การแก้ไขปัญหา Wireless รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้


ในปัจจุบันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ทนั้นมีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก และการใช้งานนั้นมิได้จำกัดอยู่แค่เพียงสถานที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น แค่เพียงคุึณมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ Wirless ในตัวหรือ Wireless USB ) ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่ึครับ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้งานอาจจะเคยเจอก็คือ “ปัญหาของการที่ Wireless รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้” วันนี้เราลองมาดูถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหากันนะครับ

สาเหตุของปัญหา Wireless รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

1. Driver Wirless ตีกัน

ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ Wireless  USB บางยี่ห้อที่ต้องทำการลงโปรแกรมสำหรับการจัดการ Wireless โดยเฉพาะ อาจจะทำให้ขัึดกับ โปรแกรม Driver Wireless ที่อยู่ในระบบปฎิบัติการ Windows ก็ได้ครับ

การแก้ไขปัญหานี้ ให้ึคุณลองทำการ Disable หรือลบ Driver ตัวใดตัวหนึ่งออกดูครับ แล้วลองทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึึ่งครับ

2. Windows เป็นรุ่นเก่า ไม่รู้จักอุปกรณ์ Wireless ตัวนี้

ปัญหานี้มักจะพบในระบบปฎิบัติการ Windows รุ่นเก่าๆ (ต่ำกว่า XP ลงไป) เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่่ๆ เครื่องอาจจะไม่รู้จััก ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับ

การแก้ไขปัญหา ทำการอัพเกรด Windows หรือทำการลงโปรแกรมสำหรับการจัดการ Wireless โดยเฉพาะครับ

3. Driver Wireless ยังเป็นรุ่นเก่า

ทำให้ปัญหาบางปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขครับ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจจะส่งผลให้การเชื่อมต่อสัญญาณมีปัญหาครับ

แนวทางการแก้ปัญหานี้ ให้ลองหา Driver ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตครับ

4. อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ(Router)มีปัญหาหรือเสื่อมสภาพ

ทำให้การส่งสัญญาณด้อยคุณภาพ จนถึงขั้นที่ไม่สามารถเชื่่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

แนวทางการแก้ปัญหา ทดสอบการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หากไ่ม่สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกัน ให้แจ้งกับทางผู้ดูแลอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเพื่อแก้ไขต่อไปครับ

5. ใส่ข้อมูล Network Key หรือ Password ไม่ถูกต้อง

อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามครับ เพราะบางครั้ง คอมพิวเตอร์อาจจะถูกกดปุ่มบางปุ่มค้างไว้ เช่น Caps Lock  หรือปุ่มสลับภาษา (~) ทำให้การแสดงผลการพิมพ์ผิดเพี้ยนไป

การแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่าได้กดปุ่มเหล่านี้ค้างไว้หรือไม่ครับ เมื่อแก้ไขแล้วให้ทำการใส่ข้อมูล Network Key หรือ Password ใหม่ครับ

หวังว่า บทความนี้จะช่วยเหลือท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ 🙂

บทความนี้เขียนขึ้นโดย Kittin จากเว็บไซต์ manacomputers.com ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาอนุญาต CC 3.0