TOT 3G เปิดบริการครบทั่วประเทศ 24 ก.พ. พร้อมเปิด 4G อีก 300 สถานี

tot-3g-4g-service-open-24-febuary-1
หลังจากการประมูล 3G เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ผมก็เชื่อว่า หลายคนกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้ใช้ 3G เร็วๆ ซะที ตอนนี้มีข่าวดีแล้วครับ เมื่อทาง TOT ได้ทำการประกาศออกมาแล้วจะว่า จะเปิดให้บริการ 3G ครบทั่วประเภทวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ พร้อมด้วยข่าวเซอร์ไพรส์ด้วยว่า จะทำการเปิดระบบ 4G อีก 300 สถานีครับ

โดยทาง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้กล่าวว่า ตอนนี้ทาง TOT พร้อมที่จะเปิดให้บริการระบบ 3G แบบเต็มรูปแบบทั่วประเทศแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 24 ก.พ.2556 โดยความคืบหน้าในขณะนี้จำนวนของสถานีที่จะมีทั้งหมดกว่า 5,000 สถานี ตอนนี้ยังเหลือสถานีที่กำลังติดอยู่อีก 700 สถานีฐาน โดยจะมีการเปิดบริการ 4G ประมาณ 300 สถานีฐานไปพร้อมกันด้วย

“วันที่ 24 ก.พ.2556 นี้ ทีโอทีจะเปิดให้บริการ 3 จี อย่างเป็นทางการ พร้อมกับเปิดบริการ 4 จี ประมาณ 300 สถานีฐานในพื้นที่สำคัญ โดยการแบ่งคลื่น 2.1 GHz ที่ปัจจุบันทำ 3จี มาเปิดให้บริการ 4 จี ไปพร้อมกัน” รมว.ไอซีที กล่าว

ข่าวนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับหลายๆ คน (รวมทั้งผมด้วย) เดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจะเราจะได้เห็นและใช้งาน 3G แบบจริงๆ แล้ว เรายังได้เห็นความสามารถของ 4G (ซึ่งผมเชือว่าน่าจะเป็น LTE  บนคลื่น 2.1GHz) ที่เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกครับ

เตรียมตัวเข้าสู่ยุคการสื่อสารความเร็วสูงอีกขั้นนะครับ 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.