วันภาษาไทยแห่งชาติ (ความเป็นมา,วัตถุประสงค์)

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า วันนี้ (29 กรกฎาคม ของทุกปี) เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” วันนี้มานาคอมพิวเตอร์เลยอยากจะขอแนะนำรายละเอียดและความเป็นมาของวันนี้ครับ ประวัติความเป็นมา วันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของ วันภาษาไทยแห่งชาติ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ๒. […]

Happy Halloween! สุขสันต์วันฮาโลวีน (Halloween)

Happy Halloween! – วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยผีของต่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “วันฮาโลวีน” (Halloween Day) วันนี้มานาคอมพิวเตอร์เลยอยากจะขอนำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันนี้มาให้ทราบกันครับ วันฮาโลวีนคือวันอะไร? ประวัติความเป็นมา จริงๆ แล้ว วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันที่ชาวเคลต์ (Celt) ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์ถือกันว่า เป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อน และวันที่ 1 พฤศจิกายนจะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งวันที่ 31 ตุลาคมเป็นวันที่ชาวเคลต์เชื่อกันว่า เป็นวันที่มิติหรือประตูระหว่างโลกของคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาจะผ่านมิตินั้นมาคอยเที่ยวหาร่างของมนุษย์เพื่อเข้าสิงสู่ เพื่อจะทำให้ตนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องทำทุกวิถีทงเพื่อไม่ให้วิญญาณมาสิงร่างของตน (คล้ายๆ กับเรื่องผีแม่ม่ายในเมืองไทยเหมือนกันแฮะ) ชาวเคลต์จึงต้องทำการปิดไฟในบ้านทุกดวง ซึ่งทำให้อากาศหนาวเย็น และทำให้บรรดาผีร้ายไม่ชอบ และยังมีการพยายามแต่งตัวให้ดูแปลกประหลาด เช่นปลอมตัวเป็นผีร้าย พร้อมทั้งทำเสียงดังอึกทึก ซึ่งเชื่อว่า หากทำเช่นนี้แล้วจะทำให้ผีตัวจริงตกใจและหนีหายไป บางตำนานยังเล่าถึงขนาดว่า มีการเผา “คนที่คิดว่าถูกผีร้ายสิง” เป็นการเชือดไก่ให้ผีกลัวอีกต่างหาก พัฒนาการของวันฮาโลวีน (Happy Halloween!) ในช่วงศตวรรษแรกแห่งคริสตกาล ชาวโรมันได้รับเอาประเพณีฮาโลวีนมาจากชาวเคลต์ แต่ได้ตัดในส่วนของการเผาร่างคนที่ถูกผีสิงออก โดยเปลี่ยนเป็นการเผาหุ่นแทน เมื่อต่อมาความเชื่อเรื่องผีที่จะสิงร่างมนุษย์เริ่มจางหายไป ทำให้วันฮาโลวีนเป็นเพียงพิธีการเท่านั้น เช่น […]