André-Jacques Garnerin คือใคร (ประวัติและผลงาน)

วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอประวัติที่น่าสนใจของ André-Jacques Garnerin หลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใคร มีผลงานอะไรที่น่าสนใจ เราลองมาดูกันนะครับ André-Jacques Garnerin เป็นนักประดิษฐ์ร่มชูชีพ (frameless parachute) และเป็นนักขับบอลลูนที่ได้รับการบันทึกว่า เป็นบุคคลแรกที่ได้ทำการกระโดดร่มเป็นครั้งแรกครับ โดยบันทึกที่ระบุถึงความสำเร็จ ในการกระโดดร่มครั้งแรกของโลกก็คือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1797 เขาได้ทำการกระโดดร่มลงจากบอลลูนที่ความสูงจากพื้นดิน 2,000 ฟุต ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในปี ค.ศ. 1802  เขาก็ทำการแสดงการกระโดดร่มจากความสูง 8,000 ฟุต ด้วยร่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 ฟุต แม้ว่าการแสดงในครั้งหลังนี้ จะไม่ได้รับการกล่าวขวัญเหมือนกับครั้งแรกก็ตาม แต่นี่ก็เป็นการทดลองได้แล้วว่าคนเราสามารถกระโดดร่มลงมาโดยปลอดภัยได้ในสมัยนั้น ส่วนประวัติโดยย่อของเขาก็มีดังนี้ครับ เขาเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ปี ค.ศ. 1769 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1823) เป็นนักขับบอลลูนและนักประดิษฐ์ร่มชูชีพแบบไร้กรอบ โดยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบินอย่างเป็นทางการจากกองบินประเทศฝรั่งเศส