ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin 3.4.9

โปรแกรมนี้ คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จัก หรืออาจจะสงสัยว่า มันเป็นโปรแกรมอะไรกันแน่ แต่ถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารดูแลหรือสร้างเว็บไซต์น่าจะรู้จักกันดี เพราะมันเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรืองของการจัดการฐานข้อมูลของเว็บไซต์ครับ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า phpMyAdmin 3.4.9 phpMyAdmin is a free software tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the World Wide Web. phpMyAdmin supports a wide range of operations with MySQL. Support for most MySQL features Browse and drop databases, tables, views, fields and indexes. Create, copy, […]