เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ์ดจอแต่ละรุ่น (อัพเดท มิถุนายน 2556)

เปรียบเทียบการ์ดจอ
สำหรับคอเกมส์คอมพิวเตอร์ที่กำลังมองหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ์ดจอแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนแรงกว่ากัน วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ์ดจอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ เพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจซื้อการ์ดจอใหม่ครับ

โดยวิธีการดูเปรียบเทียบก็สามารถทำได้โดยง่าย ถ้าการ์ดจอรุ่นไหนอยู่ในบรรทัดเดียวกัน แสดงว่าประสิทธิภาพของการ์ดจอเท่าๆ กันครับ ส่วนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณชอบกันนะครับ (ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเดือนมิถุนายน 2556)

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ์ดจอแต่ละรุ่น

GeForce Radeon Intel
GTX 690 Radeon HD 7990
Titan
GTX 590 HD 6990, 7970 GHz Ed.
GTX 680 HD 7970
GTX 670 HD 5970, 7870 LE (XT), 7950
GTX 580, 660, 660 Ti HD 7870
GTX 295, 480, 570, 650 Ti Boost
Go (mobile): 680M
HD 4870 X2, 6970, 7850
Mobility: 7970M
GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core HD 4850 X2, 5870, 6950
Mobility: 7950M
GTX 560, 650 Ti
Go (mobile): 580M, 675M
HD 5850, 6870, 7790
Mobility: 6990M
9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 HD 6850, 7770
Mobility: 6900M
GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, 650
Go (mobile): 570M, 670M
HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750
Mobility: HD 5870, 6800M
8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450
Go (mobile): 560M, 660M
HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750
Mobility: HD 4850, 5850, 7870M
8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5)
Go (mobile): GTX 280M, 285M, 555M (GDDR5)
HD 4770
Mobility: HD 4860, 7770M, 7850M
8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3)
Go (mobile): 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5), 555M (DDR3)
HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5)
Mobility: HD 5770, HD 5750, 6600M/6700M (GDDR5), 7750M
8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5)
Go (mobile): 9800M GTS, GTX 160M
HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5)
Mobility: 6500M (GDDR5), 6600M/6700M (DDR3), 7730M
8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3)
Go (mobile): GTX 260M (96), GTS 150M, GTS 360M (DDR3)
HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3)
Mobility: HD 3870, HD 5730, HD 5650, 6500M (DDR3)
8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 440 GDDR5, GT 630 GDDR5
Go (mobile): 8800M
HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5)
Mobility: HD 3850
7950 GX2, GT 440 DDR3, GT 630 DDR3 X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3)
Integrated: HD 7660D
7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, GT 430, GT 530
Go (mobile): 550M
X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX
7800 GTX, 7900 GT, 7950 G, GT 220 (DDR3)
Go (mobile): 525M, 540M
X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 Pro, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2)
Integrated: HD 7560D
7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3), GT 220 (DDR2)
Go (mobile): 7950 GTX
X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2), HD 6450
Mobility: X1800 XT, HD 4650, HD 5165, 6400M
Integrated: HD 6620G, 6550D, 7540D
6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2)
Go (mobile): 7800 GTX, 7900 GTX
X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670
Mobility: X1900, 3670
Integrated: 6520G, 6530D, 7480D
Integrated: Intel HD Graphics 4000
6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2), GT 520
Go (mobile): 7800, Go 7900 GS, 520M, 520MX
X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 Pro, HD 3650 (DDR2),
Mobility: X800 XT, HD 2600 XT, 3650
Integrated: 6410D, 6480G
6800 GS (AGP)
Go (mobile): 6800 Ultra, 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT, 410M
X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 Pro, X1650 GT
Mobility: HD 2600
Integrated: 6370D, 6380G
6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS
Go (mobile): 6800, 7700
X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 Pro
Mobility: X1800, HD 5145, HD 5470 (GDDR5)
6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT
Go (mobile): 7600 (128-bit)
9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450
Mobility: X800, 3470, HD 5470 (DDR3), HD 5450, HD 5430, 6300M
Integrated: HD 6310, HD 6320
Integrated: Intel HD Graphics 3000
FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit)
Go (mobile): 6800 (128-bit)
Integrated: 9300, 9400
9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, X700, X1300 Pro, X1550, HD 2400 Pro
Mobility: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450
Integrated: HD 3200, HD 3300, HD 4200, HD 4250, HD 4290, HD 6250, HD 6290
FX 5800 Ultra, FX 5900 XT
Go (mobile): 6600, Go 7600 (64-bit)
9500 Pro, 9600 XT, 9800 Pro (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit)
Mobility: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400
Integrated: Intel HD Graphics (Core i5-6×1), 2000
4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310
Go (mobile): 315M
9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300
Mobility: 9700 (128-bit), X600, X1300
Integrated: Xpress 1250
Integrated: Intel HD Graphics (Core i3 5×0, Core i5-6×0)
4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit)
Mobility: 9600
Integrated: Intel HD Graphics (Pentium G)
3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE
Go (mobile): 5700, 8200M, 9200M GS, 9100
Integrated: 8200, 8300
8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150
Mobility 9700 (64-bit)
Integrated: GMA X4500
3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500,
Go (mobile): 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit)
9000, 9200, 9250
Mobility: 9600 (64-bit), X300
FX 5200 (64 bit)
Go (mobile): 7200, 7400 (32-bit)
Integrated: 6100, 6150, 7025, 7050
9200 SE
Integrated: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150
Integrated: GMA X3000, X3100, X3500
2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 7500 Integrated: GMA 3000, 3100
256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 SDR, LE, DDR, 7000, 7200 Integrated: GMA 500, 900, 950
Nvidia TNT Rage 128 Intel 740

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชนแก่คนที่กำลังสนใจจะหาการ์ดจอใหม่นะครับ

ที่มา : Tomshardware.com

ราคาการ์ดจอ (VGA Card) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคาการ์ดจอ
ราคาการ์ดจอ (VGA Card) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

PCI & AGP รายละเอียด ราคา ประกัน
   8MB PCI ATi (TV)  8MB * DDR * 64bit * VGA * AV * S-Video 350 1Y
   64MB PCI ATi ‘WinWell’ (TV)  64MB * DDR * 64bit * VGA * AV 710 2Y
   256MB AGP FX5500 ‘WinWell’ (TV)  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 810 3Y
PCIe – nVIDIA 8400 – 9500 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,010 3Y
PCIe – nVIDIA 210 – 250 รายละเอียด ราคา ประกัน
        1GB (III) PCIe GF210 ‘Sparkle’ Silence  – 830 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 870 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘PALIT’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 880 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 910 3Y
   1GB (III) PCIe GT210 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 940 3Y
   1GB (III) PCIe EN210 ‘ASUS’ Silence  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 975 3Y
PCIe – nVIDIA 430 – 480 รายละเอียด ราคา ประกัน
        1GB (III) PCIe GT420 ‘PALIT’  – 1,480 3Y
        2GB (III) PCIe GT420 ‘PALIT’  – 1,570 3Y
        2GB (III) PCIe GT420 ‘GigaByte’  – 1,650 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,500 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,560 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘ASUS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,750 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,590 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,690 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  1GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,670 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,830 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA, DVI * HDMI 1,850 3Y
   4GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’  4GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,150 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 ‘PALIT’  – 2,160 3Y
   2GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,770 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘Sparkle’  1GB * DDR5 * 128bit * 2DVI * HDMI 2,650 3Y
PCIe – nVIDIA 520 – 580 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘GigaByte’  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 3,490 3Y
   1.5GB (V) PCIe GTX580UD ‘GigaByte’  1.50 GB * DDR5 * 384bit * DVI * mini HDMI 16,500 3Y
PCIe – nVIDIA 610-690 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT610 ‘PALIT’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,220 3Y
   1GB (III) PCIe GT610 ‘BioStar’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,230 3Y
        1GB (III) PCIe GT610 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,240 3Y
   1GB (III) PCIe GT610 ‘ASUS’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,250 3Y
   2GB (III) PCIe GT610 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,360 3Y
   2GB (III) PCIe GT610 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,370 3Y
   1GB (III) PCIe GT620 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,380 3Y
   2GB (III) PCIe GT620 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   2GB (III) PCIe GT620 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,660 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,720 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,010 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘BioStar’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,810 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,820 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,850 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,990 3Y
   4GB (III) PCIe GT630 ‘Innovision’  4GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,060 3Y
   1GB (V) PCIe GT630 ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,130 3Y
   1GB (V) PCIe GT630 ‘PALIT’  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,160 3Y
   1GB (III) PCIe GT640 ‘PALIT’  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,420 3Y
   1GB (III) PCIe GT640 ‘Sparkle’  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,740 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘PALIT’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,520 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘BioStar’  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,860 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,090 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI 3,190 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘PALIT’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,490 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 4,200 3Y
   1GB (V) PCIe GTX650Ti ‘Innovision’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * miniHDMI 4,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX650 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 4,350 3Y
   2GB (V) PCIe GTX650Ti ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 6,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘Innovision’  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port 7,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘PALIT’ Over Clock  – 7,450 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 7,790 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘PALIT’ JetStream  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port 9,800 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘Innovision’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 10,300 3Y
   2GB (V) PCIe GTX660Ti ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 10,390 3Y
   3GB (V) PCIe GTX660Ti ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 11,490 3Y
   2GB (V) PCIe GTX670 ‘PALIT’ JetStream  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 12,990 3Y
   2GB (V) PCIe GTX670 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 13,700 3Y
   4GB (V) PCIe GTX670 ‘GigaByte’ Over Clock  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 15,200 3Y
   2GB (V) PCIe GTX680 ‘Innovision’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 16,900 3Y
   2GB (V) PCIe GTX680 SO ‘GigaByte’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 19,990 3Y
        4GB (V) PCIe GTX680 ‘PALIT’  – 19,690 3Y
   4GB (V) PCIe GTX680 ‘GigaByte’ Over Clock  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 21,500 3Y
   4GB (V) PCIe GTX690 ‘GigaByte’  4GB * DDR5 * 512bit * DVI * mini Display Port 32,800 3Y
PCIe – ATi 5450 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 940 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 990 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’  1 GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 960 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
PCIe – ATi 5570 – 5970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (II) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,240 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,550 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,520 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘GigaByte’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,650 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,760 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,970 3Y
   512MB (V) PCIe ATi 5670 ‘HIS’ ICEQ  512MB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,010 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5670 ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,870 3Y
PCIe – ATi 6450 – 6990 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,810 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’  1GB(HM 2.8GB) * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,910 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 2,070 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,140 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,180 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,250 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,230 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,250 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’  2GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,140 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA, DVI * HDMI 2,370 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘GigaByte’  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,420 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,560 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,570 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,600 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,640 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘HIS’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,110 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,270 3Y
PCIe – AMD7750-7970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,850 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,950 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘Power Color’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,890 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,990 3Y
        1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ ICEQ  – 3,170 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port * OC 3,170 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * OC 3,250 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘Power Color’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display 3,590 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘HIS’ Icooler  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 3,750 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 3,790 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Edition  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,850 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 3,890 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘GigaByte’ Over Clock  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 3,950 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘Power Color’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 5,790 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘HIS’  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 7,130 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 7,350 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 7,390 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 7850 ‘HIS’ IPOWER ICEQ  4GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2mini Display 9,090 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘HIS’ ICEQ  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 8,730 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘HIS’ ICEQ (DCOM)  2GB * DDR5 * 256bit * 1DVI * 1HDMI * 2mini Display 8,750 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘SAPPHIRE’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 8,750 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘GigaByte’ Over Clock  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 8,790 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 8,850 3Y
        3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘SAPPHIRE’  – 10,090 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 10,890 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’ ICEQ TURBO  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 10,990 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS’  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,100 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘GigaByte’ Over Clock  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display * OC 13,390 3Y

อัพเดทราคาการ์ดจอ (VGA Card) เดือนกันยายน 2555


อัพเดทราคาการ์ดจอ (VGA Card) ในหลากหลายรุ่นและยี่ห้อครับ โดยเป็นราคาล่าสุดประจำเดือนกันยายน 2555 โดยอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

โดยจุดประสงค์ของการอัพเดทราคานี้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาการ์ดจอเอาไว้สำหรับเล่นเกมส์หรือทำงานที่ต้องใช้การแสดงผลกราฟฟิค หรือจะเอาแค่ไว้ดูหนังดีๆ สักตัวหนึ่ง ได้ทำการเปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพในเบื้องต้นครับ

ราคาที่นำเสนอนี้ เป็นราคาโดยประมาณการ เมื่อคณไปซื้อที่หน้าร้านอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็เป็นได้ ครับ กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

PCI & AGP รายละเอียด ราคา ประกัน
   8MB PCI ATi (TV)  8MB * DDR * 64bit * VGA * AV * S-Video 340 1Y
   64MB PCI ATi ‘WinWell’ (TV)  64MB * DDR * 64bit * VGA * AV 700 2Y
   256MB AGP FX5500 ‘WinWell’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 790 3Y
PCIe – nVIDIA 8400 – 9500 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,000 3Y
PCIe – nVIDIA 210 – 250 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 900 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 900 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 900 3Y
   1GB (III) PCIe GT210 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,500 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,610 3Y
PCIe – nVIDIA 430 – 480 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT430 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,620 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI 1,830 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 Innovision’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,820 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘Sparkle’ HDMI  2GB * DDR3 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI 1,840 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ HDMI  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,870 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’ HDMI  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,990 3Y
   4GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’ HDMI  4GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,420 3Y
   4GB (III) PCIe GT440 ‘BioStar’ HDMI (DCOM)  4GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,450 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,730 3Y
   2GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,990 3Y
PCIe – nVIDIA 520 – 580 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * DVI * mini HDMI 3,390 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti WF2 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 4,160 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * DVI * mini HDMI 5,350 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 GOC ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini HDMI 6,120 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti F2 ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini HDMI 6,750 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI 6,900 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Innovion’ Over Clock HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * DVI * mini HDMI 7,340 3Y
   1.3GB (V) PCIe GTX570 ‘Sparkle’ HDMI  1280MB * DDR5 * 320bit * 2DVI * HDMI 10,250 3Y
   1.25GB (V) PCIe GTX570 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1280MB * DDR5 * 320bit * 2DVI * HDMI 11,350 3Y
PCIe – nVIDIA 630-680 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT610 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,280 3Y
   1GB (III) PCIe GT610 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,340 3Y
   2GB (III) PCIe GT610 ‘WinFast’ HDMI  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,450 3Y
   1GB (III) PCIe GT620 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,520 3Y
   2GB (III) PCIe GT620 ‘WinFast’ HDMI  2GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,790 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,760 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,790 3Y
   1GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,070 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 Innovision’ HDMI  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,890 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘WinFast’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,990 3Y
   2GB (III) PCIe GT630 ‘GigaByte’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,320 3Y
   1GB (III) PCIe GT640 ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,080 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘WinFast’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * Display 3,340 3Y
   2GB (III) PCIe GT640 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,610 3Y
   2GB (V) PCIe GTX670 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display 13,600 3Y
   2GB (V) PCIe GTX680 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display 17,700 3Y
PCIe – ATi 5450 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 940 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1 GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 970 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ Silence HDMI  1GB(Up to 2.8GB HM) * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
  1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
PCIe – ATi 5570 – 5970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (II) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,290 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,520 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,750 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,650 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,730 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  – 1,970 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,690 3Y
PCIe – ATi 6450 – 6990 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe ATi 6450 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * VGA * DVI * HDMI 1,120 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘Power Color’ HDMI  1GB* DDR3 * 125bit * VGA * DVI * HDMI 1,730 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,880 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB(HM 2.8GB) * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,950 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,090 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,100 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘Power Color’ HDMI  2GB* DDR3 * 125bit * VGA * DVI * HDMI 2,080 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,200 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,250 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,290 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,320 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,260 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA, DVI * HDMI 2,450 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘GigaByte’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,520 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,660 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,690 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,720 3Y
  1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,020 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘HIS’ HDMI Dual  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,110 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,270 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * Display Port * DVI * HDMI 4,130 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,180 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘HIS’ HDMI Dual  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini Display 21,900 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘ASUS’ HDMI Dual (DCOM/Synnex)  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Display 22,000 3Y
PCIe – ATi 7750-7970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,930 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,350 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘XFX’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,490 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,600 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,760 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 3,990 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘XFX’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,900 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Mini Display 4,190 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,410 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,420 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,650 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 6,990 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘HIS’ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 6,950 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 8,090 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 7,770 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘HIS’ ICEQ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 9,820 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘Power HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display 10,400 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 10,990 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 11,350 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * Mini Display 11,950 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’ ICEQ TURBO HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 12,090 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘Power Color’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * Mini Display 12,600 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘Gigabyte’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,500 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,850 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Power Color’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 14,650 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 15,400 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS ICEQ X2 ‘ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * Mini Display 15,900 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 16,690 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 16,700 3Y

ราคาอัพเดทล่าสุด การ์ดจอ(VGA Card) เดือนพฤษภาคม 2555


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่นิยมชมชอบการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ออนไลน์ หรือออฟไลน์ การได้การ์ดจอดีๆ สักตัวหนึ่ง ย่อมเป็นความสุขอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ เพราะการ์ดจอที่ดี จะช่วยให้คุณเล่นเกมส์ได้อย่างลื่นไหล และการแสดงผลที่แสนจะสวยงาม วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอราคาของการ์ดจอรุ่นต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ โดยอัพเดทราคาล่าสุดเดือน พฤษภาคม 2555 นะครับ 🙂

ราคาอัพเดทล่าสุด การ์ดจอ(VGA Card) เดือนพฤษภาคม 2555

*ราคาอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 กรุณาตรวจสอบราคาจริงอีกครั้งที่หน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายครับ (ขอขอบคุณ thesystem.co.th)

PCI & AGP รายละเอียด ราคา ประกัน
   8MB PCI ATi (TV)  8MB * DDR * 64bit * VGA * AV * S-Video 340 1Y
   64MB PCI ATi ‘WinWell’ (TV)  64MB * DDR * 64bit * VGA * AV 700 2Y
   256MB AGP FX5500 ‘WinWell’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 860 3Y
   256MB AGP FX5500 ‘Innovision’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 870 3Y
   256MB AGP FX5500 ‘Forsa’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 880 3Y
PCIe – nVIDIA 8400 – 9500 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe 8400GS ‘ECS’ HDMI  512MB* DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 690 3Y
   512MB (II-TC1GB) PCIe 8400GS ‘Innovision’ HDMI  512MB(Up to 1 GB TC) * DDR2 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 830 3Y
   512MB (III) PCIe 8400GS ‘Winfast’ HDMI  512 MB * DDR3 * 64-bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,000 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,040 3Y
   1GB (II) PCIe 9500GT ‘Innovision’ HDMI  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI * คละDesign 1,520 3Y
PCIe – nVIDIA 210 – 250 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’ HDMI  512 MB * DDR3 * 64-bit * VGA * DVI * HDMI 850 3Y
   512MB (III-TC1GB) PCIe GF210 ‘Sparkle’ HDMI  512MB (Up to 1GB TC) * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 880 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’ HDMI (DCOM)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 910 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 920 3Y
   1GB (III) PCIe GT210 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 930 3Y
   1GB (III) PCIe EN210 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   512MB (III-TC1GB) PCIe GT220 ‘GigaByte’ HDMI  512MB (Up to 1GB TC) * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,390 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,320 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,340 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,430 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Innovision’ HDMI   1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,470 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1 GB , DDR3 , 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,660 3Y
PCIe – nVIDIA 430 – 480 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT430 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,530 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,560 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI 1,570 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘WinFast’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,690 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,770 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,690 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,790 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ HDMI  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,900 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,580 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,620 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Sparkle’ HDMI (64bit)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Sparkle’ HDMI (128bit)  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,680 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,820 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,040 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘Innovision’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,880 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘GigaByte’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,360 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 Innovision’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,590 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,730 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘Winfast’ HDMI  – 2,780 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,920 3Y
   2GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,020 3Y
   512MB (V) PCIe GTS450 ‘Innovion’ HDMI  512 MB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,780 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘Innovion’ HDMI  1 GB * DDR5 * 128bit * 2DVI * HDMI 3,050 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,270 3Y
   1GB (V) PCIe GTX460SE ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI 5,100 3Y
PCIe – nVIDIA 520 – 580 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT520 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,270 3Y
   1GB (III) PCIe GT520 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,290 3Y
   1GB (III) PCIe GT520 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,400 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI 3,600 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * DVI * mini HDMI 3,650 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI 4,130 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti WF2 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 4,160 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 3,700 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Innovion’ Over Clock HDMI  – 5,530 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * DVI * mini HDMI 5,850 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 GOC ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini HDMI 6,120 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 384bit * 2DVI * HDMI 7,240 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI 7,350 3Y
   1.3GB (V) PCIe GTX570 ‘Sparkle’ HDMI  1280MB * DDR5 * 320bit * 2DVI * HDMI 10,250 3Y
   1.5GB (V) PCIe GTX580UD ‘GigaByte’ HDMI  1.5 GB * DDR5 * 384bit * DVI * mini HDMI 16,390 3Y
PCIe – ATi 3450 – 4890 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (II) PCIe ATi 3450 ‘Power Color’ HDMI  512MB * DDR2 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 530 3Y
   1GB (II) PCIe ATi 4650 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1 GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,490 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 4670 ‘Triplex’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 1,650 3Y
PCIe – ATi 5450 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  512MB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 850 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI (DCOM)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 950 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 960 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1 GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 960 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ Silence HDMI  1GB(Up to 2.8GB HM) * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 970 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 975 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 990 3Y
PCIe – ATi 5570 – 5970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (II) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,260 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,490 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,850 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,800 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,840 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,760 3Y
PCIe – ATi 6450 – 6990 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe ATi 6450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  512MB * DDR3 * 32bit * VGA * DVI * HDMI 790 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6450 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * VGA * DVI * HDMI 1,120 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6450 SC ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,150 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,150 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,980 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  – 2,040 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,090 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,900 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘Power Color’ HDMI  2GB* DDR3 * 125bit * VGA * DVI * HDMI 2,080 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,300 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘SAPPHIRE’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,320 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,260 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,360 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,270 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,380 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ HDMI (DCOM)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,500 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,580 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,700 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,720 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6750 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,590 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,640 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,750 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,320 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,030 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,130 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,140 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * Mini Display * DVI * HDMI 3,720 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘HIS’ HDMI (DCOM)  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 3,750 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,030 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * Display Port * DVI * HDMI 4,130 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,640 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,650 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI, Display 4,840 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6870 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * Mini Display 5,550 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6870 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * Mini Display * DVI * HDMI 5,850 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6870 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display 6,230 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6950 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 7,370 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6950 ‘HIS’ HDMI  2 GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display 7,800 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Mini Display 10,450 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ ICEQ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI 11,300 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ ICEQ TURBO HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display Port 11,400 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘HIS’ HDMI Dual  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini Display 22,750 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘ASUS’ HDMI Dual (DCOM/Synnex)  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Display 23,000 3Y
PCIe – ATi 7750-7970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,460 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7750 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,760 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Mini Display 4,250 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,390 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,410 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 7770 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * mini Display 4,510 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7850 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 7,990 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 10,830 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 11,350 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘HIS’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * Mini Display 12,950 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,450 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘Gigabyte’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 13,500 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Power Color’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 15,300 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 15,400 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘SAPPHIRE’ Over Clock HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 16,600 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Gigabyte’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 17,450 3Y

ราคาการ์ดจอ เดือนเมษายน 2555


สำหรับผู้ที่มองหาการ์ดจอให้เพื่อทำการอัพเกรด หรือประกอบเครื่องใหม่ วันนี้ทางมานาคอมพิวเตอร์เอาราคาของการ์ดจอที่มีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมาให้คุณได้เช็คข้อมูลเปรียบเทียบก่อนซื้อนะครับ 🙂

หลายคนอาจจะมีแนวคิดที่ต่างกัน บางคนต้องการการ์ดจอที่ราคาไม่สูงนัก พอที่จะเล่นเกมส์ในปัจจุบันได้หมด โดยไม่กังวลเรื่องความละเอียดของหน้าจอมากนัก ส่วนบางคนนั้นก็ต้องการเล่นเกมส์ใหม่ๆ ที่ความละเอียดสูงๆ ราคาสูงไม่ว่า แต่ขอให้เล่นเกมส์ภาพสวยๆ ลื่นๆ ก็เลือกกันดูตามความชอบใจนะครับ

 ราคาการ์ดจอ เดือนเมษายน 2555

PCI & AGP รายละเอียด ราคา ประกัน
   8MB PCI ATi (TV)  8MB * DDR * 64bit * VGA * AV * S-Video 340 1Y
   64MB PCI ATi ‘WinWell’ (TV)  64MB * DDR * 64bit * VGA * AV 700 2Y
   256MB AGP FX5500 ‘WinWell’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 860 3Y
   256MB AGP FX5500 ‘Innovision’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 890 3Y
   256MB AGP FX5500 ‘Forsa’  256MB * DDR * 128bit * VGA * DVI * S-Video 900 3Y
   128MB AGP 9250 ‘HIS’  128MB * DDR * 64-bit * VGA * DVI * S-Video 1,030 3Y
PCIe – nVIDIA 8400 – 9500 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe 8400GS ‘ECS’ HDMI  512MB* DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 690 3Y
   512MB (II-TC1GB) PCIe 8400GS ‘Innovision’ HDMI  512MB(Up to 1 GB TC) * DDR2 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 830 3Y
   512MB (III) PCIe 8400GS ‘Winfast’ HDMI  512 MB * DDR3 * 64-bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,000 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,020 3Y
   1GB (III) PCIe 8400GS ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,040 3Y
PCIe – nVIDIA 210 – 250 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’ HDMI  512 MB * DDR3 * 64-bit * VGA * DVI * HDMI 850 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’ HDMI (DCOM)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 890 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 910 3Y
   1GB (III) PCIe GF210 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 920 3Y
   1GB (III) PCIe GT210 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 930 3Y
   1GB (III) PCIe EN210 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,030 3Y
   512MB (III-TC1GB) PCIe GT220 ‘GigaByte’ HDMI  512MB (Up to 1GB TC) * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,390 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘BioStar’ HDMI (DCOM)  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,220 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘BioStar’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,320 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,420 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,430 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘Innovision’ HDMI   1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,470 3Y
   1GB (III) PCIe GT220 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1 GB , DDR3 , 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,660 3Y
   1GB (III) PCIe GT240 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,930 3Y
PCIe – nVIDIA 430 – 480 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT430 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,590 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128-bit * VGA * DVI * HDMI 1,600 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘WinFast’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,720 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,770 3Y
   1GB (III) PCIe GT430 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,720 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘Innovision’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,790 3Y
   2GB (III) PCIe GT430 ‘GigaByte’ HDMI  2 GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,950 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 Innovision’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,640 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,680 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,850 3Y
   1GB (III) PCIe GT440 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,040 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 Innovision’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,150 3Y
   2GB (III) PCIe GT440 ‘Innovision’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,900 3Y
        2GB (III) PCIe GT440 ‘GigaByte’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,360 3Y
   1GB (V) PCIe GT440 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,630 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,800 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘Winfast’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,790 3Y
   1GB (III) PCIe GTS450 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 3,020 3Y
   2GB (III) PCIe GTS450 ‘Sparkle’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,110 3Y
   512MB (V) PCIe GTS450 ‘Innovion’ HDMI  512 MB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,820 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘Innovion’ HDMI  1 GB * DDR5 * 128bit * 2DVI * HDMI 3,090 3Y
   1GB (V) PCIe GTS450 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 3,290 3Y
   1GB (V) PCIe GTX460SE ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI 5,100 3Y
PCIe – nVIDIA 520 – 580 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (III) PCIe GT520 ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,290 3Y
   1GB (III) PCIe GT520 ‘Forsa’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,300 3Y
   1GB (III) PCIe GT520 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,400 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘Sparkle’ HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * DVI * HDMI 3,980 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti WF2 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 4,160 3Y
   1GB (V) PCIe GTX550Ti ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 192bit * VGA * DVI * HDMI 3,830 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Innovion’ Over Clock HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * DVI * mini HDMI 5,530 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 256bit * DVI * mini HDMI 5,850 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560 GOC ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini HDMI 6,120 3Y
   1GB (V) PCIe GTX560Ti ‘Sparkle’ HDMI  1 GB * DDR5 * 384bit * 2DVI * HDMI 7,400 3Y
   1.3GB (V) PCIe GTX570 ‘Sparkle’ HDMI  1280MB * DDR5 * 320bit * 2DVI * HDMI 10,250 3Y
   1.5GB (V) PCIe GTX580UD ‘GigaByte’ HDMI  1.5 GB * DDR5 * 384bit * DVI * mini HDMI 16,390 3Y
PCIe – ATi 3450 – 4890 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (II) PCIe ATi 3450 ‘Power Color’ HDMI  512MB * DDR2 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 570 3Y
   1GB (II) PCIe ATi 4650 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1 GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,490 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 4670 ‘Triplex’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 1,650 3Y
PCIe – ATi 5450 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI (DCOM)  512MB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 780 3Y
   512MB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  512MB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 880 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 950 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ HDMI  1 GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 960 3Y
   1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 ‘HIS’ Silence HDMI  1GB(Up to 2.8GB HM) * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 970 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 980 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 990 3Y
PCIe – ATi 5570 – 5970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   1GB (II) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR2 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,280 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 LE ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,490 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,850 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5570 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,800 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 5670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,760 3Y
PCIe – ATi 6450 – 6990 รายละเอียด ราคา ประกัน
   512MB (III) PCIe ATi 6450 ‘ASUS’ Silence HDMI (DCOM/Synnex)  512MB * DDR3 * 32bit * VGA * DVI * HDMI 850 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6450 SC ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 64bit * VGA * DVI * HDMI 1,150 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 1,980 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,050 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6570 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,090 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘Power Color’ HDMI  2GB* DDR3 * 125bit * VGA * DVI * HDMI 2,080 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6570 ‘HIS’ HDMI  2GB* DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,300 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,070 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,260 3Y
   1GB (III) PCIe ATi 6670 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,380 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6670 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * DVI * HDMI 2,270 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,580 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6670 ‘HIS’ ICEQ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,720 3Y
   2GB (III) PCIe ATi 6750 ‘Power Color’ HDMI  2GB * DDR3 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,590 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 2,820 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6750 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * VGA * DVI * HDMI 2,750 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,030 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6770 ‘GigaByte’ HDMI  1GB * DDR5 * 128bit * DVI * HDMI * Display Port 3,140 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘Power Color’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * Mini Display * DVI * HDMI 3,720 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6790 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,050 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 4,640 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6850 ‘ASUS’ HDMI (DCOM/Synnex)  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI, Display 4,950 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6870 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * Mini Display 5,600 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6870 ‘GigaByte’ Over Clock HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display 6,250 3Y
   1GB (V) PCIe ATi 6950 ‘HIS’ HDMI  1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port 7,370 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6950 ‘HIS’ HDMI  2 GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display 7,800 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Mini Display 10,450 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ ICEQ HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI 11,300 3Y
   2GB (V) PCIe ATi 6970 ‘HIS’ ICEQ TURBO HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * 2DVI * HDMI * 2Mini Display Port 11,400 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘HIS’ HDMI Dual  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Mini Display 22,750 3Y
   4GB (V) PCIe ATi 6990 ‘ASUS’ HDMI Dual (DCOM/Synnex)  4GB * DDR5 * 256bit * DVI * Display 23,000 3Y
PCIe – ATi 7770-7970 รายละเอียด ราคา ประกัน
   2GB (V) PCIe ATi 7870 ‘Gigabyte’ Over Clock HDMI  2GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * mini Display 10,950 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7950 ‘Gigabyte’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 14,950 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Power Color’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 16,650 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘HIS’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 17,850 3Y
   3GB (V) PCIe ATi 7970 ‘Gigabyte’ HDMI  3GB * DDR5 * 384bit * DVI * HDMI * mini Display 19,280 3Y

ขอขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับราคาการ์ดจอในเดือนเมษายน 2555 จากเว็บไซต์ The System  ครับ