ราคา iPhone 5 สิงคโปร์ออกมาแล้ว (16GB,32GB,64GB)

ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านต่างรอคอยราคา iPhone 5 ว่าจะออกมาที่เท่าไหร่ วันนี้ ทาง Apple Store ประเทศสิงค์โปร์ประกาศราคามาแล้วครับ โดยราคาจากหน้าเว็บ http://store.apple.com/sg เป็นดังนี้ครับ โดยถ้าคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 14 กันยายน 2555 สกุลเงิน 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25.45 บาท ครับ เพราะฉะนั้นราคา iPhone 5 โดยประมาณการจะเป็นดังนี้ครับ iPhone 5 ความจุ 16 GB ราคา 948 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงินไทยประมาณ 24,126.6 บาท iPhone 5 ความจุ 32 GB ราคา 1,088 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงินไทยประมาณ 27,689.6 บาท iPhone 5 ความจุ 64 […]