ราคาเมนบอร์ด (Mainboard) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

ราคาเมนบอร์ด
ราคาเมนบอร์ด (Mainboard) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

INTEL 370 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM INTEL 810T  Intel 810T * FSB133 * 2SDRAM-133 * 2PCI * 2IDE 720 1Y
INTEL 478 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM SIS 662 (No parallel Port)  SIS® 662 * FSB800 * 2DDR-ll667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 940 1Y
   OEM SIS 661  SIS 661* FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 3PCI * 2SATA * 2IDE 940 1Y
   OEM VIA 661  SIS 661 * FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 4PCI * 2SATA * 2IDE 960 1Y
   OEM INTEL 865GV  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 930 1Y
   OEM INTEL 865GVLM  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-II400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 950 1Y
   OEM INTEL 662  SIS 662 * FSB800 * 2DDR-II667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 1,070 1Y
   OEM INTEL 915GM  Intel915GM * FSB800 * 2DDRII800 * 2PCI * 1IDE * 2SATA 1,040 1Y
   OEM INTEL 865GVLM  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-II400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 1,150 3Y
INTEL 775 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   INTEL 945  Intel 945 * FSB800 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE * 1FDD 1,100 3Y
   SIS 662  SIS 662 * FSB1066 * 2DDR-II667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA 1,130 3Y
   INTEL G41  Intel G41 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 1,150 1Y
   INTEL G35  Intel G35 * FSB1333 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,160 3Y
   INTEL G41  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,220 3Y
   ECS G41T-M16 ‘SVOA’  Intel G41 * 2DDR-III1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA 1,390 3Y
   BIOSTAR G41D3C ‘STREK’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-IIl1333(OC)* 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA * 1IDE 1,390 3Y
   BIOSTAR G41-M7 V6.0 ‘STREK’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-II1066(OC) * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,430 3Y
   ASROCK G41M-VS3 R2.0 ‘SVOA’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,540 3Y
   ASROCK G41M-GS3 ‘SVOA’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,670 3Y
   ASROCK G31M-GS R2.0 ‘SVOA’  Intel G31 * FSB1600 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,700 3Y
   GIGABYTE GA-G41M-COMBO  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333/2DDR-II1066 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,680 3Y
   GIGABYTE GA-G41MT-S2PT  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,740 3Y
INTEL 1156 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   INTEL H55  Intel H55 * FSB1333 * 2DDR-IIl1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 6SATA 1,450 3Y
INTEL 1155 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS B75H2-M3 ‘COM7’  Intel B75 * 2DDR-IlI1066 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 2SATA * 1SATA3 1,750 3Y
   BIOSTAR H61MLV ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,300 3Y
   BIOSTAR H61MGC ‘DCOM’  Intel H61 * 2DDR-IlI1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA 1,400 3Y
   BIOSTAR H61MGC ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA 1,420 3Y
   BIOSTAR H61MU3B ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,550 3Y
   BIOSTAR B75MU3B ‘STREK’  Intel B75 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x *1 PCIe1x 1PCI * 3SATA 1,700 3Y
   BIOSTAR H67MU3  Intel H61 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x(3.0) * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 2SATA3 2,300 3Y
   ASROCK H61M-VS R2 ‘SVOA’  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,400 3Y
   ASROCK H61M-DGS ‘SYNNEX’  Intel H61 * DDR-III1600 * 1PCIe16x * 4SATA 1,550 3Y
   ASROCK H61M-DGS ‘SVOA’  Intel H61 * DDR-III1600 * 1PCIe16x * 4SATA 1,550 3Y
   ASROCK H71M-DGS ‘SYNNEX’  Intel H61 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,610 3Y
   ASROCK B75M-DGS R2.0 ‘SYNNEX’  – 1,850 3Y
        ASROCK B75M-DGS R2.0 ‘SVOA’  – 1,850 3Y
   ASROCK Z77 EXTREME4 ‘SVOA’  Intel Z77 * 4DDR-III2800(OC)* 1PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 2SATA3 4,290 3Y
   ASROCK Z77E-ITX SYNNEX’  Intel Z77 * 2DDR-III2800(OC) * 1PCIe16x(3.0) * 1PCI(mini) * 2SATA-II * 2SATA3 4,990 3Y
   GIGABYTE GA-H61M-DS2  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x (3.0)* 2PCIe1x * 4SATA 1,600 3Y
   GIGABYTE GA-H61M-S2P  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA 1,620 3Y
   GIGABYTE GA-B75M-D3V  Intel B75 * 2DDR-III 1600 * 1PCle16x * 2PCIe1x * 1PCI * 6SATA 1,940 3Y
        GIGABYTE GA-B75M-HD3  – 1,940 3Y
   GIGABYTE GA-H77M-D3H  Intel H77 * 4DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA-II * 2SATA3 2,460 3Y
   GIGABYTE GA-Z77M-D3H  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA-II * 2SATA3 2,850 3Y
   GIGABYTE GA-Z77M-HD3  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 3SATA * 2SATA3 3,350 3Y
   INTEL DH61HO B/P ‘Synnex/Ingram’  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 2SATA 1,470 3Y
   ASUS P8H61-M LX (R2)  Intel H61 * 2DDR-IlI2200 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,560 3Y
   ASUS P8H61-M LE (R2)  Intel H61 * 2DDR-III2200(OC) * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 1 PCI * 4SATA 1,660 3Y
   ASUS P8H77-M  Intel H77 * 4DDR-IlI2200(OC) * 1PCIe16x (3.0) * 1PCIe1x * 1PCIe * 4SATA * 2SATA3 2,610 3Y
   ASUS P8Z77-M  Intel Z77 * 4DDR-III2400(OC) * 1PCIe16x (3.0) * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 3,030 3Y
   ASUS P8H77-M LE  Intel H77 * 2DDR-III2200(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 2,420 3Y
INTEL 1155 รายละเอียด ราคา ประกัน
   GIGABYTE GA-P61A-D3  Intel H61 * 2DDR-III 1333 * 1PCIe16x * 2PCI1x * 3PCI * 6SATA 1,970 3Y
   GIGABYTE GA-Z77P-D3  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 2PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 5SATA 3,170 3Y
INTEL 2011 รายละเอียด ราคา ประกัน
   ASUS P9X79  Intel X79 * 8DDR-III2400(OC) * 2PCIe16x * 2PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 7,850 3Y
AMD 462 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM VIA KM4M  KM 400 * 2DDR333 * 1AGP8x * 3PCI * 2IDE 700 1Y
AMD 940 / AM2 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A780LB ‘STREK’  AMD 760G * 2DDR-II1066 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,460 3Y
AMD 938 / AM3 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A780LM-M2 ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,150 3Y
   ECS A960M-M3 ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1866 (OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA 1,250 3Y
   BIOSTAR A780L3B ‘DCOM’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,190 3Y
   BIOSTAR A780L3C ‘STREK’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,280 3Y
   ASUS M5A78L-LE  AMD 760G * 4DDR-III2000(OC) * 1PCIe16x * 3PCI * 6SATA * 1IDE 1,700 3Y
AMD 938+ / AM3+ (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A960M-M3 ‘COM7’  AMD 760G * 2DDR-III1866(OC) * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,250 3Y
   BIOSTAR A880GB+ ‘DCOM’  AMD 880G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,350 3Y
   ASROCK N68-VS3 FX ‘SYNNEX’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,290 3Y
   ASROCK N68-VS3 FX ‘SVOA’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,290 3Y
        ASROCK N68-VGS3 FX ‘SYNNEX’  – 1,400 3Y
   ASROCK N68C-GS FX ‘SVOA’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,480 3Y
   ASROCK 960GM-VGS3 FX ‘SYNNEX’  AMD 760G * 2DDR-IlI1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,340 3Y
   ASROCK 960GM-VGS3 FX ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1866(OC)* 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,430 3Y
   ASROCK 985GM-GS3 FX ‘SVOA’  AMD 785G * 2DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,730 3Y
   ASROCK 880GM-LE FX ‘SVOA’  AMD 880G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 6SATA * 1IDE 1,880 3Y
   GIGABYTE GA-78LMT-S2  AMD 760G * 2DDR-IlI1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 6SATA 1,360 3Y
   ASUS M5A78L-M LX V2  AMD 760G * 2DDR-IlI1866(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 6SATA 1,520 3Y
   ASUS M5A88-V EVO  AMD 880 * 4DDR-III2000 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 5SATA 3,990 3Y
AMD 938+ / AM3+ รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A960A3+ ‘STREK’  AMD RX881 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,640 3Y
   BIOSTAR TA990FXE ‘STREK’  AMD 990FX * 4DDR-III2200(OC) * 3PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 5SATA 3,930 3Y
   ASROCK 770DE3L ‘SYNNEX’  AMD 770 * 2DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 6SATA 1,660 3Y
   ASROCK M3N78D FX ‘SVOA’  GeForce 720D * 4DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 3PCI * 4SATA 1,780 3Y
   ASROCK 970DE3/U3S3 ‘SYNNEX’  AMD 770 * 4DDR-III1866(OC) * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 2PCI * 6SATA-II * 2SATA3 2,060 3Y
   GIGABYTE GA-970A-D3  AMD 970G * 4DDR-III2000 * 2PCIe16x * 3PCIe1x * 2PCI * 6SATA 2,640 3Y
AMD 905 / FM1 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A55F-A2 ‘COM7’  AMD A55 FCH * 2DDR-III2133(OC) * 1PCIe16x * 3PCI * 6SATA 1,550 3Y
   BIOSTAR A55MGC ‘STREK’  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCI1x * 4SATA 1,530 3Y
   BIOSTAR A75MG ‘STREK’  AMD A75 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA3 1,670 3Y
   GIGABYTE GA-A55M-DS2  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA 1,610 3Y
   GIGABYTE GA-A75M-DS2  AMD A75 * 2DDR-III2400(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA3 1,760 3Y
   ASUS F1A55-M LX/PLUS  AMD A55 FCH * 2DDR-III2250 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA 1,840 3Y
AMD 905 / FM1 รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A57A ‘DCOM’  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 6SATA 1,430 3Y
AMD 904 / FM2 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR (Hi-Fi) A55S3 ‘STREK’  AMD A55 * 2DDR-III1866* 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA3 1,680 3Y
   ASROCK FM2A55M-DGS R2.0 ‘SYNNEX’  AMD A55 * 2DDR-III1866* 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA3 1,640 3Y
   ASROCK FM2A75-PRO4-M ‘SYNNEX’  AMD A75 * 4DDR-III2600+(OC) * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 5SATA3 2,470 3Y
   ASROCK FM2A75M-ITX ‘SYNNEX’  AMD A75 * 2DDR-III2600+(OC) * 1PCIe16x * 4SATA3 2,870 3Y
   ASROCK FM2A85X-EXTREME4-M ‘SYNNEX’  AMD A85X * 4DDR-III2600+(OC) * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 7SATA3 3,020 3Y
   ASROCK FM2A85X-EXTREME6 ‘SYNNEX’  AMD A85X * 4DDR-III2600+(OC) * 3PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 7SATA3 3,690 3Y
   GIGABYTE GA-F2A55M-HD2  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA 1,790 3Y
        GIGABYTE GA-F2A75M-HD2  – 1,930 3Y
   GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H  AMD A85X * 4DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 8SATA3 2,680 3Y
   GIGABYTE GA-F2A85X-UP4  AMD A85X * 4DDR-III1866 * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 1PCI * 7SATA3 4,070 3Y
Mainboard + CPU รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM INTEL 945 + CPU Xeon 2.80GHz.  Xeon 2.80GHz * Intel 945GM * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2 PCI * 2SATA * 1IDE 1,530 1Y
   OEM INTEL G41 + CPU Xeon 3.60GHz.  Xeon 3.60GHz * Intel G41 * 1DDR-III1333/1DDR-II1333 * 1PCIe16x * 2 PCI * 2SATA * 1IDE 1,890 3Y
   INTEL D525MW + CPU Atom 1.80GHz. B/P  Atom 1.80GHz * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCI * 2 SATA 2,320 3Y
   INTEL D2700MUD + CPU Atom 2.13GHz. B/P  Atom 2.13GHz. * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCIe16x * 1 PCI * 2SATA 2,600 3Y
   INTEL D2700DC + CPU Atom 2.13GHz. B/P  Atom 2.13GHz. * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCIe16x * 1 PCI * 2SATA 2,670 3Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.