London 2012 Rhythmic Gymnastics ยิมนาสติกลีลาในโอลิมปิก

London 2012 Rhythmic Gymnastics หรือ ยิมนาสติกลีลาในลอนดอน 2012 เป็นกีฬาหนึ่งที่ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยและผู้ชมส่วนใหญ่ชอบดู เนื่องจากกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะความสามารถและความอ่อนช้อยในการ ในโอลิมปิกที่ลอนดอนครั้งนี้ การแข่งขันยิมนาสติกลีลาเริ่มตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2555 ครับ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติกลีลา (Rhythmic Gymnastics) กีฬายิมนาสติกลีลาประกอบดนตรีได้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2443) โดยเริ่มจากการใช้ยิมนาสติกเพื่อการศึกษา ผู้ที่คิดค้นแท้จริงเป็นนักการศึกษาชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อ Jacques Dalcrole ซึ่งเป็นผู้สร้างวิทยาลัยครูเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ 2 แห่งคือ วิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ และวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน วิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นแหล่งฝึกฝนยิมนาสติกประกอบจังหวะขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นได้มีการคิดค้นเพิ่มเติมในเยอรมันโดย Rodolph Boda ในปี พ.ศ. 2424-2513 ซึ่งศึกษามาจาก Dalcroze Eurythmic College และต่อมา Heinrich Modau ในปี พ.ศ. 2433-2517 ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Rodolph Boda ได้จัดตั้งโรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเต้นรำและยิมนาสติกที่อาศัยดนตรีประกอบ Modau ได้พัฒนาทักษะยิมนาสติประกอบจังหวะโดยใช้เครื่องดนตรี […]