ราคาเมนบอร์ด (Mainboard) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

ราคาเมนบอร์ด
ราคาเมนบอร์ด (Mainboard) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

INTEL 370 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM INTEL 810T  Intel 810T * FSB133 * 2SDRAM-133 * 2PCI * 2IDE 720 1Y
INTEL 478 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM SIS 662 (No parallel Port)  SIS® 662 * FSB800 * 2DDR-ll667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 940 1Y
   OEM SIS 661  SIS 661* FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 3PCI * 2SATA * 2IDE 940 1Y
   OEM VIA 661  SIS 661 * FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 4PCI * 2SATA * 2IDE 960 1Y
   OEM INTEL 865GV  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 930 1Y
   OEM INTEL 865GVLM  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-II400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 950 1Y
   OEM INTEL 662  SIS 662 * FSB800 * 2DDR-II667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 1,070 1Y
   OEM INTEL 915GM  Intel915GM * FSB800 * 2DDRII800 * 2PCI * 1IDE * 2SATA 1,040 1Y
   OEM INTEL 865GVLM  Intel 865GV * FSB800 * 2DDR-II400 * 1AGP * 2PCI * 1SATA * 2IDE 1,150 3Y
INTEL 775 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   INTEL 945  Intel 945 * FSB800 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE * 1FDD 1,100 3Y
   SIS 662  SIS 662 * FSB1066 * 2DDR-II667 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA 1,130 3Y
   INTEL G41  Intel G41 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 2SATA * 1IDE 1,150 1Y
   INTEL G35  Intel G35 * FSB1333 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,160 3Y
   INTEL G41  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,220 3Y
   ECS G41T-M16 ‘SVOA’  Intel G41 * 2DDR-III1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA 1,390 3Y
   BIOSTAR G41D3C ‘STREK’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-IIl1333(OC)* 1PCIe16x * 1PCI * 2SATA * 1IDE 1,390 3Y
   BIOSTAR G41-M7 V6.0 ‘STREK’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-II1066(OC) * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,430 3Y
   ASROCK G41M-VS3 R2.0 ‘SVOA’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,540 3Y
   ASROCK G41M-GS3 ‘SVOA’  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,670 3Y
   ASROCK G31M-GS R2.0 ‘SVOA’  Intel G31 * FSB1600 * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,700 3Y
   GIGABYTE GA-G41M-COMBO  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333/2DDR-II1066 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,680 3Y
   GIGABYTE GA-G41MT-S2PT  Intel G41 * FSB1333 * 2DDR-III1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,740 3Y
INTEL 1156 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   INTEL H55  Intel H55 * FSB1333 * 2DDR-IIl1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 6SATA 1,450 3Y
INTEL 1155 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS B75H2-M3 ‘COM7’  Intel B75 * 2DDR-IlI1066 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 2SATA * 1SATA3 1,750 3Y
   BIOSTAR H61MLV ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,300 3Y
   BIOSTAR H61MGC ‘DCOM’  Intel H61 * 2DDR-IlI1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA 1,400 3Y
   BIOSTAR H61MGC ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 4SATA 1,420 3Y
   BIOSTAR H61MU3B ‘STREK’  Intel H61 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,550 3Y
   BIOSTAR B75MU3B ‘STREK’  Intel B75 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x *1 PCIe1x 1PCI * 3SATA 1,700 3Y
   BIOSTAR H67MU3  Intel H61 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x(3.0) * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 2SATA3 2,300 3Y
   ASROCK H61M-VS R2 ‘SVOA’  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,400 3Y
   ASROCK H61M-DGS ‘SYNNEX’  Intel H61 * DDR-III1600 * 1PCIe16x * 4SATA 1,550 3Y
   ASROCK H61M-DGS ‘SVOA’  Intel H61 * DDR-III1600 * 1PCIe16x * 4SATA 1,550 3Y
   ASROCK H71M-DGS ‘SYNNEX’  Intel H61 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,610 3Y
   ASROCK B75M-DGS R2.0 ‘SYNNEX’  – 1,850 3Y
        ASROCK B75M-DGS R2.0 ‘SVOA’  – 1,850 3Y
   ASROCK Z77 EXTREME4 ‘SVOA’  Intel Z77 * 4DDR-III2800(OC)* 1PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 2SATA3 4,290 3Y
   ASROCK Z77E-ITX SYNNEX’  Intel Z77 * 2DDR-III2800(OC) * 1PCIe16x(3.0) * 1PCI(mini) * 2SATA-II * 2SATA3 4,990 3Y
   GIGABYTE GA-H61M-DS2  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x (3.0)* 2PCIe1x * 4SATA 1,600 3Y
   GIGABYTE GA-H61M-S2P  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA 1,620 3Y
   GIGABYTE GA-B75M-D3V  Intel B75 * 2DDR-III 1600 * 1PCle16x * 2PCIe1x * 1PCI * 6SATA 1,940 3Y
        GIGABYTE GA-B75M-HD3  – 1,940 3Y
   GIGABYTE GA-H77M-D3H  Intel H77 * 4DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA-II * 2SATA3 2,460 3Y
   GIGABYTE GA-Z77M-D3H  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA-II * 2SATA3 2,850 3Y
   GIGABYTE GA-Z77M-HD3  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 3SATA * 2SATA3 3,350 3Y
   INTEL DH61HO B/P ‘Synnex/Ingram’  Intel H61 * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 2SATA 1,470 3Y
   ASUS P8H61-M LX (R2)  Intel H61 * 2DDR-IlI2200 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,560 3Y
   ASUS P8H61-M LE (R2)  Intel H61 * 2DDR-III2200(OC) * 1PCIe16x * 2PCIe1x * 1 PCI * 4SATA 1,660 3Y
   ASUS P8H77-M  Intel H77 * 4DDR-IlI2200(OC) * 1PCIe16x (3.0) * 1PCIe1x * 1PCIe * 4SATA * 2SATA3 2,610 3Y
   ASUS P8Z77-M  Intel Z77 * 4DDR-III2400(OC) * 1PCIe16x (3.0) * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 3,030 3Y
   ASUS P8H77-M LE  Intel H77 * 2DDR-III2200(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 2,420 3Y
INTEL 1155 รายละเอียด ราคา ประกัน
   GIGABYTE GA-P61A-D3  Intel H61 * 2DDR-III 1333 * 1PCIe16x * 2PCI1x * 3PCI * 6SATA 1,970 3Y
   GIGABYTE GA-Z77P-D3  Intel Z77 * 4DDR-III1600 * 2PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 5SATA 3,170 3Y
INTEL 2011 รายละเอียด ราคา ประกัน
   ASUS P9X79  Intel X79 * 8DDR-III2400(OC) * 2PCIe16x * 2PCIe1x * 1PCI * 4SATA * 2SATA3 7,850 3Y
AMD 462 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM VIA KM4M  KM 400 * 2DDR333 * 1AGP8x * 3PCI * 2IDE 700 1Y
AMD 940 / AM2 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A780LB ‘STREK’  AMD 760G * 2DDR-II1066 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,460 3Y
AMD 938 / AM3 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A780LM-M2 ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,150 3Y
   ECS A960M-M3 ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1866 (OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA 1,250 3Y
   BIOSTAR A780L3B ‘DCOM’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,190 3Y
   BIOSTAR A780L3C ‘STREK’  AMD 760G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,280 3Y
   ASUS M5A78L-LE  AMD 760G * 4DDR-III2000(OC) * 1PCIe16x * 3PCI * 6SATA * 1IDE 1,700 3Y
AMD 938+ / AM3+ (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A960M-M3 ‘COM7’  AMD 760G * 2DDR-III1866(OC) * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,250 3Y
   BIOSTAR A880GB+ ‘DCOM’  AMD 880G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,350 3Y
   ASROCK N68-VS3 FX ‘SYNNEX’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,290 3Y
   ASROCK N68-VS3 FX ‘SVOA’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA * 1IDE 1,290 3Y
        ASROCK N68-VGS3 FX ‘SYNNEX’  – 1,400 3Y
   ASROCK N68C-GS FX ‘SVOA’  GeForce 7025 * 2DDR-III1600 * 1PCIe16x * 2PCI * 4SATA 1,480 3Y
   ASROCK 960GM-VGS3 FX ‘SYNNEX’  AMD 760G * 2DDR-IlI1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,340 3Y
   ASROCK 960GM-VGS3 FX ‘SVOA’  AMD 760G * 2DDR-III1866(OC)* 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA 1,430 3Y
   ASROCK 985GM-GS3 FX ‘SVOA’  AMD 785G * 2DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 4SATA * 1IDE 1,730 3Y
   ASROCK 880GM-LE FX ‘SVOA’  AMD 880G * 2DDR-III1333 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 6SATA * 1IDE 1,880 3Y
   GIGABYTE GA-78LMT-S2  AMD 760G * 2DDR-IlI1333(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 6SATA 1,360 3Y
   ASUS M5A78L-M LX V2  AMD 760G * 2DDR-IlI1866(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 6SATA 1,520 3Y
   ASUS M5A88-V EVO  AMD 880 * 4DDR-III2000 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 5SATA 3,990 3Y
AMD 938+ / AM3+ รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A960A3+ ‘STREK’  AMD RX881 * 2DDR-IlI1600 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 4SATA 1,640 3Y
   BIOSTAR TA990FXE ‘STREK’  AMD 990FX * 4DDR-III2200(OC) * 3PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 5SATA 3,930 3Y
   ASROCK 770DE3L ‘SYNNEX’  AMD 770 * 2DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 6SATA 1,660 3Y
   ASROCK M3N78D FX ‘SVOA’  GeForce 720D * 4DDR-III1800(OC) * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 3PCI * 4SATA 1,780 3Y
   ASROCK 970DE3/U3S3 ‘SYNNEX’  AMD 770 * 4DDR-III1866(OC) * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 2PCI * 6SATA-II * 2SATA3 2,060 3Y
   GIGABYTE GA-970A-D3  AMD 970G * 4DDR-III2000 * 2PCIe16x * 3PCIe1x * 2PCI * 6SATA 2,640 3Y
AMD 905 / FM1 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   ECS A55F-A2 ‘COM7’  AMD A55 FCH * 2DDR-III2133(OC) * 1PCIe16x * 3PCI * 6SATA 1,550 3Y
   BIOSTAR A55MGC ‘STREK’  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCI1x * 4SATA 1,530 3Y
   BIOSTAR A75MG ‘STREK’  AMD A75 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCI * 4SATA3 1,670 3Y
   GIGABYTE GA-A55M-DS2  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA 1,610 3Y
   GIGABYTE GA-A75M-DS2  AMD A75 * 2DDR-III2400(OC) * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA3 1,760 3Y
   ASUS F1A55-M LX/PLUS  AMD A55 FCH * 2DDR-III2250 * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA 1,840 3Y
AMD 905 / FM1 รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR A57A ‘DCOM’  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 3PCI * 6SATA 1,430 3Y
AMD 904 / FM2 (VGA On) รายละเอียด ราคา ประกัน
   BIOSTAR (Hi-Fi) A55S3 ‘STREK’  AMD A55 * 2DDR-III1866* 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA3 1,680 3Y
   ASROCK FM2A55M-DGS R2.0 ‘SYNNEX’  AMD A55 * 2DDR-III1866* 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 6SATA3 1,640 3Y
   ASROCK FM2A75-PRO4-M ‘SYNNEX’  AMD A75 * 4DDR-III2600+(OC) * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 5SATA3 2,470 3Y
   ASROCK FM2A75M-ITX ‘SYNNEX’  AMD A75 * 2DDR-III2600+(OC) * 1PCIe16x * 4SATA3 2,870 3Y
   ASROCK FM2A85X-EXTREME4-M ‘SYNNEX’  AMD A85X * 4DDR-III2600+(OC) * 2PCIe16x * 1PCIe1x * 2PCI * 7SATA3 3,020 3Y
   ASROCK FM2A85X-EXTREME6 ‘SYNNEX’  AMD A85X * 4DDR-III2600+(OC) * 3PCIe16x * 2PCIe1x * 2PCI * 7SATA3 3,690 3Y
   GIGABYTE GA-F2A55M-HD2  AMD A55 * 2DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 4SATA 1,790 3Y
        GIGABYTE GA-F2A75M-HD2  – 1,930 3Y
   GIGABYTE GA-F2A85XM-D3H  AMD A85X * 4DDR-III1866 * 1PCIe16x * 1PCIe1x * 1PCI * 8SATA3 2,680 3Y
   GIGABYTE GA-F2A85X-UP4  AMD A85X * 4DDR-III1866 * 1PCIe16x * 3PCIe1x * 1PCI * 7SATA3 4,070 3Y
Mainboard + CPU รายละเอียด ราคา ประกัน
   OEM INTEL 945 + CPU Xeon 2.80GHz.  Xeon 2.80GHz * Intel 945GM * 2DDR-II800 * 1PCIe16x * 2 PCI * 2SATA * 1IDE 1,530 1Y
   OEM INTEL G41 + CPU Xeon 3.60GHz.  Xeon 3.60GHz * Intel G41 * 1DDR-III1333/1DDR-II1333 * 1PCIe16x * 2 PCI * 2SATA * 1IDE 1,890 3Y
   INTEL D525MW + CPU Atom 1.80GHz. B/P  Atom 1.80GHz * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCI * 2 SATA 2,320 3Y
   INTEL D2700MUD + CPU Atom 2.13GHz. B/P  Atom 2.13GHz. * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCIe16x * 1 PCI * 2SATA 2,600 3Y
   INTEL D2700DC + CPU Atom 2.13GHz. B/P  Atom 2.13GHz. * Intel NM10 * 2DDR-III1066 * 1PCIe16x * 1 PCI * 2SATA 2,670 3Y

ราคาซีพียู (CPU) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

ราคาซีพียู
ราคาซีพียู (CPU) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

INTEL 478 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 280 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 290 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 330 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 350 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 410 1Y
INTEL 775 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 360 3Y
   Celeron D326 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 370 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 380 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 390 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 420 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 430 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 840 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 850 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 880 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 890 3Y
   Celeron D440 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 990 3Y
INTEL 775 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron E3500 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,690 3Y
INTEL 775 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 480 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 490 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 500 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 590 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 610 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 620 3Y
   Pentium4 540 (Box-Fan Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 650 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 660 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 690 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 700 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 710 3Y
INTEL 775 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,180 3Y
   Pentium E2140 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,200 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,250 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,260 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,310 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,320 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,810 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,820 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan PowerMax)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,980 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Desktop)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,990 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,000 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Desktop)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,180 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,190 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,250 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,260 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,510 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E5800 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 55nm * L2 2MB 2,650 3Y
   Pentium E6300 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E6500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,540 3Y
   Pentium E6600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,560 3Y
   Pentium E6700 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,820 3Y
INTEL 775 Core2 Duo รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,470 3Y
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,480 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,500 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,510 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,560 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,570 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,610 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,750 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,760 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Desktop)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,820 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Next)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,830 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,860 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,870 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,950 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,960 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,020 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,030 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,080 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,090 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,260 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,270 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,350 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,360 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Desktop)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,150 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,160 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,280 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,290 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,620 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,630 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,690 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,700 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,730 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,740 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,830 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,840 3Y
INTEL 775 Core2 Quad รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,030 3Y
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,040 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,130 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,140 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,400 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,410 3Y
INTEL 1155 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G465 (Box Ingram/Synnex)  1.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,240 3Y
INTEL 1155 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G550 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,290 3Y
        Celeron G1610 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,320 3Y
   Celeron G1610 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,360 3Y
   Celeron G1620 (Box Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,690 3Y
INTEL 1155 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G2010 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,790 3Y
   Pentium G645 (Box-Fan Next)  – 1,800 3Y
   Pentium G645 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2010 (Box Ingram/Synnex)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2020 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G860 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,980 3Y
   Pentium G2120 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,330 3Y
   Pentium G870 (Box-Fan Next)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,400 3Y
   Pentium G870 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,480 3Y
INTEL 1155 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 2120 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,410 3Y
   Core i3 – 2130 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,420 3Y
        Core i3 – 3210 (Box Ingram/Synnex)  – 3,450 3Y
   Core i3 – 3220 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,430 3Y
   Core i3 – 3220 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,480 3Y
   Core i3 – 3225 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,130 3Y
   Core i3 – 3225 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,170 3Y
   Core i3 – 3240 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,300 3Y
   Core i3 – 3240 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,350 3Y
INTEL 1155 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 2500S (Box-Fan Next)  2.70 GHz Max 3.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,400 3Y
   Core i5 – 2310 (Box-Fan Next)  2.90 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,420 3Y
   Core i5 – 3330 (Box-Fan Next)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,450 3Y
   Core i5 – 3330 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,500 3Y
   Core i5 – 2400 (Box-Fan Next)  3.10 GHz Max 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,670 3Y
   Core i5 – 3450 (Box-Fan Next)  3.10 GHZ Max 3.50GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,700 3Y
   Core i5 – 3470 (Box-Fan Next)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,750 3Y
   Core i5 – 3470 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,800 3Y
   Core i5 – 3570 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,270 3Y
   Core i5 – 3570 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,320 3Y
   Core i5 – 3570K (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 7,030 3Y
   Core i5 – 3570K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 7,090 3Y
INTEL 1155 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,200 3Y
   Core i7 – 2600 (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 8MB 8,950 3Y
   Core i7 – 3770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,230 3Y
   Core i7 – 3770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,190 3Y
INTEL 1156 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 870 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * DMI 2.5 GT/s * 45nm * L3 8MB 7,870 3Y
INTEL 2011 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 10MB 9,320 3Y
   Core i7 – 3930K (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB 17,990 3Y
   Core i7 – 3970X (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 4.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 15MB 32,490 3Y
AMD 938 / AM3 Sempron รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box Dcom/Com7)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 980 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box STREK)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,050 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box SVOA)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,110 3Y
   AMD Sempron 190 (Box STREK)  2.50 GHz * 42nm * L2 1MB * AM3 1,290 3Y
AMD 938 / AM3 Athlon รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-270 (Box STREK)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,610 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box Dcom/Com7)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,610 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box SVOA)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,620 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box STREK)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,180 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,190 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box SVOA)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,200 3Y
AMD 938 / AM3 Phenom รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Phenom II X2-555 (Box, Dcom/Com7)  3.20 GHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB * AM3 2,720 3Y
AMD 938+ / FX รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4100 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,400 3Y
   AMD FX-4100 (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,400 3Y
   AMD FX-4100 (Box SVOA)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,410 3Y
   AMD FX-6100 (Box STREK)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,670 3Y
   AMD FX-6100 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,670 3Y
   AMD FX-6100 (Box SVOA)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,680 3Y
   AMD FX-6200 (Box Dcom/Com7)  3.80GHz * 32nm * L2 6MB 4,350 3Y
   AMD FX-6300 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * L2 6MB * AM3+ 4,450 3Y
   AMD FX-8120 (Box STREK)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,040 3Y
   AMD FX-8120 (Box SVOA)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,050 3Y
   AMD FX-8150 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 6,070 3Y
   AMD FX-8150 BLACK EDITION WATER COOLER (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ * WATER COOLER 8,350 3Y
   AMD FX-8320 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,570 3Y
   AMD FX-8320 (Box SVOA)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,580 3Y
   AMD FX-8350 (Box STREK)  4.00GHz * 32nm * L2 8MB * AM3+ 6,490 3Y
   AMD FX-8350 (Box Dcom/Com7)  4.00 GHz * 32nm * L3 8MB 6,490 3Y
AMD 905 / FM1 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-3300 (Box STREK)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,240 3Y
   AMD A4-3300 (Box Dcom/Com7)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,240 3Y
   AMD A4-3300 (Box SVOA)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,250 3Y
   AMD A4-3400 (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,350 3Y
   AMD A4-3400 (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,350 3Y
   AMD A4-3400 (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,360 3Y
   AMD A6-3500 (Box STREK)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,080 3Y
   AMD A6-3500 (Box Dcom/Com7)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,080 3Y
   AMD A6-3650 (Box STREK)  2.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,350 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,620 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,620 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,630 3Y
   AMD A8-3850 (Box STREK)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 2,990 3Y
   AMD A8-3850 (Box SVOA)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,000 3Y
   AMD A8-3870K BLACK EDITION (Box STREK)  3.00 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,190 3Y
   AMD Athlon II X4-641 (Box Dcom/Com7)  2.80 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 4MB 2,590 3Y
AMD 904 / FM2 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-5300 (Box STREK)  3.40 GHz Max 3.60 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,620 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,250 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,410 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,410 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,420 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box STREK)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,070 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,070 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,080 3Y