iPhone 4S ราคามือสอง ซื้อขายเท่าไหร่ดี?


หลังจากที่มีการปล่อยข่าวกันแล้วว่า “iPhone 5 จะเปิดตัวในวันที่ 12 กันยายนนี้แล้ว” ทำให้หลายคนที่เป็นเจ้าของ iPhone รุ่นปัจจุบันอย่าง iPhone 4, 4S เกิดความรู้สึกว่า อยากจะรีบปล่อยเครื่องของตัวเองเหลือเกิน (บางท่านนะครับ) เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยช้าเกินไป ราคาอาจจะตกและไม่คุ้มในการที่จะซื้อ iPhone 5 วันนี้มานาคอมพิวเตอร์เลยอยากเอาราคามือสอง iPhone 4S มานำเสนอเพื่อช่วยเพื่อนๆ ในการตั้งราคาขายได้ไม่เข้าเนื้อมากเกินไปครับ

ราคามือสอง  iPhone 4S ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2555

iPhone4S 16 GB ราคามือหนึ่งศูนย์  22,450 บาท ราคามือสองจะอยู่ประมาณ 18,500 – 19,000 บาท (ประกันเหลือ) 17,000 – 18,000 บาท (ประกันหมด)

iPhone4S 32 GB ราคามือหนึ่งศูนย์  26,350 บาท ราคามือสองจะอยู่ประมาณ 23,000 บาท (ประกันเหลือ) 22,000 บาท (ประกันหมด)

iPhone4S 64 GB ราคามือหนึ่งศูนย์  30,250 บาท ราคามือสองจะอยู่ประมาณ 26,000 บาท (ประกันเหลือ) 25,000 บาท (ประกันหมด)

ส่วนสถานการณ์หลังจากวันที่ 12 กันยายน ถ้า iPhone 5 เปิดตัวจริง น่าจะเป็นดังนี้ครับ

ราคามือสอง  iPhone 4S หลังวันที่ 12 กันยายน 2555

ทั้งแบบมีประกัน ราคาน่าจะตกลงจากราคาก่อนวันที่ 12 กันยายน โดยผมเชื่อว่า ราคาจะตกลงไปอีกประมาณ 1,500 – 3,000 บาท (ทั้งแบบมีประกันและหมดประกัน)

และ iPhone4S  มือหนึ่ง น่าจะเหลือความจุเพียง 16 GB เท่านั้น โดยน่าจะลดราคาลงไปประมาณ 3,000 บาท เหลือเพียง 19,450 บาท เพื่อเปิดทางให้ iPhone 5 เข้ามาทำตลาด และ iPhone 4S ความจุ 32 และ 64 GB จะถูกเก็บออกจากตลาดไปครับ

ถ้าคุณจะปล่อย iPhone 4S ผมแนะนำให้ปล่อยก่อนวันที่ 12 กันยายนเลยครับ แต่ถ้าคุณยังแฮปปี้อยู่กับมัน iPhone 5 ก็ไม่ใช่ทางเลือกของคุณครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.