Facebook ใช้งาน Video Calling ได้แล้ว


หลังจากที่สาวก Facebook ทั้งหลายชะเง้อคอรอยคุณสมบัตินี้มานาน ตอนนี้ทาง Facebook สามารถใช้คุณสมบัติของ Video Calling แล้ว โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Facebook กับ Skype ครับ

โดยคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่

http://www.facebook.com/videocalling

สำหรับผม ผมมองว่า น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานที่นิยมใช้ Video Calling และต้องการใช้ Facebook อยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่ต้องข้ามไปใช้โปรแกรม Video Calling ตัวอื่นสลับกับ Facebook ครับ

ขอตัวไปลองเล่นดูก่อนนะครับ