การแก้ปัญหา logon process initialization failure

logon-process-initialization-failure-solve-problem-0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Windows อาจจะเจอปัญหาหนึ่งซึ่งมีข้อความขึ้นมาเวลาเปิดเครื่องว่า “logon process initialization failure” วันนี้มานาคอมพิวเตอร์มาขอแนะนำวิธีการแก้ไขกันดูนะครับ

การแก้ปัญหา logon process initialization failure

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจะเจอข้อความตามภาพนี้ครับ

logon-process-initialization-failure-solve-problem-1

แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ให้คุณค่อยๆ ทำตามแต่ละขั้นตอนดูนะครับ

ขั้นแรก ให้คุณทำการอัพเดท Windows ให้เป็นการอัพเดทล่าสุดก่อนนะครับ โดยไปที่ Start > Control panel > Windows Update หรือ Automatic update

ขั้นต่อมา ให้ทำการปิด Firewall (หากมีการเปิดไว้) ทั้งในส่วนของตัวโปรแกรม Windows (ไปที่ Start > Control panel > Windows Firewall) และถ้ามีการลงโปรแกรม Firewall เพิ่มเิติม ให้ทำการ Uninstall ออกไปก่อนนะครับ

ขั้นตอนสุดท้าย ให้คุณทำการล้างค่าการใส่ Password ในตอนที่เปิดเครื่องก่อน โดยไปที่ Start > Control panel > User Account แล้วทำการยกเลิกรหัสผ่าน (Password)

เสร็จแล้วลอง Restart เครื่องดูสักครั้งหนึ่งนะครับ น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับ

**หากคุณสามารถเข้าได้ในระดับ Administator ให้คุณทำการยกเลิก Password ที่ต้องใส่ก่อนเข้าสู่ระบบก็ได้ครับ 🙂

One thought on “การแก้ปัญหา logon process initialization failure

  1. เข้าไม่ได้ตั้งแต่เปิดเครื่อง จะเข้า control panel อย่างไร??

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.