รับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงปี 2556 (เว็บไซต์)

recruit-female-cadets-2556-01
สำหรับผู้หญิงที่สนใจอยากจะเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ตอนนี้ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก(หญิง) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2556 แล้วครับ

ซึ่งการสมัครนั้นจะต้องทำการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้นครับ โดยผู้สนใจจะต้องทำการสมัครตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.rpca-admission.com/

โดยการเปิดรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยหญิงมีสองแบบครับ

แบบที่ 1 รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 17-21 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

แบบที่ 2 รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 25 ปี รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 – 11 มกราคม  2556  เวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.