“Photos Every Day” โฆษณาตัวใหม่ของ Apple

iPhone 5 Ads
วันนี้ผมได้มีโอกาสนั่งดูโฆษณาตัวใหม่ของไอโฟน ที่ให้ความรู้สึกว่าน่ารักดี เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกันครับ กับโฆษณาที่มีชื่อว่า “Photos Every Day” เราลองมาดูกันนะครับ

คลิปตัวนี้มีชื่อว่า “Apple – iPhone 5 – TV Ad – Photos Every Day” ความยาว 1.01 นาที

ในส่วนของความรู้สึกของผมเมื่อได้ชมโฆษณานี้ก็คือ เป็นโฆษณาที่ “ง่ายๆ แต่ทรงพลัง” โดยในตัวโฆษณาไม่ได้เน้นถึงประสิทธิภาพของไอโฟนเลย แต่ใช้การบอกเล่าผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันของหลากหลายผู้คนที่ใช้ “ไอโฟน” เพื่อการบันทึกความทรงจำต่างๆ ในชีวิตของตน

โดยทาง Apple ย้ำว่า “Every day, more photos are taken with the iPhone than any other camera.” (ทุกๆ วัน มีรูปภาพมากมายที่ถ่ายโดยไอโฟนมากกว่ากล้องตัวอื่นๆ) ซึ่งเน้นด้วยว่า 3 ใน 4 ของรูปที่ถูกส่งขึ้น Flickr นั้นมาจากรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องของไอโฟน ซึ่งโฆษณาชุดนี้ทางแอปเปิ้ลอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นถึงความนิยมชมชอบไอโฟนผ่านทางการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน มากกว่าประสิทธิภาพของตัวไอโฟนเองเลยครับ

แล้วคุณล่ะครับ วันนี้ได้หยิบไอโฟนเพื่อเก็บบันทึกความทรงจำแล้วหรือยัง?

โฆษณาน่ารักจากน้ำแร่ evian ชุดใหม่ (คลิปวีดีโอ)

โฆษณาเด็กเต้น
วันนี้นั่งเล่น Facebook ไปเจอคลิปโฆษณาอันหนึ่งที่น่ารักและน่าสนใจครับ เลยอยากจะเอามาฝากกันครับ หากคุณเคยชอบโฆษณาที่เด็กๆ เต้นกันเยอะๆ ในโฆษณาน้ำแร่ evian คุณจะต้องหลงรักชุดนี้เหมือนกันครับ

โฆษณาชุดนี้ เป็นโฆษณาน้ำแร่ evian ชุดใหม่ล่าสุด ที่ยังคงคอนเซ็ปท์เดิมในเรื่องของความเยาว์วัยเหมือนเด็กครับ โดยเริ่มจากชายคนหนึ่งที่เห็นภาพสะท้อนของตัวเองเป็นเด็ก แล้วก็ตามมาด้วยคนอีกมากมายหลายบุคลิกมาแสดงท่าทางต่างๆ หน้ากระจกครับ เราลองไปดูความน่ารักของคลิปนี้กันนะครับ

โดยเพลงที่ใช้นี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Here comes the Hotstepper โดยทาง Evian ได้นำเอามารีมิกซ์ใหม่โดย Yuksek  และเอเยนซี่ที่เป็นผู้ผลิตโฆษณาชุดนี้คือ BETC และทีมโปรดัคชั่นก็คือ Iconoclast & Mikros ความยาว 1.16 นาทีครับ

มานาคอมพิวเตอร์หวังว่า คุณจะแอบอมยิ้มกับความน่ารักของโฆษณาชุดนี้ครับ

7 โรคที่ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ

โฆษณายารักษาโรค
มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขครับ เรื่อง “โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณา” ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วครับ แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างไร เราลองมาดูกันนะครับ

 ************************************************

ประกาศฉบับดังกล่าว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ของ เครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษา

(๑) มะเร็ง
(๒) เบาหวาน
(๓) อัมพฤกษ์ อัมพาต
(๔) โรคทางจิตเวช
(๕) โรคความดันโลหิต
(๖) โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอด ม้าม ตับ ไต
(๗) เอดส์

 

ความใน (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ความใน (๗) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการโฆษณาถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ต่อประชาชน
ลงนาม ประกาศ โดย ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ************************************************

ถ้าจะให้ผมพยายามอธิบายแบบสั้นที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุด เพื่อจะบอกว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไร ผมขอสรุปสั้นๆ นะครับ

“ตอนนี้มีกฎหมายห้ามโฆษณา ว่า มียาหรือเครื่องมือ (เรียกรวมๆ ว่าเครื่องมือแพทย์) ที่สามารถรักษา 7 โรคต่อไปนี้คือ มะเร็ง,เบาหวาน,อัมพฤกษ์ อัมพาต,จิตเวช,ความดันโลหิต,โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับสมอง หัวใจ หลอดเลือด ปอด ม้าม ตับไต และโรคเอดส์”

ซึ่งหมายความว่า หากคุณไปเจอโฆษณาหรือประกาศทางเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ว่ามียาหรือเครื่องมือที่รักษาโรคทั้ง 7 โรคนี้ได้ ถือว่าโฆษณานั้นมีความผิดนะครับ และถ้าใครเป็นผู้ลงโฆษณาหรือประกาศนั้นๆ ก็จะถือว่ามีความผิดไปด้วยนะครับ

ฝากเตือนไว้นะครับ สำหรับผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับ ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมอยากจะบอกว่า มันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับ เพราะโรคเหล่านี้ ขนาดรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบปกติ ยังเป็นเรื่องยากเลยครับที่จะหายขาดได้ ส่วนใหญ่ทีโฆษณาสรรพคุณรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ ส่วนใหญ่หลอกลวงทั้งนั้นแหละครับ

วิธีแก้ปัญหา โฆษณาแปลกๆ ใน Facebook

how-to-remove-malware-ads-pic
สำหรับผู้ใช้งาน Facebook อาจจะคุ้นกันโฆษณาของ Facebook ที่มักจะเรียงอยู่ด้านขวามือของจอ แต่เคยเจอไหมครับที่มีโฆษณาแปลกๆ ไม่ใช่ของ Facebook โผล่มาด้วย วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอแนะนำแนวทางการแก้ปัญหานี้นะครับ

โฆษณาแปลกๆ ที่ว่ามักจะเป็นอย่างรูปด้านล่างนี้ครับ

สาเหตุของการมีโฆษณาแปลกๆ ทางด้านซ้ายก็เนื่องจากมา เครื่องของคุณโดน “มัลแวร์” (Malware) แฝงตัวเข้ามาครับ โดยในกรณ๊จะเป็นการแอบเอาโฆษณามาติดไว้ที่หน้า Facebook ของคุณครับ เมื่อคุณคลิ้กก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนที่แอบปล่อยมัลแวร์เข้ามาครับ ซึ่งนี่เป็นแค่กรณีเริ่มต้นนะครับ หนักๆ นี่เจอเข้ามาป่วนระบบคอมพิวเตอร์เลยครับ

แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? จากการสังเกตของผมจะพบว่า มักจะเกิดในโปรแกรมท่องเว็บที่สามารถติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมได้ เช่น Firefox (เรียกส่วนเสริมนี้ว่า Add-ons) หรือ Google Chrome (เรียกส่วนเสริมนี้ว่า Extensions ครับ) ซึ่งหลายครั้งส่วนเสริมเหล่านี้ แม้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใชงานโปรแกรมท่องเว็บได้ดี แต่ผูผลิตส่วนเสริมหลายคนมักมีเจตนาไม่ดี แอบนำเอามัลแวร์แฝงเข้ามาในส่วนเสริมเหล่านี้เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองครับ

วิธีการแก้ไขปัญหานี้ สำหรับผู้ใช้งาน Google Chrome ให้คุณเข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าตรงมุมขวาบน (หมายเลข 1 ) คลิ้กแล้วเลือกที่ Tools (หมายเลข 2) แล้วเลือกที่ Extensions (หมายเลข 3)

หน้าต่อมาจะเป็นรายละเอียดของส่วนเสริมแต่ละตัว ให้คุณไล่ลบส่วนเสริมทีละตัวที่สงสัยว่าเป็นต้นเหตุของมัลแวร์โฆษณาตัวนี้ (ส่วนผมลบหมดทุกตัวเลย) เสร็จแล้วลองปิดโปรแกรมนี้แล้วเปิดอีกทีครับ โฆษณาแปลกๆ ก็จะหายไปครับ

ส่วนผู้ใช้งาน Firefox ก็ให้ไปที่ มุมซ้ายบนคลิ้กเลือก Add-ons เมื่อขึ้นหน้าต่างใหม่ให้คลิ้กที่แท็ป Extensions แล้วให้ทำการลบ Add-ons โดยคลิ้กที่ Remove เลยครับ

แค่นี้ก็ช่วยแก้ปัญหาเจอโฆษณาแปลกๆ ได้แล้วครับ

“วันครูแห่งชาติ” กับโฆษณาวันครูจากเซเว่น (คลิปวีดีโอ)

national-teacher-day-on-teachers-day-7-eleven-ads-video-1
วันครูแห่งชาติ – ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เราทั้งหลายส่วนใหญ่จะทราบว่าเป็น “วันครูแห่งชาติ” ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู วันนี้มีโฆษณาเกี่ยวกับครูที่ผลิตโดยเซเว่นอีเลเว่นที่สุดแสนจะประทับใจกับ “เซเว่นอีเลฟเว่นเชิดชูพระคุณครู…ไม่มีวันเกษียณ”

โฆษณาชุด “เซเว่นอีเลฟเว่นเชิดชูพระคุณครู…ไม่มีวันเกษียณ” เป็นโฆษณาตัวล่าสุด ที่ออกฉายก่อนวันครูปี 2556 ไม่กี่วัน เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูในสถาบันแห่งหนึ่งที่มีนักเรียนอาชีวะ ซึ่งแม้ว่าหลายๆ คนอาจจะกลัวในลักษณะภายนอกของบรรดานักเรียนช่างกล แต่โฆษณาชุดนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของนักเรียนอาชีวะ ผ่านสายตาของคุณครูคนหนึ่งที่อุทิศตนเป็นเรือจ้างที่พาเหล่านักเรียนไปยังฝั่งฝันครั้งแล้วครั้งเล่า หนังโฆษณาชุดนี้แม้จะใช้เวลาในการเดินเรื่องแค่ 2-3 นาที แต่ก็ครบถ้วน ซาบซึ้ง และกินใจเป็นอย่างมาก

เราลองมาชมคลิปวีดีโอนี้กันนะครับ ความยาวประมาณสองนาทีครึ่ง แต่รับรองว่าคุณจะประทับใจแน่นอนครับ

 

ผมเชื่อว่า แรงบันดาลใจนั่นมาจากชีวิตจริงของคุณครูแลนักเรียนช่างกล โดยคุณครูนัันมิใช่เพียงแค่คนที่สอนแต่วิชาความรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ครูเป็นผู้สอนการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนที่ยังอยู่ในวัยที่กำลังเลือดร้อน ซึ่งมีหลายคนที่ได้ดูโฆษณาบางท่านยังรู้สึกซาบซึ้งใจมาก

national-teacher-day-on-teachers-day-7-eleven-ads-video-2