ราคาหมึกแบบเติม (Ink Tank & Refill) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคาหมึกเติม
ราคาหมึกแบบเติม (Ink Tank & Refill) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

Refill Brother รายละเอียด ราคา ประกัน
   BROTHER BK 100ml. Magic Color  Black Brother all Model 70
   BROTHER C 100ml. Magic Color  Cyan Brother all Model 70
   BROTHER M 100ml. Magic Color  Maganta Brother all Model 70
   BROTHER Y 100ml. Magic Color  Yellow Brother all Model 70
   BROTHER BK 100ml. Nature Ink  Black Brother all Model 140
   BROTHER C 100ml. Nature Ink  Cyan Brother all Model 140
   BROTHER M 100ml. Nature Ink  Maganta Brother all Model 140
   BROTHER Y 100ml. Nature Ink  Yellow Brother all Model 140
   BROTHER BK 500ml. Nature Ink  Black Brother all Model 320
   BROTHER C 500ml. Nature Ink  Cyan Brother all Model 320
   BROTHER M 500ml. Nature Ink  Maganta Brother all Model 320
   BROTHER Y 500ml. Nature Ink  Yellow Brother all Model 320
   BROTHER BK 1000ml. Nature Ink  Black Brother all Model 510
   BROTHER C 1000ml. Nature Ink  Cyan Brother all Model 510
   BROTHER M 1000ml. Nature Ink  Maganta Brother all Model 510
   BROTHER Y 1000ml. Nature Ink  Yellow Brother all Model 510
Refill Canon รายละเอียด ราคา ประกัน
   CANON BK 100ml. Magic Color  Black Canon all Model 70
   CANON C 100ml. Magic Color  Cyan Canon all Model 70
   CANON M 100ml. Magic Color  Maganta Canon all Model 70
   CANON Y 100ml. Magic Color  Yellow Canon all Model 70
   CANON BK 100ml. Cat Ink  Black Canon all Model 135
   CANON C 100ml. Cat Ink  Cyan Canon all Model 135
   CANON M 100ml. Cat Ink  Maganta Canon all Model 135
   CANON Y 100ml. Cat Ink  Yellow Canon all Model 135
   CANON BK 100ml. Nature Ink  Black Canon all Model 140
   CANON C 100ml. Nature Ink  Cyan Canon all Model 140
   CANON M 100ml. Nature Ink  Maganta Canon all Model 140
   CANON Y 100ml. Nature Ink  Yellow Canon all Model 140
   CANON BK 500ml. Nature Ink  Black Canon all Model 320
   CANON C 500ml. Nature Ink  Cyan Canon all Model 320
   CANON M 500ml. Nature Ink  Maganta Canon all Model 320
   CANON Y 500ml. Nature Ink  Yellow Canon all Model 320
        CANON BK 1000ml. Nature Ink  Black Canon all Model 510
   CANON C 1000ml. Nature Ink  Cyan Canon all Model 510
   CANON M 1000ml. Nature Ink  Maganta Canon all Model 510
   CANON Y 1000ml. Nature Ink  Yellow Canon all Model 510
Refill Epson (Original) รายละเอียด ราคา ประกัน
   EPSON BK 85ml. T6641  Black EPSON L100 * L200 * L110 * L210 250
   EPSON C 85ml. T6642  Cyan EPSON L100 * L200 * L110 * L210 250
   EPSON M 85ml. T6643  Maganta EPSON L100 * L200 * L110 * L210 250
   EPSON Y 85ml. T6644  Yellow EPSON L100 * L200 * L110 * L210 250
   EPSON BK 85ml. T673100  Black EPSON L800 410
   EPSON C 85ml. T673200  Cyan EPSON L800 410
   EPSON M 85ml. T673300  Maganta EPSON L800 410
   EPSON Y 85ml. T673400  Yellow EPSON L800 410
   EPSON LC 85ml. T673500  Light Cyan EPSON L800 410
   EPSON LM 85ml. T673600  Light Magenta EPSON L800 410
Refill Epson รายละเอียด ราคา ประกัน
   EPSON BK 100ml. Magic Color  Black Epson all model 70
   EPSON C 100ml. Magic Color  Cyan Epson all model 70
   EPSON M 100ml. Magic Color  Maganta Epson all model 70
   EPSON Y 100ml. Magic Color  Yellow Epson all model 70
   EPSON BK 100ml. Nature Ink  Black Epson all model 140
   EPSON C 100ml. Nature Ink  Cyan Epson all model 140
   EPSON M 100ml. Nature Ink  Maganta Epson all model 140
   EPSON LC 100ml. Nature Ink  Light Cyan Epson all model 140
   EPSON LM 100ml. Nature Ink  Light Maganta Epson all model 140
   EPSON Y 100ml. Nature Ink  Yellow Epson all model 140
   EPSON BK 500ml. Nature Ink  Black Epson all model 320
   EPSON C 500ml. Nature Ink  Cyan Epson all model 320
   EPSON M 500ml. Nature Ink  Maganta Epson all model 320
   EPSON Y 500ml. Nature Ink  Yellow Epson all model 320
   EPSON LC 500ml. Nature Ink  Light Cyan Epson all model 320
   EPSON LM 500ml. Nature Ink  Light Maganta Epson all model 320
   EPSON BK 1000ml. Nature Ink  Black Epson all model 510
   EPSON C 1000ml. Nature Ink  Cyan Epson all model 510
   EPSON M 1000ml. Nature Ink  Maganta Epson all model 510
   EPSON Y 1000ml. Nature Ink  Yellow Epson all model 510
Refill Hp รายละเอียด ราคา ประกัน
   HP BK 100ml. Magic Color  Black HP all Model 70
   HP C 100ml. Magic Color  Cyan HP all Model 70
   HP M 100ml. Magic Color  Maganta HP all Model 70
   HP Y 100ml. Magic Color  Yellow HP all Model 70
   HP BK 100ml. Nature Ink  Black HP all Model 140
   HP C 100ml. Nature Ink  Cyan HP all Model 140
   HP M 100ml. Nature Ink  Maganta HP all Model 140
   HP Y 100ml. Nature Ink  Yellow HP all Model 140
   HP BK 500ml. Nature Ink  Black HP all Model 320
   HP C 500ml. Nature Ink  Cyan HP all Model 320
   HP M 500ml. Nature Ink  Maganta HP all Model 320
   HP Y 500ml. Nature Ink  Yellow HP all Model 320
INKTANK รายละเอียด ราคา ประกัน
   INKTANK FOR CANON 100ml.  TANK เปล่า for CANON 80 90D
   INKTANK FOR CANON 100ml. (P) Black  TANK เปล่า for CANON 160 90D
   INKTANK FOR CANON 100ml. (P) White  TANK เปล่า for CANON 160 90D
        INKTANK FOR CANON 100ml. 3680 (Super Jet)  – 370 90D
   INKTANK FOR CANON + หมึก 100ml. Nature Ink  FOR CANON + หมึก Nature Ink 260 90D
        INKTANK FOR Mini BROTHER LC39 (Super Jet)  – 185 90D
   INKTANK FOR Mini BROTHER LC39  TANK เปล่า for BROTHER DCP-J125 195 90D
   INKTANK FOR Mini BROTHER LC40/LC73  TANK เปล่า for BROTHER LC73, LC,75, LC76, LC79, LX1240, LC1280 210 90D
   INKTANK FOR BROTHER LC39 + หมึก 100ml. Nature Ink  TANK + หมึก Nature Ink for BROTHER DCP-J125 370 90D
   INKTANK FOR EPSON 141/ME320/620F  TANK เปล่า for EPSON ME32/620F 530 90D
TANK Accessories รายละเอียด ราคา ประกัน
   TANK-ข้อต่อ+ข้องอ (สำหรับต่อสายติดแทงค์,10คุ่/Pack)  สำหรับติดแทงค์ 45
   TANK-ตีนตุ๊กแก+สายรัด (สำหรับติดแทงค์,5ชุด/Pack)  สำหรับติดแทงค์ 50
   TANK-ตัวล็อกสาย(10/Pack)  สำหรับติดแทงค์ 70
   TANK -น้ำยาล้างหัวพิมพ์ 50 ml.  น้ำยาล้างหัวพิมพ์ 75

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.