Julius Richard Petri คือใคร? ประวัติและผลงานของ Julius Richard Petri

julius richard petri
หลายคนอาจจะสงสัยว่า Julius Richard Petri นั่นคือใคร วันนี้มานาคอมพิวเตอร์อยากขอนำเอาประวัติและผลงานที่น่าสนใจของ Julius Richard Petri มาฝากนะครับ

Julius Richard Petri คือใคร?

ริชาร์ด จูเลียส เพตริ เป็นทั้งแพทย์และนักแบคทีเรียวิทยาชาวเยอรมัน เป็นผู้ค้นคิดและพัฒนาจานเพาะเชื้อ (Petri dish) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันครับ ซึ่งวันที่  31 พฤษภาคมปีนี้ ก็จะเป็นวันครบรอบวันเกิด 161 ปีของเขาครับ

ประวัติของ Julius Richard Petri

Julius Richard Petri (อ่านว่า จูเลียส ริชาร์ด เพตริ) เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1852 ที่เมือง Bermen ประเทศเยอรมัน เขาเริ่มเข้าศึกษาทางแพทย์ที่ Kaiser-Wilhelm-Academy ซึ่งเป็นสถาบันสำแพทย์ทหารและได้รับแพทย์ปริญญาในปี 1876 และได้ทำการศีกษาต่อที่ที่โรงพยาบาล Charité ในกรุงเบอร์ลิน และได้รับการบรรจุเป็นแพทย์ทหารตั้งแต่ปี 1882 และต่อมาได้เป็นทหารกองหนุน

ต่อมาในปี 1877 ถึง 1879 เพตริได้เข้าทำงานที่ Imperial Health Office ในกรุงเบอร์ลิน ณ จุดนี้เองที่เขาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยของ Robert Koch นักวิทยาศาตร์ชื่อดัง ผู้ริเริ่มเทคนิคการเพาะเชื้อบน agar plate โดยทำบน Petri dish ของเพตรินั่นเอง

เพตริ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1921 ที่เมือง Zeitz ประเทศเยอรมัน อายุรวม 69 ปี

ผลงานที่น่าสนใจของ Julius Richard Petri

Petri dish หรือจานเพาะเชื้อ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อวงการวิจัย และเป็นประโยชน์ในการศึกษา การวินิจฉัยแบคทีเรียและโรคติดเชื้อมากมายในยุคต่อมา

โดยจานเพาะเชื้อนี้ มีไว้สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทำมาจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก มีรูปทรบกระบอกเตี้ย มีฝา โดยจานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการทำให้ปราศจากเชื้อก่อนด้วยการสเตอริไรส์ (Sterilization) ในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) หรือให้ความร้อนในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

โดยเพตริได้ทำการพัฒนาจานเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อใช้ในการ โคลนนิ่ง แบคทีเรียในงานของเขา โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง (Agar) แล้วเลี้ยงเชื้อไว้บนนั้นครับ

ถือได้ว่า ผลงานของเขาเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์อย่างมากมายเลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.