ราคา Power supply อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคา Power supply
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนั่นคือ Power supply โดยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมในเรื่องของการจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอราคาของ Power supply นะครับ เผื่อใครกำลังคิดจะเปลี่ยนอยู่พอดีครับ

โดยราคาและสเปคนี้ ทางมานาคอมพิวเตอร์ได้ทำการอ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคา Power supply อัพเดทล่าสุด

PS Mini รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS Mini 450W DTECH (PW053)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 470 1Y
   PS Mini 500W GTECH (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS Mini 500W OKER (Box/Cable)  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 350 1Y
PS DTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 450W DTECH (PW029)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 450W DTECH (PW030) (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 325 1Y
   PS 550W DTECH (PW032) (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 355 1Y
   PS 650W DTECH (PW036) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 480 1Y
   PS (FULL) 450W DTECH (PW042) (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 3Y
   PS (FULL) 500W DTECH (PW044) (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 630 3Y
   PS (FULL) 550W DTECH (PW045) (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 730 3Y
   PS (FULL) 650W DTECH (PW047) (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,130 3Y
PS Phoenix รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W Phoenix Immortal (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 520 3Y
PS GVIEW รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 500W GVIEW Titanium (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 1,200 3Y
PS GTECH รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W GTECH  500 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 270 1Y
   PS 550W GTECH (Box/Cable)  550 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 310 1Y
   PS 680W GTECH (Box/Cable)  680 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
PS KAT รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 550W KAT (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 450 1Y
   PS 650W KAT (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 650 1Y
PS Newtron รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 500W Newtron Black  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 275 1Y
PS Microtek รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W Microtek (Box/Cable)  480 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 255 1Y
   PS 500W Microtek (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 275 1Y
   PS 520W Microtek (Box/Cable) Black  520 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 305 1Y
   PS 550W Microtek (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 285 1Y
   PS 580W Microtek (Box/Cable) Black  580 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 330 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 295 1Y
   PS 650W Microtek (Box/Cable) Black  650 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 335 1Y
PS OKER รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 480W OKER (Box/Cable)  480 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 340 1Y
   PS 550W OKER (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 400 1Y
   PS 650W OKER (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 460 1Y
   PS 750W OKER (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 580 1Y
PS Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 520W Tsunami Extreme (Box/Cable)  520 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 320 1Y
   PS 580W Tsunami Extreme (Box/Cable)  580 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 370 1Y
   PS 620W Tsunami Extreme (Box/Cable)  620 w. * Fan 8 cm. * IDE * SATA 410 1Y
   PS 520W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  520 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 670 1Y
   PS 580W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  580 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 720 1Y
   PS 620W Tsunami Red Strom (Box/Cable)  620 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA 770 1Y
PS ACBEL by Tsunami รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 350W ACBEL (Box/Cable)  350 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 960 5Y
   PS (FULL) 550W ACBEL (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,740 5Y
PS ITSONAS รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS 590W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  590 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 570 1Y
   PS 620W ITSONAS Kingkong (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 620 1Y
   PS (FULL) 400W ITSONAS Rock (Box/Cable)  400 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 760 2Y
   PS (FULL) 450W ITSONAS Rock (Box/Cable)  450 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 910 2Y
   PS (FULL) 500W ITSONAS Rock (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,080 2Y
PS RAIDMAX รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 450W RAIDMAX (Box/Cable)  450 w. * Fan 8 cm.* IDE * SATA 780 3Y
   PS (FULL) 530W RAIDMAX (Box/Cable)  530 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,470 3Y
   PS (FULL) 630W RAIDMAX (Box/Cable)  630 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,680 3Y
   PS (FULL) 730W RAIDMAX (Box/Cable)  730 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,980 3Y
   PS (FULL) 1000W RAIDMAX (Box/Cable)  1000 w. * Fan 13 cm. * IDE * SATA 3,940 3Y
PS CoolerMaster รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 550W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  550 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,790 3Y
   PS (FULL) 475W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  475 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,690 3Y
   PS (FULL) 525W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  525 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,890 3Y
   PS (FULL) 625W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  625 w. * Fan 12 cm. * SATA * PCI-E 6+2P Ready 2,790 3Y
   PS (FULL) 725W CoolerMaster Extream Power ll (Box/Cable)  750 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
   PS (FULL) 500W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA 2,210 3Y
   PS (FULL) 600W CoolerMaster Thunder (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * SATA 3,350 3Y
PS Seasonic รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 620W Seasonic S12II (Box/Cable)  620 w. * Fan 12 cm. * 1IDE * 9SATA * 80 PLUS Brozne 2,450 3Y
   PS (FULL) 750W Seasonic M12II (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,250 3Y
PS Full Watt (80Plus) รายละเอียด ราคา ประกัน
   PS (FULL) 650W ACBEL (Box/Cable)  650 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,610 LT
   PS (FULL) 550W ITSONAS Winner (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,190 3Y
   PS (FULL) 650W ITSONAS Winner (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,750 3Y
   PS (FULL) 750W ITSONAS Winner (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS Brozne 1,950 3Y
   PS (FULL) 550W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  550 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,520 3Y
   PS (FULL) 650W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  650 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 1,740 3Y
   PS (FULL) 750W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  750 w. * Fan 14 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,280 3Y
   PS (FULL) 850W Tsunami Black Strom (Box/Cable)  850 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA * 80 PLUS 2,490 3Y
   PS (FULL) 500W RAIDMAX RX (Box/Cable)  500 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,510 5Y
   PS (FULL) 600W RAIDMAX RX (Box/Cable)  600 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 1,710 5Y
   PS (FULL) 700W RAIDMAX RX (Box/Cable)  700 w. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,020 5Y
   PS (FULL) 500W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA 1,750 2Y
   PS (FULL) 600W ThermalTake LitePower (Box/Cable)  600 w. * Fan 12 cm. * IDE * SATA 1,900 2Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * 8SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 500W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  500 w. * Fan 14 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,030 3Y
   PS (FULL) 600W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  600 w. * Fan 13.9 cm. * IDE * SATA 2,350 3Y
   PS (FULL) 800W AeroCool Strike X Army (Box/Cable)  800 w. * Fan 12 cm. * 8SATA * 80 PLUS Brozne 3,540 3Y
   PS (FULL) 500W CoolerMaster EU (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Bronze 2,490 3Y
   PS (FULL) 550W CoolerMaster GX (Box/Cable)  500 w. * Fan 12 cm. * SATA * 80 PLUS Brozne 2,590 5Y
   PS (FULL) 520W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  520 w. * Fan 135mm. cm. * SATA * 80 PLus Bronze 3,830 5Y
   PS (FULL) 620W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  620 w. * Fan 135mm. cm. * SATA * 80 PLus Bronze 4,410 5Y
   PS (FULL) 720W CoolerMaster SPM ll (Box/Cable)  720 w. * Fan 135mm. cm. * IDE * SATA 4,400 5Y
        PS (FULL) 1000W GVIEW i7 Extreem (Box/Cable)  – 4,990 3Y
   PS (FULL) 650W Seasonic X-Series (Box/Cable)  650w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,400 5Y
   PS (FULL) 750W Seasonic X-Series (Box/Cable)  750w. * Fan 12 cm. * 5IDE * 10SATA * 80 PLUS Gold 4,900 5Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.