ดาวน์โหลด LINE สติ๊กเกอร์ AOT (ใหม่)

aot line sticker
วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอแนะนำสติ๊กเกอร์ลายใหม่สำหรับผู้ใช้งานแอพแชทอย่าง LINE กับสติ้กเกอร์ลาย AOT ครับ

โดย AOT นั้นก็คือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย นั่นเองครับ โดยสติ้กเกอร์ชุดนี้จัดขึ้นมาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ AOT เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวการ์ตูนชายหญิงซึ่งสื่อถึงพนักงานของการท่าฯ โดยมีลายทั้งหมด 16 แอคชั่น

สติ้กเกอร์ลายนี้มีอายุ 90 วันนับจากวันดาวน์โหลดครับ หากใครยังไม่ได้โหลด มีเวลาดาวน์โหลดถึงวันที่ 14 สิงหาคมนี้นะครับ

One thought on “ดาวน์โหลด LINE สติ๊กเกอร์ AOT (ใหม่)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.