Twitter คืออะไร? + วิธีการสมัครและใช้งาน Twitter เบื้องต้น

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ หลายคนต้องการทราบถึงข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความคืบหน้าล่าสุด เช่น ข้อมูลน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่,การประกาศขอความช่วยเหลือ,การแจ้งข่าวล่าสุด ฯลฯ ซึ่งต้องยอมรับว่า Twitter มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ อาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่า “Twitter คืออะไร?” “ใช้งานยังไง?” “สมัครอย่างไร?” วันนี้ผมจะขอแชร์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตอบข้อสงสัยครับ   Twitter คืออะไร? Twitter คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่กำหนดให้เราสามารถเขียนหรือแชร์ข้อความสั้นที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร (ภายหลังนี้สามารถแชร์รูปภาพได้ด้วยครับ) ซึ่งความน่าสนใจของ Twitter ก็คือ การใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้ว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนไม่น้อย นอกจากจะมีชื่อบัญชีของ Facebook แล้ว มักจะมีชื่อบัญชี Twitter ด้วย วิธีการสมัครเพื่อใช้งาน Twitter ขั้นแรกให้คุณเข้าไปที่ www.twitter.com จะพบหน้าตาเว็บไซต์ตามรูปข้างล่างนะครับ ให้คุณกรอกรายละเอียดตามช่องหมายเลข 1 โดยเรียงตามลำดับคือ ชื่อ, อีเมล์ และรหัสผ่านครับ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิ้กที่ “Sign up” เพื่อดำเนินการต่อครับ   ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่า ซ้ำกับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้หรือไม่? ถ้าไม่ซ้ำจะขึ้นข้อความสีเขียวและเครื่องหมายถูกในท้ายแต่ละช่องครับ […]