Leonhard Euler คือใคร? ประวัติและผลงานของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์)

Leonhard Euler
วันที่ 15 เมษายน 2556 เป็นวันครบรอบวันเกิด 306 ปีของ Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก วันนี้เราลองมาดูประวัติและผลงานของเขากันนะครับ

Leonhard Euler คือใคร?

Leonhard Euler (เลออนฮาร์ด ออยเลอร์) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิส โดยเขาได้รับการยกย่องว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในโลกครับ โดยเขาเป็นผู้ให้กำเนิด “ทฤษฎีว่าด้วยกราฟ” ครับ

ประวัติของ Leonhard Euler

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2250 ที่เมือง Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เขาเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจริยะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับปริญญาตรีอายุ 16 ปี  และปริญญาโททางปรัชญาอายุ 18 ปี และได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ เช่น เป็นหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ St. Petersburg  Academy of Sciences และเป็นผู้อำนวยการที่ Prussian  Academy โดยเขาได้ทำการค้นคว้าตลอดชีวิต โดยผลงานของเขาได้ออกมาในรูปของหนังสือ 530 เล่ม และบทความอีกมากมาย

ในช่วง 17 ปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเขาสูญเสียการมองเห็น และตาบอดสนิท แต่ก็ยังคงค้นคว้าผลงานสำคัญอยู่เสมอ และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2326 รวมอายุดได้ 76 ปี  ซึ่งชื่อของเขาได้ถูกนำไปตั้งชื่อของ ดาวเคราะห์น้อย 2002 ออยเลอร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา

ผลงานที่โดดเด่นของ Leonhard Euler

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ มีผลงานที่โดดเด่านทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากมาย หากจะนับถึงผลงานที่มีชื่อเสียงจะมีดังนี้

  • เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “ฟังก์ชัน” ในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร เช่น y = F(x)
  • เป็นคนแรกที่ประยุกต์แคลคูลัสเข้าไปยังวิชาฟิสิกส์
  • เป็นผู้ค้นคิดสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้คือ   f(x) , e ,  å , i ,p
  • เป็นผู้ริเริ่มวิชาทอพอโลยีโดยแก้ปัญหาสะพานเมือง Konigsberg
  • เป็นผู้เขียนเขียนตำราเกี่ยวกับ พื้นฐานทาง  Analysis แคลคูลัส
  • เป็นผู้คิดทฤษฎีบทต่างๆในคณิตศาสตร์ระดับสูงอีกมากมาย