Music Every Day โฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของ iPhone 5

หลังจากที่ได้ปล่อยโฆษณาชุด Photo Every Day ก่อนหน้านี้ ทางแอปเปิ้ลก็ได้ปล่อยโฆษณาชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Music Every Day แล้วครับ   โดยในชุดนี้ ทางแอปเปิ้ลต้องการที่จะสื่อถึงไอโฟน 5 ที่เข้าไปอยู่ในชีวิตของคนหลายๆ คนผ่านทางการฟังเพลง ซึ่งเราจะเห็นภาพที่ชินตาได้ตามสังคมทั่วไปในปัจจุบันนี้ โดยความยาวของโฆษณาแค่เพียง 1 นาที แต่ก็สื่อให้เห็นถึงมุมมองของไอโฟน 5 ในด้านการฟังเพลง ซึ่ง Photo ก Every Day นั้นจะเน้นเรื่องการใช้กล้องไอโฟน 5 ในการบันทึกภาพและวีดีโอครับ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่แอปเปิ้ลไม่ได้เน้นโฆษณาเรื่องของความสามารถของผลิตภัณฑ์ แต่เน้นการเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากในสังคมครับ พร้อมด้วยคำทิ้งท้ายที่ว่า “Every day, more people enjoy their music on the iPhone than any other phone.” (ทุกๆวัน คนมากมายฟังเพลงผ่านทางไอโฟนมากกว่ามือถือยี่ห้ออื่น)