Hermann Rorschach คือใคร? ประวัติและผลงานของ Hermann Rorschach

Hermann Rorschach ครบรอบวันเกิด 129 ปี – หลายคนอาจจะสงสัยว่า Hermann Rorschach คือใคร วันนี้ผมขอนำเสนอประวัติและผลงานของเขามาคุยให้ทราบครับ Hermann Rorschach คือใคร? เฮอร์แมนน์ รอร์สชาค (Hermann Rorschach) จิตแพทย์ ชาวสวิส เป็นบุคคลแรกที่นำเอารอยหยดหมึก Inkblots ไปใช้ใน การศึกษาวิจัยบุคลิกภาพรวมทั้งหมด รอร์สชาคได้ทำการทำลองใช้รอยหมึกเป็นจำนวนหลายภาพ โดยใช้กับคนไข้จิตเวชกลุ่มต่าง ๆ และผลจากการสังเกตทางด้านคลีนิคนี้เอง ได้การตอบสนองที่ แตกต่างกันระหว่างสาเหตุของโรคจิตประเภทต่าง ๆ มีการรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการให้ คะแนน วิธีการให้คะแนนทำได้ดีขึ้นด้วยการทดสอบเพิ่มเติมในกลุ่มคนสมองพิการ คนปกติ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และบุคคลอื่น ๆ ที่มีผู้รู้จักกันดี ระเบียบวิธีของรอร์สชาคนั้นเป็น แบบแรกที่ไม่เป็นพิธีการและใช้เกณฑ์การไขคำตอบค่อนข้างอัตนัย ประวัติของ Hermann Rorschach  ชื่อ เฮอร์แมนน์ รอร์สชาค (Hermann Rorschach) เกิด 8 พฤศจิกายน 1884 ที่ Zürich, Switzerland เสียชีวิตเมื่อ 1 […]