โปรแกรมดู Password Facebook (กู้รหัสผ่าน)

หลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ อาจจะมีส่วนใหญ่ที่ใช้เครือข่ายสังคมชื่อดังอย่าง Facebook อาจจะเคยประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ “พยายามเข้าบัญชี Facebook ของตัวเองไม่ได้” อาจจะไม่ได้ใช้ Facebook มาระยะหนึ่งหรืออาจจะมี Password ใช้อยู่หลายรูปแบบ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ครับ คำเตือน ทางมานาคอมพิวเตอร์ไม่ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมนี้ในการแอบดู Password หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้ครับ โดยโปรแกรมตัวนี้มีชื่อวา Facebook Password Decryptor โดยชื่อของมันก็คือ การถอดรหัสข้อมูลรหัสผ่านของ Facebook ครับ โดยเป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยให้คุณคืนค่ารหัสผ่านของ Facebook อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดำเนินการผ่านโปรแกรมท่องเว็บยอดนิยมต่างๆ ได้ง่าย (เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera Browser, Apple Safari ) โดยหลักการทำงานของมันก็คือ โดยระบบปกติแล้วโปรแกรมท่องเว็บต่างๆ ที่เราใช้งานจะมีการเก็บข้อมูลรหัสผ่านต่างๆ ไว้เมื่อเราได้ทำการท่องเว็บ Facebook ก็เช่นกันครับ โดยโปรแกรม Facebook Password Decryptor จะทำการค้นหาข้อมูลรหัสผ่านที่เก็บไว้และทำการคืนค่ารหัสผ่าน Facebook […]