ปุ่มลัด,คำสั่งลัดสำหรับ Windows 8

ผมเชื่อว่า ตอนนี้หลายคนกำลังเริ่มใช้งาน Windows 8 หลายคนอาจจะกำลังงงๆ เวลาใช้งานสลับไปมาระหว่าง Desktop กับ Windows 8 UI รวมทั้งการใช้งานทั่วไป วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์เลยอยากจะเสนอปุ่มลัด (Hotkey) เพื่อการใช้งาน Windows 8 ที่ราบรื่นขึ้นครับ ปุ่มลัดสำหรับ Windows 8 (ใช้ร่วมกับปุ่ม Windows key) Windows key:  เป็นการสลับการใช้งานระหว่างหน้า Desktop กับ Windows 8 UI โดยหน้า Desktop จะแสดงโปรแกรมล่าสุดที่ใช้งานครับ Windows key + C: ลัดเข้าสู่ส่วน charms bar (เมนูที่อยู่ด้านขวาของจอครับ) Windows key + Tab: ลัดเข้าสู่ส่วน Modern Desktop Taskbar เพื่อการเปลี่ยนภาษา Windows key + […]