Søren Kierkegaard คือใคร? ประวัติที่น่าสนใจของ Søren Kierkegaard

วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ เป็นวันครบรอบวันเกิด 200 ปีของบุคคลนี้ครับ เขามีชื่อว่า Søren Kierkegaard หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร ประวัติความเป็นมาอย่างไร? วันนี้มานาคอมพิวเตอร์หาคำตอบมาให้ครับ Søren Kierkegaard คือใคร? Søren Kierkegaard มีชื่อเต็มว่า Søren Aabye Kierkegaard (ภาษาไทยอ่านว่า เซอเรน โอบึย เคียร์เคอกอร์ ) เป็นนักปรัชญาชาวเดนมาร์กในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1813 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปีค.ศ. 1855 (รวมอายุได้ 42 ปี) ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยทั่วไปถือกันว่าเขาเป็นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมคนแรก สิ่งที่ Kierkegaard พูดและไม่เหมือนคำอธิบายถึงหน้าที่ของปรัชญา สำหรับนักปรัชญาในรุ่นเดียวกัน (หมายเหตุ อัตถิภาวนิยม เป็นปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่ง เพราะเชื่อว่ามนุษย์มิใช่วัตถุแต่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก […]