Léon Foucault คือใคร พร้อมประวัติ+ผลงานของ Léon Foucault

Léon Foucault อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก แต่วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ ว่าเขาเป็นใคร มีประวัติและผลงานอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ Léon Foucault คือใคร? เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงจากการที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ทดลองและพิสูจน์ได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้เป็นครั้งแรก อีกทั้งเป็นผู้ประดิษฐ์ไจโรสโคป (Gyroscope) ซึ่งวันที่ 18 กันยายนปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด 194 ปีของเขาครับ ประวัติของ Léon Foucault Léon Foucault มีชื่อเต็มว่า Jean Bernard Léon Foucault (ชื่อภาษาไทยอ่านว่า ฌอง โบนาปาต์ เลอง ฟูโกลต์) เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1819 ที่ปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส (France) บิดามีอาชีพเป็นพ่อค้าขายหนังสือ ในวัยเด็ก Foucault เป็นเด็กขี้โรค การมีสายตาข้างหนึ่งสั้น และสายตาอีกข้างหนึ่งยาวทำให้อ่านหนังสือไม่สนุก เขาจึงไม่ชอบไปโรงเรียน และให้แม่สอนที่บ้าน โดยเขาตั้งใจจะเรียนเป็นแพทย์ แต่เขาชอบทำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากกว่า จึงหันมาสนใจฟิสิกส์แทน และเพื่อเป็นการหารายได้เสริม เขาจึงเขียนบทความวิทยาศาสตร์เผยแพร่ส่งในหนังสือพิมพ์ โดยได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของบุคคลต่างๆ ในวงการวิชาการยุคนั้น ในช่วงบั้นปลาย เขาได้ล้มป่วยด้วยโรค multiple oclerosis […]