วิธีการทำให้ Windows 7,Vista สามารถ Safety Remove อย่างสมบูรณ์


หากใครที่ใช้งาน Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 7 หรือ Windows Vista จะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งไหมครับว่า เวลาก่อนที่เราจะถอดอุปกรณ์ประเภท USB เมื่อเราใช้คำสั่ง Safety Remove แล้ว เหมือนว่ามันจะยังทำการปิดอุปกรณ์นั้นโดยไม่สมบูรณ์ โดยไฟที่แสดงสถานะการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ USB นั้น ยังกระพริบอยู่ หากดึงออกก็กลัวจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์นั้นๆ วันนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับ

เนื่องจากWindows 7 หรือ Windows Vista  ได้ถูกออกแบบมาแบบแปลกๆ อยู่อย่างหนึ่งก็คือ  เวลาที่เราทำการ Safety Remove แล้วจะไม่ตัดไฟ โดยเหมือนว่ายังมีการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นั้นๆ ในทางลับได้อยู่  บางครั้งก็ทำให้มี error เวลาถอดแล้วเสียบใหม่

ถ้าคุณต้องการให้เป็นเหมือน  windows XP คือตัดไฟไปเลย เช่น เมื่อทำการเสียบ Flashdrive เมื่อทำการ Safety Remove  แล้ว ไฟ LED บน Flashdrive จะไม่กระพริบแล้ว

วิธีการแก้ไขปัญหานี้

1. ทำการสร้างไฟล์ .reg ดังต่อไปนี้

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG]

“DisableOnSoftRemove”=dword:00000001

 

2. ใช้คำสั่ง DOS ดังต่อไปนี้ก็ได้

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG /v DisableOnSoftRemove /t REG_DWORD /d 1 /f

 

จากนั้นจึง Restart

หากคุณไม่ต้องการสร้างไฟล์ .reg ให้ยุ่งยาก ผมแนะนำให้คุณดาวน์โหลดไฟล์  safety-remove.zip ไปไว้บนเครื่องของคุณ เวลาใช้ก็ทำการแตกซิปไฟล์ก่อน แล้วคุณจะได้ไฟล์ safety-remove.reg  ดับเบิ้ลคลิ้กที่ไฟล์นี้ แล้วกด OK จากนั้นการ Restart เครื่องรอบหนึ่งครับ เสร็จเรียบร้อย 🙂

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.