ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556

ราคาแรม
การเพิ่มแรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาของแรมในแต่ละยี่ห้อและความจุนะครับ

โดยราคานี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.thesystem.co.th/ หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคาแรม (Ram) อัพเดทล่าสุด

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 190 LT.
256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 200 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips PC133 * Bus133 330 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips PC133 * Bus133 340 LT.
512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 390 LT.
DDR(400) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
DDR(400) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 780 LT.
DDR(400) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 840 LT.
DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’ PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667) 1GB. Hynix PC2 5300 * Bus 667 450 LT.
DDR2(667) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 590 LT.
DDR2(667) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800) 1GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 460 LT.
DDR2(800) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 510 LT.
DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 600 LT.
DDR2(800) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
DDR2(800) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 910 LT.
DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 590 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 420 LT.
DDR3(1333) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 610 LT.
DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
DDR3(1333) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 1,010 LT.
DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,070 LT.
DDR3(1333) 8GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 1,820 LT.
DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 10667 * Bus 1333 1,830 LT.
DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,950 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600) 2GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 620 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 740 LT.
DDR3(1600) 4GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,020 LT.
DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,150 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,180 LT.
DDR3(1600) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,850 LT.
DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’ PC3 12800 * Bus 1600 1,870 LT.
DDR3(1600) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,990 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,120 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,220 LT.
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 2,230 LT.
PC DDR3 (1866) รายละเอียด ราคา ประกัน
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T3,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,950 LT.
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T2,kit2) ‘Ingram/Synnex’ PC3 14928 * Bus 1866 2,990 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
SD(133, NB) 512MB. Samsung Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(333, NB) 512MB. Hynix PC 2700 * Bus 333 590 LT.
DDR(333, NB) 512MB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Hynix PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
DDR(333, NB) 1GB. Blackberry PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR(400, NB) 512MB. Hynix PC 3200 * Bus 400 600 LT.
DDR(400, NB) 512MB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Hynix PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
DDR(400, NB) 1GB. Blackberry PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 490 LT.
DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 620 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 5300 * Bus 667 1,000 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 500 LT.
DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 630 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Hynix PC2 6400 * Bus 800 830 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 900 LT.
DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,000 LT.
DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,080 LT.
DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 10667 * Bus 1333 1,860 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,080 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry PC3 12800 * Bus 1600 1,780 LT.
DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’ PC3 12800 * Bus 1600 1,920 LT.

ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาแรม
ราคาแรม (Ram) อัพเดต 6 มีนาคม 2556 (SD Ram,DDR,DDR2,DDR3 และแรมสำหรับโน้ตบุ้ค)

SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้-เสียเคลมได้ 515 LT.
PC DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 870 LT.
PC DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 410 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 810 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 910 LT.
PC DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 550 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
PC DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 450 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 560 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 790 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 850 LT.
   DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,070 LT.
PC DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 320 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 430 LT.
PC DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 340 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 350 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 480 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 490 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 510 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 775 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 785 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,480 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
PC DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 480 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 530 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสีย :เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดประกัน 830 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 930 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,530 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,540 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,670 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,730 LT.
   Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 1,890 LT.
NoteBook SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NB) 512MB. Samsung  Bus 133 480 1Y
NoteBook DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NB) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NB) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NB) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,265 LT.
NoteBook DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NB) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NB) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NB) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ 1,270 LT.
NoteBook DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(667, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 510 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(667, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 1,060 LT.
NoteBook DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 460 LT.
   DDR2(800, NB) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 490 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 770 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ 820 LT.
   DDR2(800, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,080 LT.
NoteBook DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
NoteBook DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 300 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 440 LT.
   DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 500 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ 800 LT.
   DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 840 LT.
   DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 1,530 LT.
NoteBook DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 800 LT.
   DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 1,500 LT.

อัพเดทราคาแรม เดือนสิงหาคม 2555


อัพเดทราคาแรมแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนสิงหาคม 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

การเพิ่มแรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยใหคอมพิวเตอร์ของคุณลื่นไหลทำงานได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมเช็คข้อมูลก่อนซื้อแรมด้วยนะครับว่า เครื่องของเราต้องใช้แรมรุ่นไหน เพื่อให้ไม่มีปัญหาหลังจากการซื้อมาแล้วนะครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

 

Note Book SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NoteBook) 256MB. Samsung  Bus 133 * CL3 280 1Y
   SD(133, NoteBook) 512MB. Samsung  Bus 133 * CL3 480 1Y
Note Book DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL3 * ไหม้เคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL 2.5 * ไหม้เคลมได้ 1,265 LT.
Note Book DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 1,270 LT.
Note Book DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 530 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 590 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 890 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,030 LT.
Note Book DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 530 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 590 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 900 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 5 1,030 LT.
Note Book DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 390 LT.
Note Book DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 390 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 670 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 690 LT.
SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้เคลมได้ 515 LT.
DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้เคลมได้ 1,110 LT.
DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 * CL2.5 380 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. KingMax ‘Dcom’  PC 3200 * Bus 400 760 LT.
  DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 780 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 870 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  PC2 5300 * Bus 667 410 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
  DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 520 LT.
   DDR2(667) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 580 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 880 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 890 LT.
   DDR2(667) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,010 LT.
DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 420 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 530 LT.
   DDR2(800) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL5 580 LT.
   DDR2(800) 2GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 840 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 890 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
  DDR2(800) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 1,010 LT.
DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 270 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 380 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 400 LT.
DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 310 LT.
   DDR3(1333) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 330 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 370 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 380 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 390 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 660 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 680 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 690 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,490 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 10667 * CL9 1,890 LT.
DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 450 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 495 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 790 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 810 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 830 LT.
   DDR3(1600) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 1,630 LT.
   DDR3(1600) 8GB. (4GBx2) Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 1,640 LT.

ราคาแรม (PC และ Notebook) เดือนเมษายน 2555


สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อแรมสำหรับมาอัพเกรดคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องที่ประกอบขึ้นมาใหม่ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอ ราคาแรม (ทั้ง PC และ Notebook)ที่มีจำหน่ายทั้งหมดในท้องตลาดตอนนี้ มาให้ทราบนะครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อแรมเพื่อจะนำมาอัพเดรดคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของคุณให้ทำงานลื่นไหลขึ้น อย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่า เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของคุณใช้แรมประเภทไหน DDR1 , DDR2 หรือ DDR3 เพราะแต่ละรุ่นจะใช้แทนกันไม่ได้ ถ้าอย่างไร อย่าลืมตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ

ราคาแรมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ ขณะนี้ (เดือนเมษายน 2555)

Note Book SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   SD(133, NoteBook) 256MB. Samsung  Bus 133 * CL3 360 1Y
   SD(133, NoteBook) 512MB. Samsung  Bus 133 * CL3 610 1Y
Note Book DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 590 LT.
   DDR(333, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL3 * ไหม้เคลมได้ 600 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 2700 * Bus 333 1,255 LT.
   DDR(333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * CL 2.5 * ไหม้เคลมได้ 1,265 LT.
Note Book DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 590 LT.
   DDR(400, NoteBook) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 610 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 1,260 LT.
   DDR(400, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 1,270 LT.
Note Book DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 830 LT.
   DDR2(667, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 5300 * Bus 667 * CL5 1,040 LT.
Note Book DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 500 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * CL6 * ไหม้เคลมได้ 840 LT.
   DDR2(800, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 5 1,050 LT.
Note Book DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 320 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 * ไหม้เคลมได้ 400 LT.
   DDR3(1066, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 430 LT.
Note Book DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333, NoteBook) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 290 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 380 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 410 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10600 * Bus 1333 * CL9 430 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 * ไหม้เคลมได้ 650 LT.
   DDR3(1333, NoteBook) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 750 LT.
SDRAM (133) รายละเอียด ราคา ประกัน
   256MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 190 LT.
   256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 200 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Hynix 16-Chips  PC133 * Bus133 330 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips  PC133 * Bus133 340 LT.
   512MB. SDRAM (PC133) Blackberry 16-Chips  PC133 * Bus133 * ไหม้เคลมได้ 515 LT.
DDR (333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(333) 1GB. Blackberry  PC 2700 * Bus 333 * ไหม้เคลมได้ 1,110 LT.
DDR (400) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR(400) 512MB. Microtek  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 385 LT.
   DDR(400) 512MB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 * CL2.5 390 LT.
   DDR(400) 512MB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR(400) 512MB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 540 LT.
   DDR(400) 1GB. Hynix  PC 3200 * Bus 400 820 LT.
   DDR(400) 1GB. Blackberry  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ 870 LT.
   DDR(400) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC 3200 * Bus 400 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 910 LT.
DDR2 (667) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(667) 1GB. Hynix  – 400 LT.
   DDR2(667) 1GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 480 LT.
   DDR2(667) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 510 LT.
   DDR2(667) 2GB. Blackberry  PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้เคลมได้ 830 LT.
   DDR2(667) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 5300 * Bus 667 * CL 5 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 880 LT.
DDR2 (800) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR2(800) 1GB. Hynix  PC2 6400 * Bus 800 410 LT.
   DDR2(800) 1GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 490 LT.
   DDR2(800) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 510 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingMax ‘Dcom’  PC2 6400 * Bus 800 800 LT.
   DDR2(800) 2GB. Blackberry  PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้เคลมได้ 840 LT.
   DDR2(800) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC2 6400 * Bus 800 * CL 6 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 900 LT.
DDR3 (1066) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1066) 1GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 270 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Blackberry  PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้เคลมได้ 370 LT.
   DDR3(1066) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 8500 * Bus 1066 * CL7 380 LT.
DDR3 (1333) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1333) 1GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 280 LT.
   DDR3(1333) 1GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 300 LT.
   DDR3(1333) 1GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 360 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 360 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingmax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL 9 370 LT.
   DDR3(1333) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 380 LT.
   DDR3(1333) 2GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 * CL9 380 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ 620 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingMax ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 620 LT.
   DDR3(1333) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 670 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Dcom’  PC3 10667 * Bus 1333 670 LT.
   DDR3(1333) 4GB. Kingston ‘Ingram/Synnex’  PC3 10667 * Bus 1333 680 LT.
   DDR3(1333) 8GB. Blackberry  PC3 10667 * Bus 1333 1,650 LT.
   DDR3(1333) 8GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 10667 * Bus 10667 * CL9 2,090 LT.
DDR3 (1600) รายละเอียด ราคา ประกัน
   DDR3(1600) 2GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 430 LT.
   DDR3(1600) 2GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 470 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 480 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Black’ (With Red and Green LEDS)  PC3 12800 * Bus 1600 * CL8 770 LT.
   DDR3(1600) 2GB. Crucial ‘Finned’  PC3 12800 * Bus 1600 1,020 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Blackberry  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ 730 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Crucial ‘SPORT’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL10 770 LT.
   DDR3(1600) 4GB. KingBox ‘Aserv’  PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้เคลมได้ * เสียเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน 860 LT.
   DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 870 LT.
   DDR3(1600) 8GB. Kingston Hyper-X ‘Ingram/Synnex’  PC3 12800 * Bus 1600 * CL9 1,710 LT.

ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับราคาแรมในเดือนเมษายน 2555 จากเว็บไซต์ The System  ครับ