โปรแกรมจำลองซีดี,ดีวีดี IsoBuster 3.2

isobuster 3.2
สำหรับท่านที่กำลังมองหาโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองข้อมูลบนซีดีหรือดีวีดี ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานไดร์วเสมือน (mount image) ให้สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นซีดีหรือดีวีดีเหล่านั้น ผมมักจะแนะนำโปรแกรมนี้ครับ IsoBuster ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้คือเวอร์ชั่น 3.2 ครับ

รายละเอียดโปรแกรมจำลองซีดี,ดีวีดี IsoBuster 3.2

ชื่อโปรแกรม: IsoBuster 3.2
ชื่อไฟล์: isobuster_all_lang.exe
ขนาดไฟล์: 4.01MB (4,207,928 bytes)
ความต้องการของระบบ: Windows (All Versions)
ภาษา: รองรับหลายภาษา
ประเภทลิขสิทธิ์: Shareware
ผู้ผลิต: Smart Projects

สิ่งที่ทำการปรับปรุงในเวอร์ชั่นนี้

 • เปลี่ยนแปลง
  – Support for ExFAT.
  – Find deleted NTFS files and folders during a scan for missing files and folders.
  – Implemented a “Find deleted files and folders” option, when an NTFS file-system is selected. This is a much faster scan if you’re only interested in finding deleted files and folders in an NTFS file-system.
  – Support for FATX
  – Support for XISO / XDVDFS
  – Extended Master Boot Record (EMBR) support.
  – BSD partitions support.
  เพิ่มความสามารถ
  – Further improved the UAC experience by tweaking and fixing issues. The experience is still the same as described in previous release.
  – Remove duplicate partitions (for instance when there’s a GPT but the MBR fields still point to valid partitions as well).
  – Ways to dump all sectors that are being read to log files (for debug purposes) (support for *.ibdat and *.ibadr).
  – Added .bkf file type recognition to the file-signature scan.
  – Further improved the ListView Columns’ drag behaviour by working around (Builder) VCL limits/bugs.
  – An NTFS file also gets the Sparse property now when it’s not fragmented (and not only when its extents are sparse)
  – Display the File’s start LBA for a sparse file, except when the first extent is sparse, then “Sparse” is displayed
  – Added Full Path(s) and Start and Finish processing time to the MD5 file (as comments).
  – Ability (set via options) to store and restore the position of the main form (instead of always centered).
  – Added *.dd to the supported image files.
  – Recognize EXT SuperBlock when trying to determine the blocksize of an image (for instance a Linux made .dd file with an EXT1,2,3 or 4 file-system).
  – Improved handling of NTFS MFT embedded files during the scan for missing files based on their signature
  – Various improvemens to reduce false positives during scanning for missing files and folders.
  – Various other smaller GUI improvements
  แก้ไขปัญหาเดิม
  – Not all *.png files were found during a scan for missing files and folders (bug introduced in version 3.1).
  – Mac HFS file systems with large fragmented files (more than 8 extents) could trigger a program crash.
  – In rare cases not all files and/or folders of an NTFS folder were found, if that folder was described in both the MFT record and via INDX records.
  – Sometimes too small files were created, when they were fully sparse (one extent, sparse (= all zeroes) (NTFS).
  – Fixed it so that the progress bar also changes color (red) in case of errors, during a scan for missing files and folders
  – Show the last LBA in case of compressed files
  – Fixed one more exception error that could occur while scanning for lost files and folders, due to buggy MS Office documents detection code.

ดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองซีดี,ดีวีดี IsoBuster 3.2

หากคุณสนใจต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองซีดี,ดีวีดี IsoBuster 3.2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.