เช็คข่าวน้ำท่วม,ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมกับ Thaiflood.com


ในช่วงนี้ข่าวที่มีผลกระทบกระเทือนต่อพี่น้องชาวไทยมากที่สุึดก็คือ “น้ำท่วม” ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ทำให้ตอนนี้หลายคนต้องคอยตรวจสอบความคืบหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งผมขอแนะนำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับน้ำ่ท่วม เผื่อคุณต้องการเช็คข่าวน้ำท่วมหรือพื้นที่น้ำท่วม นั่นคือเว็บไซต์ Thaiflood.com ครับ

 

 

Thaiflood.com หรือ ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ที่เราควรจะรู้ไว้ โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายดังนี้

1.ประกาศเตือนภัยด่วน เป็นการแจ้งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่จะถึง โดยแจ้งข้อมูลด่วนในแต่ละพื้นที่ที่กำลังจะประสบภัย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถเตือนตัวเพื่อการรับมือได้ทันเวลา

2. จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย เป็นการแสดงข้อมูลของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ได้รับอุทกภัย โดยแบ่งความรุนแรงเป็นสีเพื่อให้เข้าใจง่าย โดยสีแดงหมายถึง วิกฤติเดือดร้อนรุนแรง ส่วนสีฟ้า จะเป็นการเตือนภัยครับ

3. เรื่องน่ารู้รับมือสถานการณ์นํ้าท่วม เป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถูกต้อง เช่น

  • คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม ฉบับเต็ม
  • วิธีเตรียมน้ำดื่ม”ปลอดภัย” ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม
  • การตรวจเช็ครถยนต์หลังน้ำท่วมและกรณีรถจมน้ำ
  • การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรืองหลังน้ำท่วม
  • คู่มือคำแนะนำ”การป้องกันโรคที่มากับภัยน้ำท่วม”
  • บ้านหลังน้ำท่วม ระบบไฟฟ้า-ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า พื้นไม้ปาเก้ ผนังบ้าน สีทาบ้าน

4. ข้อมูลข่าวสาร เป็นการแจ้งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับน้ำท่วม โดยอัพเดทตามเวลาล่าสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เช่น แจ้งว่า เส้นทางไหนที่มีน้ำท่วมแล้ว เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น

5 . เตือนภัย เป็นการแจ้งข้อมูลเตือนภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดทั่วประเทศ

6. บริจาค เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานหรือองค์กรที่กำลังเปิดรับบริจาค เพื่อเป็นข่าวสารให้สำหรับผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความลำบาก

7. twitter #thaiflood เป็นการติดตามความคืบหน้า ข่าวสาร เตือนภัย เกี่ยวกับน้ำท่วมล่าสุดผ่านทาง Twitter สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือครับ

และมีข้อมูลอื่นๆ ที่คุณควรจะทราบเกี่ยวกับน้ำท่วม เช่น เส้นทางและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ, แผนที่ 13 จุดเสี่ยงในกรุงเทพ, แผนที่จุดรับบริจาค, ร่วมด้วยช่วยกัน รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ฯลฯ

โดยคุณสามารถเข้าไปได้ที่ www.thaiflood.com

อย่าลืมนะครับ ไม่มีใครจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยได้ นอกจากคนไทยด้วยกันครับ