ราคาซีพียู (CPU) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

ราคาซีพียู
ราคาซีพียู (CPU) อัพเดต 5 มีนาคม 2556

INTEL 478 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 280 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 290 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 330 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 350 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 410 1Y
INTEL 775 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 360 3Y
   Celeron D326 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 370 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 380 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 390 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 420 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 430 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 840 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 850 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 880 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 890 3Y
   Celeron D440 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 990 3Y
INTEL 775 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron E3500 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,690 3Y
INTEL 775 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 480 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 490 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 500 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 590 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 610 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 620 3Y
   Pentium4 540 (Box-Fan Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 650 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 660 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 690 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 700 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 710 3Y
INTEL 775 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,180 3Y
   Pentium E2140 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,200 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,250 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,260 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,310 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,320 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,810 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,820 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan PowerMax)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,980 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Desktop)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,990 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,000 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Desktop)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,180 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,190 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,250 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,260 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,510 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E5800 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 55nm * L2 2MB 2,650 3Y
   Pentium E6300 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E6500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,540 3Y
   Pentium E6600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,560 3Y
   Pentium E6700 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,820 3Y
INTEL 775 Core2 Duo รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,470 3Y
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,480 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,500 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,510 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,560 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,570 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,610 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,750 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,760 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Desktop)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,820 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Next)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,830 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,860 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,870 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,950 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,960 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,020 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,030 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,080 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,090 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,260 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,270 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,350 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,360 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Desktop)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,150 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,160 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,280 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,290 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,620 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,630 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,690 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,700 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,730 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,740 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,830 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,840 3Y
INTEL 775 Core2 Quad รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,030 3Y
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,040 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,130 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,140 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,400 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,410 3Y
INTEL 1155 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G465 (Box Ingram/Synnex)  1.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,240 3Y
INTEL 1155 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G550 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,290 3Y
        Celeron G1610 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,320 3Y
   Celeron G1610 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,360 3Y
   Celeron G1620 (Box Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,690 3Y
INTEL 1155 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G2010 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,790 3Y
   Pentium G645 (Box-Fan Next)  – 1,800 3Y
   Pentium G645 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2010 (Box Ingram/Synnex)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2020 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G860 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,980 3Y
   Pentium G2120 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,330 3Y
   Pentium G870 (Box-Fan Next)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,400 3Y
   Pentium G870 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,480 3Y
INTEL 1155 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 2120 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,410 3Y
   Core i3 – 2130 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,420 3Y
        Core i3 – 3210 (Box Ingram/Synnex)  – 3,450 3Y
   Core i3 – 3220 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,430 3Y
   Core i3 – 3220 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,480 3Y
   Core i3 – 3225 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,130 3Y
   Core i3 – 3225 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,170 3Y
   Core i3 – 3240 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,300 3Y
   Core i3 – 3240 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,350 3Y
INTEL 1155 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 2500S (Box-Fan Next)  2.70 GHz Max 3.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,400 3Y
   Core i5 – 2310 (Box-Fan Next)  2.90 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,420 3Y
   Core i5 – 3330 (Box-Fan Next)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,450 3Y
   Core i5 – 3330 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,500 3Y
   Core i5 – 2400 (Box-Fan Next)  3.10 GHz Max 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,670 3Y
   Core i5 – 3450 (Box-Fan Next)  3.10 GHZ Max 3.50GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,700 3Y
   Core i5 – 3470 (Box-Fan Next)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,750 3Y
   Core i5 – 3470 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,800 3Y
   Core i5 – 3570 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,270 3Y
   Core i5 – 3570 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,320 3Y
   Core i5 – 3570K (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 7,030 3Y
   Core i5 – 3570K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 7,090 3Y
INTEL 1155 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,200 3Y
   Core i7 – 2600 (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 8MB 8,950 3Y
   Core i7 – 3770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,230 3Y
   Core i7 – 3770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,190 3Y
INTEL 1156 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 870 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * DMI 2.5 GT/s * 45nm * L3 8MB 7,870 3Y
INTEL 2011 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 10MB 9,320 3Y
   Core i7 – 3930K (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB 17,990 3Y
   Core i7 – 3970X (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 4.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 15MB 32,490 3Y
AMD 938 / AM3 Sempron รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box Dcom/Com7)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 980 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box STREK)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,050 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box SVOA)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,110 3Y
   AMD Sempron 190 (Box STREK)  2.50 GHz * 42nm * L2 1MB * AM3 1,290 3Y
AMD 938 / AM3 Athlon รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-270 (Box STREK)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,610 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box Dcom/Com7)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,610 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box SVOA)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,620 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box STREK)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,180 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,190 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box SVOA)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,200 3Y
AMD 938 / AM3 Phenom รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Phenom II X2-555 (Box, Dcom/Com7)  3.20 GHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB * AM3 2,720 3Y
AMD 938+ / FX รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4100 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,400 3Y
   AMD FX-4100 (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,400 3Y
   AMD FX-4100 (Box SVOA)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,410 3Y
   AMD FX-6100 (Box STREK)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,670 3Y
   AMD FX-6100 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,670 3Y
   AMD FX-6100 (Box SVOA)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,680 3Y
   AMD FX-6200 (Box Dcom/Com7)  3.80GHz * 32nm * L2 6MB 4,350 3Y
   AMD FX-6300 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * L2 6MB * AM3+ 4,450 3Y
   AMD FX-8120 (Box STREK)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,040 3Y
   AMD FX-8120 (Box SVOA)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,050 3Y
   AMD FX-8150 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 6,070 3Y
   AMD FX-8150 BLACK EDITION WATER COOLER (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ * WATER COOLER 8,350 3Y
   AMD FX-8320 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,570 3Y
   AMD FX-8320 (Box SVOA)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,580 3Y
   AMD FX-8350 (Box STREK)  4.00GHz * 32nm * L2 8MB * AM3+ 6,490 3Y
   AMD FX-8350 (Box Dcom/Com7)  4.00 GHz * 32nm * L3 8MB 6,490 3Y
AMD 905 / FM1 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-3300 (Box STREK)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,240 3Y
   AMD A4-3300 (Box Dcom/Com7)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,240 3Y
   AMD A4-3300 (Box SVOA)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,250 3Y
   AMD A4-3400 (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,350 3Y
   AMD A4-3400 (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,350 3Y
   AMD A4-3400 (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,360 3Y
   AMD A6-3500 (Box STREK)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,080 3Y
   AMD A6-3500 (Box Dcom/Com7)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,080 3Y
   AMD A6-3650 (Box STREK)  2.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,350 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,620 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,620 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,630 3Y
   AMD A8-3850 (Box STREK)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 2,990 3Y
   AMD A8-3850 (Box SVOA)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,000 3Y
   AMD A8-3870K BLACK EDITION (Box STREK)  3.00 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,190 3Y
   AMD Athlon II X4-641 (Box Dcom/Com7)  2.80 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 4MB 2,590 3Y
AMD 904 / FM2 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-5300 (Box STREK)  3.40 GHz Max 3.60 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,620 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,250 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,410 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,410 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,420 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box STREK)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,070 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,070 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,080 3Y

ราคาซีพียู(CPU) เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ราคา cpu
ราคาซีพียู(CPU) เดือนกุมภาพันธ์
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556)

ทางมานาคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวกลางในการนำเสนอราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ วางจำหน่ายในท้องตลาด มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายครับ หากสนใจ กรุณาติดต่อกับ The System ที่เว็บไซต์ The System หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 นะครับ

INTEL 478 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 280 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 290 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 330 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 350 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 410 1Y
INTEL 775 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 360 3Y
   Celeron D326 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 370 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 380 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 390 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 420 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 430 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 840 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 850 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 880 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 890 3Y
   Celeron D440 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 990 3Y
INTEL 775 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron E3500 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,690 3Y
INTEL 775 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 480 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 490 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 500 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 590 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 610 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 620 3Y
   Pentium4 540 (Box-Fan Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 650 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 660 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 690 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 700 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 710 3Y
INTEL 775 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,180 3Y
   Pentium E2140 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,200 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,250 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,260 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,310 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,320 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,810 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,820 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan PowerMax)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,980 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Desktop)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,990 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,000 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Desktop)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,180 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,190 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,250 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,260 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,510 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E5800 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 55nm * L2 2MB 2,650 3Y
   Pentium E6300 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E6500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,540 3Y
   Pentium E6600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,560 3Y
   Pentium E6700 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,820 3Y
INTEL 775 Core2 Duo รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,470 3Y
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,480 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,500 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,510 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,560 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,570 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,610 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,750 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,760 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Desktop)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,820 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Next)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,830 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,860 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,870 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,950 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,960 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,020 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,030 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,080 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,090 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,260 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,270 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,350 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,360 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Desktop)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,150 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,160 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,280 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,290 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,620 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,630 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,690 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,700 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,730 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,740 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,830 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,840 3Y
INTEL 775 Core2 Quad รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,030 3Y
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,040 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,130 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,140 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,400 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,410 3Y
INTEL 1155 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G465 (Box Ingram/Synnex)  1.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,240 3Y
INTEL 1155 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G550 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,290 3Y
        Celeron G1610 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,320 3Y
   Celeron G1610 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,360 3Y
   Celeron G1620 (Box Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,690 3Y
INTEL 1155 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G645 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2010 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,790 3Y
   Pentium G2010 (Box Ingram/Synnex)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2020 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G860 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,000 3Y
   Pentium G2120 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,330 3Y
   Pentium G870 (Box-Fan Next)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,400 3Y
   Pentium G870 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,480 3Y
INTEL 1155 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 2120 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,380 3Y
   Core i3 – 2120 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,420 3Y
   Core i3 – 2130 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,450 3Y
        Core i3 – 3210 (Box Ingram/Synnex)  – 3,470 3Y
   Core i3 – 3220 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,430 3Y
   Core i3 – 3220 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,480 3Y
   Core i3 – 3225 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,140 3Y
   Core i3 – 3225 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,180 3Y
   Core i3 – 3240 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,350 3Y
   Core i3 – 3240 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,400 3Y
INTEL 1155 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 2500S (Box-Fan Next)  2.70 GHz Max 3.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,450 3Y
   Core i5 – 2310 (Box-Fan Next)  2.90 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,500 3Y
   Core i5 – 3330 (Box-Fan Next)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,480 3Y
   Core i5 – 3330 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,530 3Y
   Core i5 – 2400 (Box-Fan Next)  3.10 GHz Max 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,670 3Y
   Core i5 – 3450 (Box-Fan Next)  3.10 GHZ Max 3.50GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,700 3Y
   Core i5 – 3470 (Box-Fan Next)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,770 3Y
   Core i5 – 3470 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,820 3Y
   Core i5 – 3570 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,270 3Y
   Core i5 – 3570 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,340 3Y
   Core i5 – 3570K (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 7,030 3Y
   Core i5 – 3570K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 7,080 3Y
INTEL 1155 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,200 3Y
   Core i7 – 3770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,250 3Y
   Core i7 – 3770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,290 3Y
INTEL 1156 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 870 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * DMI 2.5 GT/s * 45nm * L3 8MB 7,870 3Y
INTEL 2011 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 10MB 9,350 3Y
   Core i7 – 3930K (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB 17,990 3Y
   Core i7 – 3970X (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 4.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 15MB 32,490 3Y
AMD 938 / AM3 Sempron รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box STREK)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,090 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box SVOA)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,120 3Y
   AMD Sempron 190 (Box STREK)  2.50 GHz * 42nm * L2 1MB * AM3 1,290 3Y
AMD 938 / AM3 Athlon รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-270 (Box STREK)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,620 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box SVOA)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,640 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box STREK)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,180 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,190 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box SVOA)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,200 3Y
AMD 938 / AM3 Phenom รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Phenom II X2-555 (Box Dcom/Com7)  3.20 GHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB * AM3 2,720 3Y
AMD 938+ / FX รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4100 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,410 3Y
   AMD FX-4100 (Box SVOA)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,420 3Y
   AMD FX-6100 (Box STREK)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,750 3Y
   AMD FX-6100 (Box SVOA)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,780 3Y
   AMD FX-6300 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * L2 6MB * AM3+ 4,450 3Y
   AMD FX-8120 (Box STREK)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,050 3Y
   AMD FX-8120 (Box SVOA)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,070 3Y
   AMD FX-8150 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 6,070 3Y
   AMD FX-8150 BLACK EDITION WATER COOLER (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ * WATER COOLER 8,350 3Y
   AMD FX-8320 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,570 3Y
   AMD FX-8320 (Box SVOA)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,590 3Y
   AMD FX-8350 (Box STREK)  4.00GHz * 32nm * L2 8MB * AM3+ 6,490 3Y
AMD 905 / FM1 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-3300 (Box STREK)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,250 3Y
   AMD A4-3300 (Box Dcom/Com7)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,250 3Y
   AMD A4-3300 (Box SVOA)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,290 3Y
   AMD A4-3400 (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,360 3Y
   AMD A4-3400 (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,360 3Y
   AMD A4-3400 (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,420 3Y
   AMD A6-3500 (Box STREK)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,080 3Y
   AMD A6-3650 (Box STREK)  2.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,380 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,630 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,670 3Y
   AMD A8-3850 (Box STREK)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,030 3Y
   AMD A8-3850 (Box SVOA)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,050 3Y
   AMD A8-3870K BLACK EDITION (Box STREK)  3.00 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,190 3Y
AMD 904 / FM2 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-5300 (Box STREK)  3.40 GHz Max 3.60 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,620 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,240 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,280 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box STREK)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,430 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,430 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,440 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box STREK)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,100 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box Dcom/Com7)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,100 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,130 3Y

เปรียบเทียบความแรงซีพียู Intel vs AMD สำหรับเล่นเกมส์ (มกราคม 2556)

gaming-cpu-hierarchy-chart-intel-amd-january-2013-2556
สำหรับคนที่ต้องงการข้อมูลในการเปรียบในเรื่องของความแรงของซีพียูระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่ นั่นคือ “Intel” กับ “AMD” เพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนที่จะทำการตกลงใจที่จะซื้อซีพียูใหม่นะครับ

โดยตารางเปรียบเที่ยบนี้จะเป็นการเปรียบเที่ยบระดับความแรงของซีพียูของแต่ละฝั่งครับ โดยด้านซ้ายจะเป็นฝั่งซีพียูของอินเทล ส่วนฝั่งขวาจะเป็นซีพียูของเอเอ็มดี โดยตารางจะเรียงตามลำดับความแรงของซีพียูจากบนลงล่าง และหากในะระดับเดียวกันนั้นจะแสดงว่า ซีพียูในรุ่นนั้นๆ ของทั้งสองค่ายจะมีความแรงและระดับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนในการเลือกซื้อซีพียูที่เหมาะกับคุณมากทั่สุดครับ

เปรียบเทียบความแรงซีพียู Intel vs AMD สำหรับเล่นเกมส์ (อัพเดทเดือนมกราคม 2556)
Intel AMD
Core i7-2600, -2600K, -2700K, -3770, -3770K, -3820, -3930K, -3960X, -3970X
Core i7-965, -975 Extreme, -980X Extreme, -990X Extreme
Core i5-3570K, -3570, -3550, -3470, -3450P, -3450, -3350P, -3330, 2550K, -2500K, -2500, -2450P, -2400, -2380P, -2320, -2310, -2300
 
Core i7-980, -970, -960
Core i7-870, -875K
Core i3-3225, -3240, -3220,-2100, -2105, -2120, -2125, -2130
FX-8350
Core i7-860, -920, -930, -940, -950
Core i5-3220T, -750, -760, -2405S, -2400S
Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650
Core 2 Quad Q9650
FX-8320, 6300, 4300, 4170
Phenom II X6 1100T BE, 1090T BE
Phenom II X4 Black Edition 980, 975
Core 2 Extreme QX6850, QX6800
Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9400
Core i5-650, -655K, -660, -661, -670, -680
Core i3-2100T, -2120T
FX-8150, -6200
Phenom II X6 1075T
Phenom II X4 Black Edition 970, 965, 955
Core 2 Extreme QX6700
Core 2 Quad Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300
Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600
Core i3 -530, -540, -550
Pentium G2120, G870, G860, G850, G840, G645, G640, G630
FX-8120, -6100, -4100
Phenom II X6 1055T, 1045T
Phenom II X4 945, 940, 920, 910, 910e, 810
Phenom II X3 Black Edition 720, 740
A8-3850, -3870K
A6-3650, -3670K
Athlon II X4 651K, 645, 641, 640, 635, 630
Athlon II X3 460, 455, 450, 445, 440, 435
Core 2 Extreme X6800
Core 2 Quad Q8200
Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750
Pentium G620
Celeron G555, G550, G540, G530
Phenom II X4 905e, 805
Phenom II X3 710, 705e
Phenom II X2 565 BE, 560 BE, 555 BE, 550 BE, 545
Phenom X4 9950
Athlon II X4 620, 631
Athlon II X3 425
Core 2 Duo E7200, E6550, E7300, E6540, E6700
Pentium Dual-Core E5700, E5800, E6300, E6500, E6600, E6700
Pentium G9650
Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600
Phenom X3 8850, 8750
Athlon II X2 265, 260, 255
Athlon 64 X2 6400+
Core 2 Duo E4700, E4600, E6600, E4500, E6420
Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200, G620T
Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e
Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e
A4-3400
Athlon II X2 240, 245, 250
Athlon X2 7850, 7750
Athlon 64 X2 6000+, 5600+
Core 2 Duo E4400, E4300, E6400, E6320
Celeron E3300
Phenom X4 9150e, 9100e
Athlon X2 7550, 7450, 5050e, 4850e/b
Athlon 64 X2 5400+, 5200+, 5000+, 4800+
Core 2 Duo E5500, E6300
Pentium Dual-Core E2220, E2200, E2210
Celeron E3200
Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b,
Athlon X2 4600+, 4400+, 4200+, BE-2400
Pentium Dual-Core E2180
Celeron E1600, G440
Athlon 64 X2 4000+, 3800+
Athlon X2 4050e, BE-2300
Pentium Dual-Core E2160, E2140
Celeron E1500, E1400, E1200
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.tomshardware.com

ราคาซีพียู(CPU) เดือนมกราคม 2556

cpu-price-january-2013-1
ราคาซีพียู(CPU) เดือนมกราคม 2556 
– กลับมาอีกครั้งครับ กับการแนะนำราคาซีพียูรุ่นต่างๆ ทั้งของ Intel และ AMD โดยเป็นราคาที่อัพเดทล่าสุดในเดือนมกราคม 2556 นะครับ

ทางมานาคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวกลางในการนำเสนอราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด มิได้เป็นตัวแทนจำหน่ายครับ หากสนใจ กรุณาติดต่อกับ The System ที่เว็บไซต์ The System หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 นะครับ

INTEL 478 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 280 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 290 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 330 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 350 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 410 1Y
INTEL 775 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 360 3Y
   Celeron D326 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 370 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 380 3Y
   Celeron D336 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 390 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 420 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 430 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 840 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 850 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 880 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 890 3Y
   Celeron D440 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 990 3Y
INTEL 775 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron E3500 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,690 3Y
INTEL 775 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 480 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 490 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 500 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 590 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 610 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 620 3Y
   Pentium4 540 (Box-Fan Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 650 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 660 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 690 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 700 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 710 3Y
INTEL 775 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,180 3Y
   Pentium E2140 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,190 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,200 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,250 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,260 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,310 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,320 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,810 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,820 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan PowerMax)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,980 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Desktop)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,990 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,000 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Desktop)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,180 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,190 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,250 3Y
   Pentium E5500 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,260 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,510 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E5800 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 55nm * L2 2MB 2,650 3Y
   Pentium E6300 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E6500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,540 3Y
   Pentium E6600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,560 3Y
   Pentium E6700 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,820 3Y
INTEL 775 Core2 Duo รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,470 3Y
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,480 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,500 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,510 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,560 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,570 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,610 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,750 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,760 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Desktop)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,820 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Next)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,830 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,860 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,870 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,950 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,960 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,020 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,030 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,080 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,090 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,260 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,270 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,350 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,360 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Desktop)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,150 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,160 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,280 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 3,290 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,620 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,630 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,690 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,700 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,730 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,740 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,830 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,840 3Y
INTEL 775 Core2 Quad รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,030 3Y
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,040 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,130 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,140 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,400 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,410 3Y
INTEL 1155 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G465 (Box Ingram/Synnex)  1.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,240 3Y
INTEL 1155 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G550 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,280 3Y
INTEL 1155 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G620 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,650 3Y
   Pentium G630 (Box Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,680 3Y
   Pentium G640 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,780 3Y
   Pentium G645 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,820 3Y
   Pentium G850 (Box-Fan Next)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,850 3Y
   Pentium G860 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L2 3MB 1,880 3Y
   Pentium G860 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,910 3Y
   Pentium G870 (Box-Fan Next)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,400 3Y
   Pentium G870 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,430 3Y
INTEL 1155 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 2100 (Box-Fan Next)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,350 3Y
   Core i3 – 2100 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 3MB 3,380 3Y
   Core i3 – 2120 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,400 3Y
   Core i3 – 2120 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,450 3Y
   Core i3 – 2130 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 3,540 3Y
   Core i3 – 3220 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,500 3Y
   Core i3 – 3220 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,540 3Y
   Core i3 – 3225 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,200 3Y
   Core i3 – 3225 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,250 3Y
   Core i3 – 3240 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,430 3Y
   Core i3 – 3240 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 4,470 3Y
INTEL 1155 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 2500S (Box-Fan Next)  2.70 GHz Max 3.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,450 3Y
   Core i5 – 2310 (Box-Fan Next)  2.90 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,500 3Y
   Core i5 – 3330 (Box-Fan Next)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,520 3Y
   Core i5 – 3330 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,570 3Y
   Core i5 – 2400 (Box-Fan Next)  3.10 GHz Max 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,670 3Y
   Core i5 – 3450 (Box-Fan Next)  3.10 GHZ Max 3.50GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,700 3Y
   Core i5 – 3470 (Box-Fan Next)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,780 3Y
   Core i5 – 3470 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,830 3Y
   Core i5 – 3550 (Box-Fan Next)  3.30 GHz Max 3.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 6,300 3Y
   Core i5 – 3570 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,320 3Y
   Core i5 – 3570 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,370 3Y
   Core i5 – 3570K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 7,140 3Y
INTEL 1155 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,300 3Y
   Core i7 – 3770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,350 3Y
   Core i7 – 3770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,400 3Y
INTEL 1156 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 870 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * DMI 2.5 GT/s * 45nm * L3 8MB 7,870 3Y
INTEL 2011 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 10MB 9,550 3Y
   Core i7 – 3930K (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB 18,500 3Y
   Core i7 – 3970X (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 4.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 15MB 33,500 3Y
AMD 938 / AM3 Sempron รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box STREK)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,090 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box SVOA)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,120 3Y
AMD 938 / AM3 Athlon รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-270 (Box STREK)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,630 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box Dcom/Com7)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,630 3Y
   AMD Athlon II X2-270 (Box SVOA)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,670 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box STREK)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,190 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box Dcom/Com7)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,190 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box SVOA)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,200 3Y
AMD 938+ / FX รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4100 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,450 3Y
   AMD FX-4100 (Box SVOA)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 3,460 3Y
   AMD FX-6100 (Box STREK)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,800 3Y
   AMD FX-6100 (Box SVOA)  3.30GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 3,810 3Y
   AMD FX-6300 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * L2 6MB * AM3+ 4,450 3Y
   AMD FX-8120 (Box STREK)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,180 3Y
   AMD FX-8120 (Box SVOA)  3.10GHz * 32nm * L2 1MB * L3 8MB * AM3+ 5,190 3Y
   AMD FX-8150 (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 6,200 3Y
   AMD FX-8150 BLACK EDITION WATER COOLER (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ * WATER COOLER 8,470 3Y
   AMD FX-8320 (Box STREK)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,630 3Y
   AMD FX-8320 (Box SVOA)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,950 3Y
   AMD FX-8350 (Box STREK)  4.00GHz * 32nm * L2 8MB * AM3+ 6,490 3Y
AMD 905 / FM1 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-3300 (Box STREK)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,270 3Y
   AMD A4-3300 (Box Dcom/Com7)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,270 3Y
   AMD A4-3300 (Box SVOA)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,290 3Y
   AMD A4-3400 (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,380 3Y
   AMD A4-3400 (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,380 3Y
   AMD A4-3400 (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,420 3Y
   AMD A6-3500 (Box STREK)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,180 3Y
   AMD A6-3500 (Box Dcom/Com7)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,180 3Y
   AMD A6-3500 (Box SVOA)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 2,260 3Y
   AMD A6-3650 (Box STREK)  2.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,530 3Y
   AMD A6-3650 (Box SVOA)  2.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,540 3Y
   AMD A6-3670K (Box STREK)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,650 3Y
   AMD A6-3670K (Box Dcom/Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,650 3Y
   AMD A6-3670K (Box SVOA)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,670 3Y
   AMD A8-3850 (Box STREK)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,070 3Y
   AMD A8-3850 (Box Dcom/Com7)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,070 3Y
   AMD A8-3850 (Box SVOA)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,090 3Y
   AMD A8-3870K (Box STREK)  3.00 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 3,190 3Y
   AMD Athlon II X4 641(Box SVOA)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 2,670 3Y
AMD 904 / FM2 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-5300 (Box STREK)  3.40 GHz Max 3.60 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,620 3Y
   AMD A6-5400K (Box STREK)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,250 3Y
   AMD A6-5400K (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,250 3Y
   AMD A6-5400K (Box SVOA)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,310 3Y
   AMD A8-5600K (Box STREK)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,430 3Y
   AMD A8-5600K (Box Dcom/Com7)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,430 3Y
   AMD A8-5600K (Box SVOA)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,440 3Y
   AMD A10-5800K (Box STREK)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,100 3Y
   AMD A10-5800K (Box Dcom/Com7)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,100 3Y
   AMD A10-5800K (Box SVOA)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,130 3Y

อัพเดทราคาซีพียู Intel และ AMD เดือนกันยายน 2555


อัพเดทราคาซีพียูของทั้งอินเทลและเอเอ็มดีครับ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนกันยายน 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

โดยจุดประสงค์ของการอัพเดทราคานี้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาซีพียูสำหรับเครื่องใหม่หรืออัพเกรดได้ทำการเปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพในเบื้องต้นครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

INTEL Pentium4 (478) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 260 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 290 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 330 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 350 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 410 1Y
INTEL Celeron (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 + Fan (2.53GHz. – Box-Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 380 3Y
   Celeron D326 + Fan (2.53GHz. – Box-Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 400 3Y
   Celeron D331 + Fan (2.66GHz. – Box-Desktop)  2.66 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 400 3Y
   Celeron D336 + Fan (2.80GHz. – Box-Desktop)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 420 3Y
   Celeron D336 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 430 3Y
   Celeron D347 + Fan (3.06GHz. – Box-Desktop)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 470 3Y
   Celeron D347 + Fan (3.06GHz. – Box-Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 480 3Y
   Celeron D420 + Fan (1.60GHz. – Box-Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 950 3Y
   Celeron D430 + Fan (1.80GHz. – Box-Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 1,090 3Y
   Celeron D430 + Fan (1.80GHz. – Box-Next)  1.80GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 1,150 3Y
  Celeron D440 + Fan (2.00GHz. – Box-Next)  2.00GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 1,250 3Y
INTEL Celeron Dual (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron E3300 + Fan (2.50GHz. – Box-Nex)  2.50GHz * FSB 800MHz * 45nm * L2 1MB 1,550 3Y
   Celeron E3400 + Fan (2.60GHz. – Box-Nex)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,650 3Y
  Celeron E3500 + Fan (2.70GHz. – Box-Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 1MB 1,790 3Y
INTEL Pentium4 (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 + Fan (2.80GHz. – Box-PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 560 3Y
   Pentium4 520 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 570 3Y
   Pentium4 521 + Fan (2.80GHz. – Box-Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 570 3Y
   Pentium4 521 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 580 3Y
   Pentium4 531 + Fan (3.00GHz. – Box-PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 630 3Y
   Pentium4 531 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 540 + Fan (3.20GHz. – Box-Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 640 3Y
   Pentium4 541 + Fan (3.20GHz. – Box-Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 650 3Y
   Pentium4 541 + Fan (3.20GHz. – Box-PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 660 3Y
   Pentium4 541 + Fan (3.20GHz. – Box-Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 670 3Y
   Pentium4 550 + Fan (3.40GHz. – Box-Desktop)  3.40 GHz * FSB 800 MHz * 90 nm * L2 1MB 680 3Y
   Pentium4 550 + Fan (3.40GHz. – Box-Next)  3.40 GHz * FSB 800 MHz * 90 nm * L2 1MB 690 3Y
   Pentium4 551 + Fan (3.40GHz. – Box-Desktop)  3.40 GHz * FSB 800 MHz * 90 nm * L2 1MB 690 3Y
   Pentium4 630 + Fan (3.00GHz. – Box-PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 780 3Y
   Pentium4 630 + Fan (3.00GHz. – Box-Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 790 3Y
  Pentium4 630 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 800 3Y
   Pentium4 650 + Fan (3.40GHz. – Box-Desktop)  3.40 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 920 3Y
   Pentium4 660 + Fan (3.60GHz. – Box-Desktop)  3.60 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 1,050 3Y
INTEL Dual Core (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 + Fan (1.60GHz. – Box-Desktop)  1.60GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,220 3Y
   Pentium E2140 + Fan (1.60GHz. – Box-Next)  1.60GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,230 3Y
   Pentium E2160 + Fan (1.80GHz. – Box-Desktop)  1.80GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,260 3Y
  Pentium E2160 + Fan (1.80GHz. – Box-Next)  1.80GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,270 3Y
   Pentium E2180 + Fan (2.00GHz. – Box-Desktop)  2.00GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,320 3Y
   Pentium E2180 + Fan (2.00GHz. – Box-Next)  2.00GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,330 3Y
   Pentium E2200 + Fan (2.20GHz. – Box-Desktop)  2.20GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,400 3Y
   Pentium E2200 + Fan (2.20GHz. – Box-Next)  2.20GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 1MB 1,410 3Y
   Pentium E5200 + Fan (2.50GHz. – Box-Next)  2.50GHz * FSB 800MHz * 45nm * L2 2MB 1,950 3Y
   Pentium E5300 + Fan (2.60GHz. – Box-Next)  2.60GHz * FSB 800MHz * 45nm * L2 2MB 2,090 3Y
   Pentium E5400 + Fan (2.70GHz. – Box-Next)  2.70GHz * FSB 800MHz * 45nm * L2 2MB 2,220 3Y
   Pentium E5500 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80GHz * FSB 800MHz * 45nm * L2 2MB 2,390 3Y
   Pentium E5700 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 2,600 3Y
   Pentium E5800 + Fan (3.20GHz. – Box-Next)  3.20GHz * FSB 800MHz * 55nm * 2M Cache 2,750 3Y
   Pentium E6300 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,520 3Y
   Pentium E6500 + Fan (2.93GHz. – Box-Next)  2.93GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 2MB 2,590 3Y
   Pentium E6600 + Fan (3.06GHz. – Box-Next)  3.06GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 2MB 2,760 3Y
   Pentium E6700 + Fan (3.20GHz. – Box-Next)  3.20 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 2,820 3Y
INTEL Core2 Duo (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 + Fan (1.80GHz. – Box-Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,540 3Y
   Core2 Duo E4300 + Fan (1.80GHz. – Box-Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,550 3Y
   Core2 Duo E4400 + Fan (2.00GHz. – Box-Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,580 3Y
   Core2 Duo E4400 + Fan (2.00GHz. – Box-Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,590 3Y
   Core2 Duo E4500 + Fan (2.20GHz. – Box-Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,640 3Y
   Core2 Duo E4500 + Fan (2.20GHz. – Box-Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,650 3Y
   Core2 Duo E4600 + Fan (2.40GHz. – Box-Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,690 3Y
   Core2 Duo E4600 + Fan (2.40GHz. – Box-Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,760 3Y
   Core2 Duo E6300 + Fan (1.80GHz. – Box-Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,870 3Y
   Core2 Duo E6300 + Fan (1.80GHz. – Box-Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,890 3Y
   Core2 Duo E6320 + Fan (1.86GHz. – Box-Next)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,900 3Y
   Core2 Duo E6400 + Fan (2.13GHz. – Box-Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,930 3Y
   Core2 Duo E6400 + Fan (2.13GHz. – Box-Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,940 3Y
   Core2 Duo E6550 + Fan (2.33GHz. – Box-Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,040 3Y
   Core2 Duo E6550 + Fan (2.33GHz. – Box-Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,040 3Y
   Core2 Duo E6600 + Fan (2.40GHz. – Box-Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,180 3Y
   Core2 Duo E6600 + Fan (2.40GHz. – Box-Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 2,220 3Y
   Core2 Duo E6750 + Fan (2.66GHz. – Box-Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,250 3Y
   Core2 Duo E6750 + Fan (2.66GHz. – Box-Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 2,280 3Y
   Core2 Duo E6850 + Fan (3.00GHz. – Box-Desktop)  – 2,320 3Y
   Core2 Duo E7200 + Fan (2.53GHz. – Box-Desktop)  2.53GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 3MB 2,400 3Y
   Core2 Duo E7200 + Fan (2.53GHz. – Box-Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,430 3Y
   Core2 Duo E7300 + Fan (2.66GHz. – Box-Desktop))  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,520 3Y
   Core2 Duo E7300 + Fan (2.66GHz. – Box-Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,530 3Y
   Core2 Duo E7500 + Fan (2.93GHz. – Box-Next)  2.93GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 3MB 3,490 3Y
   Core2 Duo E7600 + Fan (3.06GHz. – Box-Desktop)  3.06GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 3MB 3,280 3Y
   Core2 Duo E7600 + Fan (3.06GHz. – Box-Next)  3.06GHz * FSB 1066MHz * 45nm * L2 3MB 3,470 3Y
   Core2 Duo E8200 + Fan (2.66GHz. – Box-Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,920 3Y
   Core2 Duo E8200 + Fan (2.66GHz. – Box-Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,940 3Y
   Core2 Duo E8300 + Fan (2.83GHz. – Box-Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,970 3Y
   Core2 Duo E8300 + Fan (2.83GHz. – Box-Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,230 3Y
   Core2 Duo E8400 + Fan (3.00GHz. – Box-Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,290 3Y
   Core2 Duo E8400 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,320 3Y
   Core2 Duo E8500 + Fan (3.16GHz. – Box-Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,570 3Y
   Core2 Duo E8500 + Fan (3.16GHz. – Box-Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,640 3Y
   Core2 Duo E8600 + Fan (3.33GHz. – Box-Next)  3.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,830 3Y
INTEL Core2 Quad (775) รายละเอียด ราคา ประกัน
  Core2 Quad Q6600 + Fan ( 2.40GHz. – Box-Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 3,300 3Y
   Core2 Quad Q8200 + Fan ( 2.33GHz. – Box-Next)  2.33 GHz * FSB 1333MHz * 45nm * L2 4MB 3,320 3Y
   Core2 Quad Q9300 + Fan ( 2.50GHz. – Box-Desktop)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,950 3Y
   Core2 Quad Q9300 + Fan ( 2.50GHz. – Box-Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,960 3Y
INTEL Celeron (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G460 + Fan (1.80GHz. – Box-Next)  1.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,180 3Y
   Celeron G460 (Box, 1.80GHz. – Ingram/Synnex)  1.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,270 3Y
   Celeron G465 (Box, 1.90GHz. – Ingram/Synnex)  – 1,280 3Y
INTEL Celeron Dual (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G540 (Box, 2.50GHz. – Ingram/Synnex)  2.50 GHz * DMI 5 GT/s * 32 nm * L3 2MB 1,370 3Y
   Celeron G550 (Box, 2.60GHz. – Ingram/Synnex)  – 1,410 3Y
INTEL Dual Core (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G620 + Fan (2.60GHz. – Box-Next)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,800 3Y
   Pentium G630 + Fan (2.70GHz. – Box-Next)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G630 (Box, 2.70GHz. – Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,935 3Y
   Pentium G640 + Fan (2.80GHz. – Box-Next)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,070 3Y
  Pentium G840 (Box, 2.80GHz. – Ingram/Synnex)  2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,190 3Y
   Pentium G850 + Fan (2.90GHz. – Box-Next)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,240 3Y
   Pentium G850 (Box, 2.90GHz. – Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,280 3Y
   Pentium G860 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L2 3MB 2,320 3Y
   Pentium G860 (Box, 3.00GHz. – Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,360 3Y
   Pentium G870 (Box, 3.10GHz. – Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 2,790 3Y
INTEL CORE i3 (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 2100 + Fan (3.10GHz.- Box-Next)  3.10GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 3MB 3,530 3Y
   Core i3 – 2120 + Fan (3.30GHz. – Box-Next)  3.30 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 3MB 3,590 3Y
   Core i3 – 2120 (Box, 3.30GHz. – Ingram/Synnex)  3.30GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 3MB 3,770 3Y
INTEL CORE i5 (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
  Core i5 – 2300 + Fan (2.80GHz. – Box-Next )  2.80 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 5,450 3Y
   Core i5 – 2320 + Fan (3.00GHz. – Box-Next)  3.00 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 5,580 3Y
   Core i5 – 2400 + Fan (3.10GHz. – Box-Next )  3.10 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 5,970 3Y
   Core i5 – 2500S + Fan (2.7GHz. – Box-Next )  2.70 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 5,830 3Y
  Core i5 – 3450 + Fan (3.10GHz. – Box-Next )  3.10 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 5,870 3Y
   Core i5 – 3450 (Box, 3.10GHz. – Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 5,980 3Y
   Core i5 – 3470 + Fan (3.20GHz. – Box-Next )  3.20 GHz * DMI 5GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,900 3Y
   Core i5 – 3470 (Box, 3.20GHz. – Ingram/Synnex)  3.20 GHz * DMI 5GT/s * 22 nm * L3 6MB 6,150 3Y
   Core i5 – 2500 + Fan (3.30GHz. – Box-Next )  3.30 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 6,340 3Y
   Core i5 – 3550 + Fan (3.30GHz. – Box-Next )  3.30 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 6,390 3Y
   Core i5 – 3550 (Box, 3.30GHz. – Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 6MB 6,620 3Y
   Core i5 – 3570 + Fan (3.40GHz. – Box-Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 6,650 3Y
   Core i5 – 3570 (Box, 3.40GHz. – Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 6,750 3Y
   Core i5 – 3570K+ Fan (3.40GHz. – Box-Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 7,050 3Y
   Core i5 – 3570K (Box, 3.40GHz. – Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 22nm * L3 6MB 7,480 3Y
INTEL CORE i7 (1155) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3770 (Box, 3.40GHz. – Ingram/Synnex)  3.90 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 8MB 9,820 3Y
   Core i7 – 3770K (Box, 3.90GHz. – Ingram/Synnex)  3.90 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 8MB 11,100 3Y
INTEL CORE i3 (1156) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 540 + Fan (3.06GHz. – Box-Next)  3.06 GHz * DMI 2.5GT/s * 32nm * L3 4MB 2,900 3Y
INTEL CORE i7 (2011) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box, 3.60GHz. – Ingram/Synnex)  3.60 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 10MB 9,950 3Y
   Core i7 – 3930K (Box, 3.80GHz. – Ingram/Synnex)  3.80 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 12MB 19,380 3Y
AMD FM1 APU (905) รายละเอียด ราคา ประกัน
  AMD A4-3300 (Box-SVOA)  2.50 GHz * STB 2500 MHz * 32nm * L2 1MB 1,650 3Y
   AMD A4-3300 (Box, Dcom/Com7)  2.50 GHz * STB 2500 MHz * 32nm * L2 1MB 1,670 3Y
   AMD A4-3300 (Box, 5Y-SVOA)  2.50 GHz * STB 2500 MHz * 32nm * L2 1MB 1,720 5Y
   AMD A4-3400 (Box-SVOA)  2.70 GHz * STB 2700 MHz * 32nm * L2 1MB 1,730 3Y
   AMD A4-3400 (Box, Dcom/Com7)  2.70 GHz * STB 2700 MHz * 32nm * L2 1MB 1,780 3Y
   AMD A6-3500 (Box, Dcom/Com7)  2.10 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 3MB 2,340 3Y
   AMD A6-3500 (Box-SVOA)  2.10 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 3MB 2,350 3Y
   AMD A6-3650 (Box, Dcom/Com7)  2.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 4MB 2,700 3Y
   AMD A6-3650 (Box-SVOA)  2.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L2 4MB 2,720 3Y
   AMD A6-3670K (Box, Dcom/Com7)  2.70 GHz * STB 2700 MHz * 32 nm * L2 4MB 3,050 3Y
   AMD A6-3670K (Box-SVOA)  2.70 GHz * STB 2700 MHz * 32 nm * L2 4MB 3,060 3Y
   AMD A8-3850 (Box, Dcom/Com7)  2.90GHz * STB 2900 MHz * 32 nm. * L2 4MB 3,290 3Y
   AMD A8-3850 (Box-SVOA)  2.90GHz * STB 2900 MHz * 32 nm. * L2 4MB 3,300 3Y
   AMD A8-3870K (Box-SVOA)  3.00 GHz * STB 3000 MHz * 32nm * L2 4MB 3,880 3Y
   AMD A8-3870K (Box, Dcom/Com7)  3.00 GHz * STB 3000 MHz * 32nm * L2 4 MB 3,890 3Y
AMD AM3 Sempron (938) รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box, Dcom/Com7)  2.80 GHz * STB 2000 MHz * 45nm * L2 1MB 1,090 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box-SVOA)  2.80 GHz * STB 2000 MHz * 45nm * L2 1MB 1,170 3Y
AMD AM3 Athlon (938) รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-260 (Box, Dcom/Com7)  3.20 GHz * STB 2000 MHz * 45nm * L2 2MB 1,920 3Y
   AMD Athlon II X2-260 (Box-SVOA)  3.20 GHz * STB 2000 MHz * 45nm * L2 2MB 1,930 3Y
        AMD Athlon II X2-270 (Box-SVOA)  – 2,020 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box ,Dcom/Com7)  3.30GHz * STB 2000MHz * 45nm * L2 1.5MB 2,240 3Y
   AMD Athlon II X4-640 (Box, 5Y-SVOA)  3.00 GHz * STB 2000 MHz * 45nm * L2 2MB 2,990 5Y
AMD AM3 Phenom (938) รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Phenom II X2-555 (Box-SVOA)  3.20 GHz * STB 4000 MHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB 2,720 3Y
   AMD Phenom II X2-555 (Box, Dcom/Com7)  3.20 GHz * STB 4000 MHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB 2,740 3Y
   AMD Phenom II X4-955 (Box-SVOA)  3.20 GHz * STB 4000 MHz * 45nm * L2 1MB * L3 6MB 3,830 3Y
AMD FX (938+) รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4100 (Box, Dcom/Com7)  3.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,480 3Y
   AMD FX-4100 (Box, SVOA)  3.60 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 3,490 3Y
   AMD FX-4170 (Box, SVOA)  4.20 GHz * 32nm * L3 8MB 4,360 3Y
   AMD FX-6100 (Box, Dcom/Com7)  3.30 GHz * STB 2000 MHz * 32nm * L3 8MB 4,270 3Y
   AMD FX-8150 (Box, Dcom/Com7)  3.60 GHz * STB 2200 MHz * 32nm * L3 8MB 6,170 3Y