วิธีการทำให้คอมพิวเตอร์ PC ใช้ WiFi ได้เหมือน Notebook

เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless) ในตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวกสบาย ไม่ต้องมีสายระเกะระกะให้ยุ่งยากใจ สำหรับผู้ที่ใช้ Notebook อาจจะเคยชินกับใช้อินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ WiFi เมื่อต้องหิ้วเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ไปไหนมาไหน แต่ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์แบบ PC แล้วต้องการที่จะใช้ WiFi ล่ะ คุณจะทำอย่างไรดี? หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและประสบสภาพเหล่านี้ อยู่ในจุดที่ไม่สะดวกในการเดินสาย Lan เช่น Router กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่คนละห้องกัน หรือคนละชั้นกัน อยู่ในจุดที่ห้ามมีการเดินสายหรือติดตั้งสาย Lan เช่น อาศัยอยู่ในหอพัก หากคุณต้องการใช้ WiFi โดยที่คุณมีคอมพิวเตอร์ PC อยู่แล้ว การซื้อ Notebook ที่มี WiFi จึงมิใช้การแก้ปัญหานี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาของการทำให้คอมพิวเตอร์ PC ใช้ WiFi ได้เหมือน Notebook 1. ให้คุณซื้อตัวรับสัญญาณไร้สายแบบ USB หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าง Wireless USB Adapter  ซึ่งมีหลายรุ่น […]