Leonhard Euler คือใคร? ประวัติและผลงานของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์)

วันที่ 15 เมษายน 2556 เป็นวันครบรอบวันเกิด 306 ปีของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก วันนี้เราลองมาดูประวัติและผลงานของเขากันนะครับ Leonhard Euler คือใคร? Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิส โดยเขาได้รับการยกย่องว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในโลกครับ โดยเขาเป็นผู้ให้กำเนิด “ทฤษฎีว่าด้วยกราฟ” ครับ ประวัติของ Leonhard Euler เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2250 ที่เมือง Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เขาเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจริยะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับปริญญาตรีอายุ 16 ปี  และปริญญาโททางปรัชญาอายุ 18 ปี และได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ เช่น เป็นหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ St. Petersburg  Academy of Sciences และเป็นผู้อำนวยการที่ […]