ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาแรม
ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556 (SD Ram,DDR,DDR2,DDR3 และแรมสำหรับโน้ตบุ้ค)

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 810 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 550 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 450 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 560 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 790 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 850 LT.
   DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,070 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 320 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 340 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 350 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 480 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 510 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 775 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 785 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,480 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 530 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 930 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,530 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,540 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,670 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,730 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,890 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NB) 512MB. Samsung  Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NB) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NB) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NB) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NB) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 510 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 490 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 770 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,080 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 300 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 500 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 800 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 800 LT.
   DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,500 LT.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.