Niels Bohr นักฟิสิกส์ผู้ค้นพบทฤษฏีอะตอม

Niels Bohr – วันที่ 7 ตุลาคม 2555 นี้เป็นวันที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ นีลส์ บอร์ (Niels Bohr) นักฟิสิกส์ผู้ค้นพบทฤษฏีอะตอม และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อ พ.ศ. 2465 จากทฤษฎีอะตอม วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ ประวัติของ นีลส์ บอร์ Niels Bohr หรือชื่อเต็มว่า Niels Hendrik David Bohr มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. 2428-2505 เป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในยุคเดียวกับ “อัลเบิร์ต ไอสไตน์”  โดยนีลส์ บอร์ เป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก เกิดที่กรุงโคเปนเฮเกน หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแล้วจึงได้ไปทำงานที่เมืองเคมบริดส์และแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีที่โคเปนเฮเกนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 จนถึงแก่กรรม นีลส์ บอร์ ได้ขยายต่อยอดทฤษฎีโครงสร้างอะตอมให้ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก จากการให้การอธิบายสเปกตรัมของไฮโดรเจน โดยวิธีสร้างแบบจำลองไฮโดรเจนและทฤษฎีควอนตัม (พ.ศ. 2456) ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 บอร์ได้ไปช่วยโครงการวิจัยระเบิดปรมาณูที่ สหรัฐอเมริกาและกลับโคเปนเฮเกนเมื่อสิ้นสงครามในปี […]