ราคาชุดกล้องวงจรปิด (CCTV Set) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคากล้องวงจรปิด
ราคาชุดกล้องวงจรปิด (CCTV Set) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

Set CCTV Plug & Play (อุปกรณ์ครบสามารถติดตั้งด้วยตนเอง) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 4CH 2 กล้อง #WRC099 Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด PLUG & PLAY กล้องสีอินฟาเรด WCI063 2 ตัว Free Host 9,800 1Y
   Set.Watashi 4CH 4 กล้อง #WRC099 Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด PLUG & PLAY กล้องสีอินฟาเรด WCI063 4 ตัว Free Host 12,000 1Y
Set CCTV DIY (อุปกรณ์ครบสามารถติดตั้งโดยช่าง) รายละเอียด ราคา ประกัน
        Set.Watashi 4CH Dual 2 กล้อง #WRC096 Free Host  – 15,090 1Y
        Set.Watashi 4CH Dual 4 กล้อง #WRC096 Free Host  – 21,220 1Y
   Set.Watashi 4CH (WPM015) (Power Line Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 4 ตัว Free Host 17,900 1Y
   Set.Watashi 8CH (WPM016) (Power Line Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 8 ตัว Free Host 26,900 1Y
   Set.Watashi 16CH (WPM017) (Power Line Cable 300M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 16 ตัว Free Host 39,900 1Y
Set 4 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 4CH#WRC124-Sharp(Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC124 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 4 ตัว Free Host 7,890 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC124-Sony(Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC124 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 4 ตัว Free Host 9,090 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC136-Sharp(Cable 100M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC136 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 4 ตัว Free Host 8,630 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC136-Sony(Cable 100M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC136 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 4 ตัว Free Host 9,900 1Y
        Set.PeopleFu 4CH#S0404AN-Sharp(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1214 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 4 ตัว (Hosting) 6,890 1Y
        Set.PeopleFu 4CH#S8104-Sony(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8104 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 4 ตัว (Hosting) 8,290 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 4CH#SI1214-Sharp(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1214 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 4 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 100,000 บาท) (No Remote Control) 8,090 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 4CH#SI8104/4C-Sony(Cable 100M+FlashDriver8GB)  ชุดกล้องวงจรปิด 8104 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 4 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 9,450 1Y
Set 8 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 8CH#WRC125-Sharp(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC125 * Free กล้องอินฟาเรดWCI063 8 ตัว Free Host 13,390 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC125-Sony(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC125 * Free กล้องอินฟาเรดWCI032 8 ตัว Free Host 15,820 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC090-Sharp(Cable 200M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC090 * Free กล้องอินฟาเรด WCI 063 8 ตัว Free Host 14,500 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC090-Sony(Cable 200M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC090 * Free กล้องอินฟาเรด WCI 032 8 ตัว Free Host 16,920 1Y
        Set.T&D 8CH#TRC011-CMOS(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด TRC 011 * Free กล้องสีอินฟาเรด TCI006-4 8 ตัว Free Host 12,940 1Y
        Set.T&D 8CH#TRC011-Dis(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด TRC 011 * Free กล้องสีอินฟาเรด TCI007 8 ตัว Free Host 13,920 1Y
        Set.PeopleFu 8CH#S1218-Sharp(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1218 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 8 ตัว (Hosting) (No Remote Control) 11,890 1Y
        Set.PeopleFu 8CH#S8108-Sony(Cable 200M+FlashDriver16GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8108 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 8 ตัว (Hosting) 14,200 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 8CH#SI8108-Sony(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8108 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 907SN 8 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 2 16,800 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 8CH#SI1218-Sharp(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1218 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 8 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 14,200 1Y
Set 16 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 16CH#WRC126-Sharp(Cable 300M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC126H * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 16 ตัว Free Host 23,390 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC126-Sony(Cable 300M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC126H * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 16 ตัว Free Host 28,240 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC093-Sharp(Cable 500M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC093 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 16 ตัว Free Host 25,860 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC093-Sony(Cable 500M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC093 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 16 ตัว Free Host 30,710 1Y
   Set.PeopleFu 16CH#S7016A-Sharp(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 7016A * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 104SH 16 ตัว (Hosting) 19,400 1Y
   Set.PeopleFu 16CH#S8116-Sony(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8116 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 573D 16 ตัว (Hosting) (No Remote Control) 27,400 1Y
   Set.ประกันภัย PeopleFu 16CH#SI7016A-Sharp(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 7016A * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 104SH 16 ตัว (Hosting + ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 300,000 บาท) 22,500 1Y
   Set.ประกันภัย PeopleFu 16CH#SI8116-Sony(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8116 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 575i 16 ตัว (Hosting + ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 300,000 บาท) (No Remote Control) 29,400 1Y

ดูภาพน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพผ่านกล้อง CCTV


เนื่องจากตอนนี้ชาวกรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ หลายคนเป็นกังวลใจว่า  พื้นที่ตรงไหนที่มีน้ำท่วมแล้วบ้าง? วันนี้ผมขอแนะนำเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับดูเช็คสภาพถนนในแต่ละพื้นที่ว่ามีน้ำท่วมแล้วหรือยังกับเว็บไซต์ http://traffic.thai.net/ ครับ

จริงๆ แล้ว http://traffic.thai.net/ เป็นเว็บที่ไว้สำหรับดูภาพของสภาพการจราจรของถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พัฒนาโดย NECTEC และ ITS Thailand โดยได้รับความสนับสนุนจาก บก.จร., กทม, การทางพิเศษฯ, Longdo.COM, ตำรวจทางหลวง, สวพ.91, ปตท, NuMap, Forth, และ Samart Multimedia,

ภาพที่ปรากฎในเว็บนี้ เป็นภาพที่ดึงมาจากกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนต่างๆ ในกรุงเทพนะครับ แต่เนื่องจากตอนนี้มีหลายคนที่เจอปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่แล้ว อยากจะเห็นว่า พื้นที่แถวที่ตนเคยอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง วิธีการใช้งานก็เป็นดังนี้ครับ

1. เข้าไปที่ http://traffic.thai.net/ ครับ จะเจอหน้าเว็บตามรูปข้างล่างนะครับ

 

2. สังเกตว่าจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูป “กล้องวีดีโอ” (วงกลมสีแดง) ให้คุณคลิ้กไปที่รูปกล้องวีดีโอนั้น ระบบจะแสดงภาพนิ่งที่บันทึกมาจากกล้อง CCTV ในจุดนั้นๆ พร้อมระบุช่วงวันเวลาล่าสุดที่แสดงภาพนั้นด้วยครับ

ยกตัวอย่างผมคลิ้กไปที่ ถ.พหลโยธินขาออก (ใกล้ซ.75) จะเห็นได้ว่า สภาพน้ำตอนนี้ท่วมถนนแล้วครับ ซึ่งผมว่าเว็บนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วมของกรุงเทพได้อย่างแท้จริงอีกช่องทางหนึ่งครับ

ขอให้กรุงเทพน้ำลดเร็วๆ นะครับ