รับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงปี 2556 (เว็บไซต์)

recruit-female-cadets-2556-01
สำหรับผู้หญิงที่สนใจอยากจะเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ตอนนี้ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก(หญิง) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2556 แล้วครับ

ซึ่งการสมัครนั้นจะต้องทำการสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้นครับ โดยผู้สนใจจะต้องทำการสมัครตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ครับ

http://www.rpca-admission.com/

โดยการเปิดรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยหญิงมีสองแบบครับ

แบบที่ 1 รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 17-21 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

แบบที่ 2 รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 25 ปี รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 – 11 มกราคม  2556  เวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับ

 

รับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2555 (ข่าว)


วันนี้นั่งดูรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” เห็นการประกาศเรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2555 เลยเอามาแปะไว้เผื่อใครต้องการข้อมูลครับ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต. ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบนี้จะเป็นการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวครับ ไม่รับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือที่อื่นครับ)

โดยเปิดรับหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าครับ

โดยระยะเวลาการสมัครจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2555 และมีค่าธรรมเนียในการสมัคร 300 บาทครับ

รายละเอียด ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ http://www.rpca.ac.th/doc/072614.pdf

เว็บไซต์ที่รับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงครับ http://www.rpca-admission.com/

โดยทางเว็บไซต์ได้แจ้งเตือนว่า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนจากผู้เข้าสอบ หากตรวจพบจะเจอการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงครับ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนมั่นใจได้ว่า ระบบการสอบจะโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับ