ถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษาคดีเขาพระวิหาร 11 พฤศจิกายน 2556

คำพิพากษาเขาพระวิหาร
เรียกได้ว่า เป็นคดีประวัติศาสตร์มากกว่า 50 ปีกับคดีปราสาทเขาพระวิหาร ที่เป็นกรณีพิพากระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาครับ ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอช่องทางการชมการถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษาคดีเขาพระวิหาร 11 พฤศจิกายน 2556 มาแจ้งให้ทราบครับ

เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร โดยรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์การอ่านคำพิพากษาของศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 15.00 น – 20.30 น. โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้ครับ

1365998319-o

การถ่ายทอดสดผลคดีเขาพระวิหารทางโทรทัศน์

15.00 น ก่อนการอ่านคำพิพากษา

 ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ดำเนินรายการโดยคุณอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล มีแขกรับเชิญ เช่น อาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาพระวิหาร

ช่อง สทท. 11 ดำเนินรายการโดยคุณจอม เพ็ชรประดับ จะสัมภาษณ์นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายไกรกวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ จากกระทรวงการต่างประเทศ

เวลา 16.00 น. สถานีโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่องจะรับสัญญาณดาวเทียมสดจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย

  • สทท. 11 จะเป็นการถ่ายทอดสด โดยเป็นภาพพร้อมเสียงล่ามแปลภาษาไทย
  • ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี จะถ่ายทอดสด โดยเป็นภาพพร้อมให้เลือกฟังสัญญาณเสียงได้ทั้งเสียงภาษาไทยหรือเสียงภาษาอังกฤษ 

การถ่ายทอดสดผลคดีเขาพระวิหารทางวิทยุ

รับฟังเสียงภาษาไทย

  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย >> FM 92.5 เมกกะเฮิร์ทซ์ หรือ เอเอ็ม 891
  • สถานีวิทยุ อสมท >> FM 105 เมกกะเฮิร์ทซ์

รับฟังเสียงล่ามที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  • FM 88 เมกกะเฮิร์ทซ์

การถ่ายทอดสดผลคดีเขาพระวิหารทางเว็บไซต์

สทท. 11 >> http://nbttv.prd.go.th/home.php

ช่อง 9 >> http://www.mcot.net/site/streaming/channel/modernine

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.