iOS 6.1.4 เปิดให้อัพเดทแล้วครับ (สำหรับผู้ใช้ iPhone 5 เท่านัั้น)

iOs 6.1.4
สำหรับผู้ใช้งานระบบปฎิบัติการ iOS ที่ใช้งานไอโฟน5 (iPhone 5) มีข่าวแจ้งให้ทราบครับว่าตอนนี้ iOS 6.1.4 เปิดให้อัพเดทแล้วครับ

โดย iOS 6.1.4 จะเปิดให้อัพเดทสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 5 เท่านั้นครับ โดยจะมีการปรับปรุง,แก้ไขในส่วนของการ แก้ไขปัญหาระบบเสียงในการสนทนา

สำหรับ iOS 6.1.4 (ขนาดไฟล์อัพเดท 11.5 MB ) จะทำปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของระบบเสียงที่ออกมาจากลำโพงสนทนาใน iPhone 5 เท่านั้นครับ โดยผู้ใช้งานสามารถกดอัพเดทแบบ OTA ได้จากตัวเครื่องโดยตรงโดยเข้าไปที่

Settings > General > Software Update หรือ

การตั้งค่า > ทั่วไป > อัพเดทซอฟต์แวร์ 

ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้งาน  iPhone 4/4S ไม่มีส่วนการอัพเดท  iOS 6.1.4 ครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.