวเชื่อมระหว่าง 2 ข้อความ เพื่อให้สามารถตัดส่งไปยังเบอร์ปลายทางได้อย่างครบถ้วน ซึ่งมีผลทำให้ไม่ได้รับจำนวนตัวอักษรตามที่กำหนด เช่น พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร (1 ข้อความ) แต่ถ้าพิมพ์ยาวๆ เป็น 2 ข้อความใน Message เดียวกัน อาจจะได้ 150 กว่าๆ ไม่ถึง 160 ตัวอักษร

-ภาษาอังกฤษ จะตัดทุก 153 ตัวอักษร นับเป็น 1 ข้อความ
-ภาษาไทย จะตัดทุก 67 ตัวอักษร นับเป็น 1 ข้อความ

SMSR คืออะไร?

ต้องขอบอกเพิ่มเติมไว้ก่อนนะครับว่า บางผู้ให้บริการที่มีแพ็กเกจส่ง SMS ฟรี อาจจะฟรีแค่ข้อความแรกนะครับ ส่วนข้อความที่ต่อเนื่องอันที่สองมีการคิดค่าส่ง SMS ปกติครับ โดยอาจจะแจ้งในส่วนที่สองนี้ว่าเป็น SMSR แสดงในใบแสดงค่าบริการนะครับ

เวลาส่งก็อย่าลืมคิดคำที่รวบรัด ได้ใจความนะครับ จะได้ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.