การตั้งเวลาอัพเดทสถานะล่วงหน้าบนแฟนเพจ (Facebook)


หลังจากที่ Facebook ได้มีระบบแฟนเพจขึ้นมา เราก็จะเห็นได้ว่า หลายคนจะใช้แฟนเพจเป็นช่องทางในการพบปะ,พูดคุยในเรื่องๆ หนึ่งที่สนใจเหมือนๆ กัน หรือใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการกันอย่างแพร่หลาย วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอแนะนำวิธี การตั้งเวลาอัพเดทสถานะล่วงหน้าบนแฟนเพจ (Facebook) เผื่อคุณอาจจะได้ใช้งานครับ

การตั้งเวลาอัพเดทสถานะล่วงหน้าบนแฟนเพจ อาจจะถูกใช้ในกรณีที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วงหนึ่ง แต่ต้องการให้แฟนเพจของคุณมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการตั้งเวลาล่วงหน้านี้จะช่วยให้คุณสามารถโพสต์สถานะล่วงหน้าได้แบบง่ายๆ ครับ ลองมาดูวิธีการกันนะครับ

การตั้งเวลาอัพเดทสถานะล่วงหน้าบนแฟนเพจ

ขั้นตอนแรก คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของแฟนเพจที่ต้องการตั้งเวลาก่อนครับ

ถ้าแฟนเพจของคุณยังมิได้ระบุวันที่ก่อตั้งแฟนเพจ ระบบจะตรวจสอบและให้คุณระบุวันที่ก่อตั้งแฟนเพจ แต่ถ้ามีการระบุแล้ว ข้ามขั้นตอนนี้ครับ

เมื่อคุณจะทำการอัพเดทสถานะแบบล่วงหน้าให้คุณทำการพิมพ์ข้อความหรืออัพโหลดรูปหรือวีดีโอที่คุณต้องการ ให้สังเกตว่า จะเห็นสัญลักษณ์นาฬิกาที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างของส่วนการอัพเดทสถานะ ให้คลิ้กครับ

จะเห็นว่า มีคำว่า “เพิ่มปี” ให้คุณเลือกปีที่จะตั้งเวลาโพสท์ล่วงหน้าครับ

เมื่อตั้งปี แล้วจะมีส่วนของ “เพิ่มเดือน” “เพิ่มวัน” “เพิ่มชั่วโมง” “เพิ่มนาท” “เพิ่มวินาที” เมื่อคุณใส่ค่าต่างๆ ครบแล้ว (หมายเลข 1) ให้คุณคลิ้กที่ปุ่ม “กำหนดเวลา” (หมายเลข 2) ครับ

ระบบจะทำการแจ้งเป็นกล่องข้อความให้ทราบว่า ได้ทำการตั้งเวลาล่วงหน้าแล้ว

แค่นี้ก็ช่วยให้แฟนเพจของคุณมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.