ราคาโมเด็มและเราเตอร์ (Modem & Router) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคา modem
ราคาโมเด็มและเราเตอร์ (Modem & Router) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

MODEM USB รายละเอียด ราคา ประกัน
56K Int. FAX/MODEM TP-LINK TM-IP5600 PCI * 56K 250 LT.
56K Ext. FAX/MODEM USB560 USB 2.0 * 56k 330 1Y
ADSL Router รายละเอียด ราคา ประกัน
ADSL2 Router TP-LINK (TD-8840T) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL 895 LT.
ADSL Router (All in One) รายละเอียด ราคา ประกัน
150Mb Wireless ADSL2 Router SMC (7904WBRAS-N2 V2) ADSLII * Hub 10/100 * 4 Port * 150Mb 920 3Y
150Mb Wireless ADSL2 Router D-LINK (DSL-2730U) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 150Mb 1,000 3Y
150Mb Wireless ADSL2 Router TP-LINK (W8951ND) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 150Mb 1,080 LT.
150Mb Wireless ADSL2 Router WLAN LINKSYS (WAG120N) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 150Mb 1,590 1Y
300Mb Wireless ADSL-2+ Router D-LINK (DSL-2750U) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 300Mb * 1 USB 2.0 1,220 3Y
300Mb Wireless ADSL-2+ Router TP-LINK (TL-W8968) 1,250 LT.
300Mb Wireless ADSL-2+ Router SMC (7904WBRA-N2) ‘SVOA’ ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 300Mb * 1 USB 2.0 1,340 3Y
300Mb Wireless ADSL-2+ RouterTP-LINK (W8961ND) ADSLII * Hub 10/100 * 4 LAN * 1 DSL * 300Mb 1,580 LT.
Router รายละเอียด ราคา ประกัน
54Mb Wireless Router LINKSYS (WRT54GL) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 54Mb 1,600 3Y
150Mb Wireless Router TP-LINK (TL-WR702N) Nano Hub/WAN 10/100 * 1 LAN/WAN * 150Mb 680 LT.
150Mb Wireless Router TP-LINK (TL-WR700N) Mini Pocket Hub/WAN 10/100 * 1 LAN/WAN * 150Mb 720 LT.
150Mb Wireless Router SMC (SMCWBR14S-N5) ‘SVOA’ Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 150Mb 820 3Y
150Mb Wireless Router SMC (SMCWBR14S-N5) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 150Mb 820 3Y
150Mb Wireless Router D-LINK (DIR-600L) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN 150Mb 820 3Y
150Mb Wireless Router D-LINK (DIR-505) WAN 10/100 * 1 WAN * 150Mb * 1 USB 2.0 (Charger your Mobile Phone) 890 1Y
150Mb Wireless Router ALFA (AIP-W515H) ‘SVOA’ Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN 150Mb 950 1Y
150Mb Wireless Router ALFA (AIP-W515H) 950 1Y
150Mb Wireless Router TP-LINK (WR741ND) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 150Mb 1,000 LT.
150Mb Wireless Router SMC (SMCWBR14S-N3) ‘SVOA’ Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb 930 3Y
150Mb Wireless Router SMC (SMCWBR14S-N3) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb 930 3Y
300Mb Wireless Router D-LINK (DIR-605L) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb 1,030 LT.
300Mb Wireless Router TP-LINK (TL-WR841ND) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb 1,050 LT.
300Mb Wireless Router TP-LINK (WR941ND) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb 1,880 LT.
300Mb Wireless Router Gigabit 4-Port D-LINK (DIR-655) Hub/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb * 1 USB 2.0 1,950 LT.
300Mb Wireless Router Gigabit 4-Port TP-LINK (WR1043ND) Hub/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb * 1 USB 2.0 3,300 LT.
450Mb Wireless Router Gigabit 4-Port TP-LINK (TL-WR2543ND) Hub/WAN 10/100/1000 * 4 LAN * 1 WAN * 450Mb * 1 USB 2.0 4,620 LT.
Router 3G. รายละเอียด ราคา ประกัน
150Mb Wireless Router 3G. SMC (SMCWBR11S-3GN) Hub/WAM 10/100 * 1 LAN * 1 WAN * 150Mb * 1 USB 2.0 740 3Y
150Mb Wireless Router 3G. Portable TP-LINK (TL-MR3020) Hub/WAN 10/100 * 1 LAN/WAN * 150Mb * 1 USB 2.0 * 1 Mini USB 920 LT.
150Mb Wireless Router 3G. TP-LINK (TL-MR3220) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 150Mb * 1 USB 2.0 1,340 LT.
300Mb Wireless Router 3G.TP-LINK (TL-MR3420) Hub/WAN 10/100 * 4 LAN * 1 WAN * 300Mb * 1 USB 2.0 1,570 LT.
Broadband Router รายละเอียด ราคา ประกัน
Router Enterprise Broadband TP-LINK (R470T+) 1 WAN Port * Hub 10/100 * 4 Port 4,240 LT.
Router Enterprise Broadband CISCO (RV042-EU) 2 WAN Port * Hub 10/100 * 4 Port 4,150 2Y
Router Enterprise Broadband TP-LINK (R480T+) 2 WAN port * Hub 10/100 * 3 Port 5,050 LT.
Router Enterprise Broadband TP-LINK (R488T) 4 WAN port * Hub 10/100 * 4 Port 9,400 LT.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.