Hermann Rorschach คือใคร? ประวัติและผลงานของ Hermann Rorschach

Hermann Rorschach
Hermann Rorschach ครบรอบวันเกิด 129 ปี
– หลายคนอาจจะสงสัยว่า Hermann Rorschach คือใคร วันนี้ผมขอนำเสนอประวัติและผลงานของเขามาคุยให้ทราบครับ

Hermann Rorschach คือใคร?

เฮอร์แมนน์ รอร์สชาค (Hermann Rorschach) จิตแพทย์ ชาวสวิส เป็นบุคคลแรกที่นำเอารอยหยดหมึก Inkblots ไปใช้ใน การศึกษาวิจัยบุคลิกภาพรวมทั้งหมด รอร์สชาคได้ทำการทำลองใช้รอยหมึกเป็นจำนวนหลายภาพ โดยใช้กับคนไข้จิตเวชกลุ่มต่าง ๆ และผลจากการสังเกตทางด้านคลีนิคนี้เอง ได้การตอบสนองที่ แตกต่างกันระหว่างสาเหตุของโรคจิตประเภทต่าง ๆ มีการรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการให้ คะแนน วิธีการให้คะแนนทำได้ดีขึ้นด้วยการทดสอบเพิ่มเติมในกลุ่มคนสมองพิการ คนปกติ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และบุคคลอื่น ๆ ที่มีผู้รู้จักกันดี ระเบียบวิธีของรอร์สชาคนั้นเป็น แบบแรกที่ไม่เป็นพิธีการและใช้เกณฑ์การไขคำตอบค่อนข้างอัตนัย

ประวัติของ Hermann Rorschach 

ชื่อ เฮอร์แมนน์ รอร์สชาค (Hermann Rorschach)
เกิด 8 พฤศจิกายน 1884 ที่ Zürich, Switzerland
เสียชีวิตเมื่อ 1 เมษายน 1922 ที่ Herisau, Switzerland
อายุ 37 ปี
เชื้อชาต  สวิสเซอร์แลนด์

ผลงานของ Hermann Rorschach

แบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชาค (Rorschach Inkblot Test) เทคนิคการ ฉายภาพออก (Projective Technique) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ รอร์สชาค อิ้งค์บลอทส์ (Rorschach Inkblots)

แบบทดสอบของ Rorschach เป็นแบบทดสอบโดยใช้หยดหมึกลงในบัตรขนาด 7” x 9.5” มีภาพทั้งหมด 10 บัตร เป็นหมึกสี 5 บัตร หมึกขาวดำ 5 บัตร ภาพที่ปรากฎเป็นภาพที่กำกวมไม่ ชัดเจน โดยใช้ทฤษฎีที่ว่า สิ่งที่เรามองและวิธีที่เรามองรอยหยดหมึกนั้นเป็นเงื่อนงำที่จะบอกให้เรารู้ ถึงบุคลิกภาพของคนคนหนึ่ง ที่เห็นหยดหมึกเดียวกันเป็นรูปภาพที่แตกต่างกันก็แสดงว่าบุคคลทั้ง สองมีบุคลิกภาพต่างกัน

Inkblot

ขณะที่ผู้รับการทดสอบภาพหยดหมึกทีละแผ่นนั้น เขาจะได้รับคำสั่งให้บอกว่าเขาเห็นภาพ อะไรบ้าง ผู้ทำการทดสอบจะทำการจดบันทึกเวลาที่ใช้ตอบสนองตำแหน่งของภาพที่เขาจับมองดู ข้อคิดที่เขาพูดออกมาเอง อารมณ์ที่แสดงออก และพฤติกรรมที่แสดงออก โดยบังเอิญอื่น ๆ ของผู้รับการทดสอบดูภาพทั้ง 10 ภาพแล้ว ผู้ทดสอบจะถามผู้รับการทดสอบอย่างเป็นระบบระเบียบถึง ส่วนต่าง ๆ และความหมายของรอยหยดหมึกแต่ละภาพที่เกี่ยวกับจิตผูกพัน

ในขณะที่ถามนี้ผู้รับ การทดสอบจะได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ละเอียดชัดเจน ถึงสิ่งที่ตอบสนองไปก่อนแล้วด้วยแบบทดสอบรอยหยดหมึกของรอร์สชาคนำไปใช้ได้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจนถึงผู้ใหญ่แต่ ส่วนใหญ่จะได้มาจากกลุ่มผู้ใหญ่

Hermann Rorschach คือใคร? ประวัติและผลงานของ Hermann Rorschach