ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคาแรม
การเพิ่มแรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาของแรมในแต่ละยี่ห้อและความจุนะครับ

โดยราคานี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุด

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 190 LT.
256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 200 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 330 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 340 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 390 LT.
DDR(400) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
DDR(400) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 780 LT.
DDR(400) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 840 LT.
DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667) 1GB. Hynix PC2 5300 * Bus 667 450 LT.
DDR2(667) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 590 LT.
DDR2(667) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800) 1GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 460 LT.
DDR2(800) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 510 LT.
DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 600 LT.
DDR2(800) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
DDR2(800) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 910 LT.
DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 590 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 420 LT.
DDR3(1333) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 610 LT.
DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
DDR3(1333) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 1,010 LT.
DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,070 LT.
DDR3(1333) 8GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 1,820 LT.
DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 1,830 LT.
DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,950 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600) 2GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 620 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 740 LT.
DDR3(1600) 4GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,020 LT.
DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,150 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,180 LT.
DDR3(1600) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,850 LT.
DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 1,870 LT.
DDR3(1600) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,990 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,120 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,220 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,230 LT.
PC DDR3 (1866) รายละเอียด ราคา ประกัน
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T3,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,950 LT.
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T2,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,990 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
SD(133, NB) 512MB. Samsung Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333, NB) 512MB. Hynix PC 2700 * Bus 333 590 LT.
DDR(333, NB) 512MB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Hynix PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400, NB) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 600 LT.
DDR(400, NB) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 490 LT.
DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 620 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 630 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 830 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,080 LT.
DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,860 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,080 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,780 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,920 LT.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.