ราคาชุดกล้องวงจรปิด (CCTV Set) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

ราคากล้องวงจรปิด
ราคาชุดกล้องวงจรปิด (CCTV Set) อัพเดต 9 มีนาคม 2556

Set CCTV Plug & Play (อุปกรณ์ครบสามารถติดตั้งด้วยตนเอง) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 4CH 2 กล้อง #WRC099 Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด PLUG & PLAY กล้องสีอินฟาเรด WCI063 2 ตัว Free Host 9,800 1Y
   Set.Watashi 4CH 4 กล้อง #WRC099 Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด PLUG & PLAY กล้องสีอินฟาเรด WCI063 4 ตัว Free Host 12,000 1Y
Set CCTV DIY (อุปกรณ์ครบสามารถติดตั้งโดยช่าง) รายละเอียด ราคา ประกัน
        Set.Watashi 4CH Dual 2 กล้อง #WRC096 Free Host  – 15,090 1Y
        Set.Watashi 4CH Dual 4 กล้อง #WRC096 Free Host  – 21,220 1Y
   Set.Watashi 4CH (WPM015) (Power Line Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 4 ตัว Free Host 17,900 1Y
   Set.Watashi 8CH (WPM016) (Power Line Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 8 ตัว Free Host 26,900 1Y
   Set.Watashi 16CH (WPM017) (Power Line Cable 300M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด DIY * กล้องสีอินฟาเรด WCI063 16 ตัว Free Host 39,900 1Y
Set 4 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 4CH#WRC124-Sharp(Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC124 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 4 ตัว Free Host 7,890 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC124-Sony(Cable 100M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC124 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 4 ตัว Free Host 9,090 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC136-Sharp(Cable 100M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC136 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 4 ตัว Free Host 8,630 1Y
   Set.Watashi 4CH#WRC136-Sony(Cable 100M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC136 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 4 ตัว Free Host 9,900 1Y
        Set.PeopleFu 4CH#S0404AN-Sharp(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1214 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 4 ตัว (Hosting) 6,890 1Y
        Set.PeopleFu 4CH#S8104-Sony(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8104 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 4 ตัว (Hosting) 8,290 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 4CH#SI1214-Sharp(Cable 100M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1214 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 4 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 100,000 บาท) (No Remote Control) 8,090 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 4CH#SI8104/4C-Sony(Cable 100M+FlashDriver8GB)  ชุดกล้องวงจรปิด 8104 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 4 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 9,450 1Y
Set 8 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 8CH#WRC125-Sharp(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC125 * Free กล้องอินฟาเรดWCI063 8 ตัว Free Host 13,390 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC125-Sony(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด WRC125 * Free กล้องอินฟาเรดWCI032 8 ตัว Free Host 15,820 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC090-Sharp(Cable 200M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC090 * Free กล้องอินฟาเรด WCI 063 8 ตัว Free Host 14,500 1Y
   Set.Watashi 8CH#WRC090-Sony(Cable 200M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC090 * Free กล้องอินฟาเรด WCI 032 8 ตัว Free Host 16,920 1Y
        Set.T&D 8CH#TRC011-CMOS(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด TRC 011 * Free กล้องสีอินฟาเรด TCI006-4 8 ตัว Free Host 12,940 1Y
        Set.T&D 8CH#TRC011-Dis(Cable 200M) Free Host  ชุดกล้องวงจรปิด TRC 011 * Free กล้องสีอินฟาเรด TCI007 8 ตัว Free Host 13,920 1Y
        Set.PeopleFu 8CH#S1218-Sharp(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1218 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 8 ตัว (Hosting) (No Remote Control) 11,890 1Y
        Set.PeopleFu 8CH#S8108-Sony(Cable 200M+FlashDriver16GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8108 * Free กล้องสีอินฟาเรด 2CE1512 8 ตัว (Hosting) 14,200 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 8CH#SI8108-Sony(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8108 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 907SN 8 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 2 16,800 1Y
        Set.ประกันภัย PeopleFu 8CH#SI1218-Sharp(Cable 200M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 1218 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 108A-9 8 ตัว (Hosting ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 14,200 1Y
Set 16 Channel (No HDD) รายละเอียด ราคา ประกัน
   Set.Watashi 16CH#WRC126-Sharp(Cable 300M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC126H * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 16 ตัว Free Host 23,390 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC126-Sony(Cable 300M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC126H * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 16 ตัว Free Host 28,240 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC093-Sharp(Cable 500M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC093 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 063 16 ตัว Free Host 25,860 1Y
   Set.Watashi 16CH#WRC093-Sony(Cable 500M)  ชุดกล้องวงจรปิด WRC093 * Free กล้องสีอินฟาเรด WCI 032 16 ตัว Free Host 30,710 1Y
   Set.PeopleFu 16CH#S7016A-Sharp(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 7016A * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 104SH 16 ตัว (Hosting) 19,400 1Y
   Set.PeopleFu 16CH#S8116-Sony(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8116 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 573D 16 ตัว (Hosting) (No Remote Control) 27,400 1Y
   Set.ประกันภัย PeopleFu 16CH#SI7016A-Sharp(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 7016A * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 104SH 16 ตัว (Hosting + ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 300,000 บาท) 22,500 1Y
   Set.ประกันภัย PeopleFu 16CH#SI8116-Sony(Cable 300M+FlashDriver8GB+ชุดสัญญาณกันขโมย)  ชุดกล้องวงจรปิด 8116 * Free กล้องสีอินฟาเรด FU 575i 16 ตัว (Hosting + ประกันภัยจากโจรกรรมทรัพย์สิน 300,000 บาท) (No Remote Control) 29,400 1Y

ดูสภาพการจราจรทั่วประเทศผ่านกล้อง CCTV ทางหลวงแบบออนไลน์ (ปีใหม่,สงกรานต์,วันหยุดยาว)

view-traffic-condition-via-motorway-cctv-cameras-online-1
ใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาวในช่วงวันสิ้นปี-ปีใหม่แล้วนะครับ ผมเชื่อว่า หลายๆ ครอบครัวก็มีแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างๆ จังหวัดในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วประเทศ หรือหลายคนก็จะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติๆ ที่ต่างจังหวัด ปัญหาหนึ่งก็คือ เมื่อมีรถยนต์ออกเดินทางจำนวนมากในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดปัญหารถติดในหลายเส้นทาง ทางมานาคอมพิวเตอร์ขอแนะนำเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณวางแผนในการเดินทาง โดยสามารถดูสภาพการจราจรผ่านทางกล้อง CCTV บนทางหลวงทั่วประเทศแบบเรียลไทม์และออนไลน์ รวมทั้งตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจรในแต่ละเส้นทางครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการดูสภาพการจราจรผ่านแอพบนมือถือหรือแทบเล็ต สามารถดาวน์โหลดแอพ Highway Traffic ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

ไอโฟน,ไอแพด,ไอพอด ทัช >> https://itunes.apple.com/th/app/highway-traffic/id612952019?l=th&mt=8

มือถือ,แทบเล็ต ระบบแอนดรอยด์ >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.highway.traffic

โดยทางสำนักบริการบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้ให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ โดยคุณสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ผ่านทางกล้อง CCTV ที่ได้ติดตั้งอยู่บนทางหลวงทั่วประเทศ รวมทั้งมีการแนะนำความคล่องตัวของแต่ละเส้นทาง รวมทั้งแจ้งพิกัดของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงทางหลวงในแต่ละจุด เพื่อช่วยให้คุณวางแผนรวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะประสบปัญหารถติดได้ง่ายๆ ครับ โดยคุณสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ

http://maintenance.doh.go.th/ems/

โดยเมื่อคุณเข้าไปจะพบกับหน้าแรกของเว็บตามรูปด้านล่างนะครับ


คุณสามารถเลือกดูเส้นทางต่างๆ โดยการคลิ้กเม้าส์ค้นหาบนแผนที่ได้เลยครับ แล้วทำการซูมเข้า-ออกตรงกรอบสีแดง เพื่อดูเน้นเฉพาะแต่ละพื้นที่ได้ครับ
โดยข้อมูลที่คุณสามารถตรวจสอบก่อนการเดินทางจะมีข้อมูลดังนี้ครับ

หมายเลข 1 (เส้นสีเขียว) เป็นรายงานสภาพการจราจรในหลายๆ เส้นทางครับ โดยมีการระบุช่วงวันเวลา,สถานที่,ช่วงถนน,สภาพการจราจรทั้งช่วงขาเข้า-ขาออก หากเป็นเส้นสีเขียวแสดงว่า สามารถเดินทางได้อย่างพอสะดวกสบายครับ

หมายเลข 2 หากคุณคลิ้กดูที่รูปกล้องวงจรปิด จะเป็นการแสดงสภาพการจราจรในบริเวณนั้นแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นภาพ ขณะนั้นมีปริมาณรถยนต์หรือรถโดยสารหนาแน่นขนาดไหนครับ หากรถติดมาก คุณจะได้หาเส้นทางหลีกเลี่ยงไปครับ

หมายเลข 3  เป็นสัญลักษณ์ป้ายเหลืองบอกว่า มีการซ่อมบำรุง ซึ่งบอกให้เราได้ทราบว่า จุดที่ทำการซ่อมบำรุงหรือก่อสร้างถนนอยู่ตรงขาเข้าหรือขาออก ช่วงไหนที่กิโลเมตรเท่าไหร่ เพื่อให้คุณได้ทราบว่าควรจะหลีกเลี่ยงดีไหม เพราะหากเส้นทางไหนมีการซ่อมแซมหรือก่อสร้างจะมีผลต่อสภาพจราจรไม่มากก็น้อยครับ

สำหรับผม ผมว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว อย่างปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นอย่างยิ่งครับ

หรือท่านจะดูจากเว็บนี้ก็ได้ครับ >> http://www.highwaytraffic.go.th/DOHWeb/Home.aspx

ดูการทดสอบการระบายน้ำด้วยกล้อง CCTV ผ่านเว็บแบบเรียลไทม์


หลังจากที่มีข่าวว่า ในวันที่ 5 และ 7 กันยายน จะมีการทดสอบการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้หลายคน(รวมทั้งผมด้วย) รู้สึกกังวลใจว่า “เอ๊ะ น้ำมันจะท่วมอีกไหมเนี่ย?” วันนี้มานาคอมพิวเตอร์จะขอแนะนำเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถ “ดูการทดสอบการระบายน้ำด้วยกล้อง CCTV ผ่านเว็บแบบเรียลไทม์” ได้ง่ายๆ เลยครับ

ซึ่งความกังวลที่ผมรู้สึกนั้น สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคนกทม. ส่วนใหญ่รู้สึกกังวลกับการทดสอบการระบายน้ำเข้ากทม.ในวันที่ 5 และ 7 ก.ย. ทางรัฐบาลจึงมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ชี้แจงอย่างละเอียดในทุกเส้นทางที่จะมีการทดสอบการ ระบายน้ำ และจะให้เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือโทรมาตรวัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามได้ ซึ่งเป็นที่มาของเว็บนี้ครับ

หากคุณต้องการดูปริมาตรน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยตัวเอง คุณเข้าที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ (แนะนำว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับ)

ดูการทดสอบการระบายน้ำด้วยกล้อง CCTV

ซี่งหน้าเว็บนี้จะเป็นส่วนของ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดยเมื่อคุณคลิ้กเข้าไปจะพบกับหน้าตาของหน้าเว็บเป็นตามรูปด้านล่างครับ ผมอยากให้คุณดูส่วนสำคัญทั้งหมดสามส่วนใหญ่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้ครับ

หมายเลข 1 เป็นภาพการแสดงตำแหน่งที่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ในแต่ละจุด โดยจุดส่วนใหญ่จะเป็นการติดที่บริเวณเขื่อนหรือประตูระบายน้ำครับ โดยเริ่มจาก เขื่อนนเรศวร ไปสิ้นสุดที่ ประตูระบายน้ำสุวรรณภูมิครับ

หมายเลข 2 จะเป็นแทปที่เอาไว้แบ่งการแสดงภาพจากล้อง CCTV เป็นแต่ละช่วง ตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายทางออกสู่ทะเลครับ โดยแบ่งเป็น เจ้าพระยา-01 ถึง เจ้าพระยา-07 โดยในเขตกรุงเทพจะเป็นช่วง เจ้าพระยา -06 และ -07 ครับ โดยคุณสามารถคลิ้กดูปริมาณการระบายน้ำในแต่ละช่วยได้ครับ เมื่อคลิ้กแล้วก็จะแสดงภาพตามหมายเลข 3 ครับ

หมายเลข 3 จะเป็นภาพวีดีโอที่ถ่ายจากกล้อง CCTV ในแต่ละจุดครับ เช่นถ้าคุณคลิ้กที่ เจ้าพระยา-06 (ตามรูปด้านบน) คุณก็จะเห็นวีดีโดที่บันทึกภาพจากแต่ละจุดแบบเรียลไทม์ เช่น แทปเจ้าพระยา-06 จะแสดงภาพวีดีโอในจุดบริเวณ สามเสน,ปากคลองลัดโพธิ์ และสุวรรณภูมิ

เพื่อให้คุณสามารถติดตามปริมาณของระดับน้ำและความสามารถในการระบายน้ำได้ด้วยตัวเองและเป็นข้อมูลที่อัพเดทแบบเรียลไทม์ด้วยครับ