Wifi 3BB เดือนละ 99 บาท (พร้อมวิธีสม้คร)

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานที่ต่างๆ อาจจะเลือกใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของราคา และความเร็วในการใช้งาน ทำให้อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์เลยอยากจะขอนำเสนอการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนอกสถานที่ด้วย Wifi กับบริการ Wifi 3BB ที่มีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ 99 บาท โดยวิธีการเชื่อมต่อก็สามารถทำได้ง่ายๆ ครับ หลังจากที่คุณสมัครแล้ว คุณจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยเมื่อต้องการใช้งานก็ให้ทำการเปิดระบบ Wifi บนอุปกรณ์ของคุณก่อน แล้วค้นหา SSID ที่มีชื่อว่า  “@ 3BB_WiFi” เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ก็ทำการเปิด Internet Browser จะทำให้ได้หน้า Login ขึ้นมาอัตโนมัติ เพื่อให้คุณกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยจุดเด่นของ 3BB Wifi มีดังนี้ครับ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10 MB ผ่าน Wifi ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน มีจุดบริการ (Wifi Hotspot) ทั่วประเทศกว่า […]